Generatie XI. 


Slangen wordt Slanghen.
In Hoensbroek woonde rond 1850 een rijkere tak en een arme tak van de familie Slangen. Vier broers van de rijke tak, waarvan er een burgemeester en een ander rentmeester was, veranderden hun naam in Slanghen. Dat gebeurde zonder officiele toestemming via de rechtbank. Ook de namen van hun ouders werden daarna in huwelijksakten met een h geschreven. Vermoedelijk wilden ze zich op die manier onderscheiden van de arme tak. Geen van de 4 broers had mannelijke nakomelingen die oud genoeg werden om te trouwen. Zodoende was de naam Slanghen na één generatie al weer verdwenen. Door een fout van de gemeenteambtenaar werd in 1908 in Voerendaal een kind (van de arme tak!) per ongeluk als Slanghen ingeschreven. Hij liet in 1948 zijn naam officieel in Slangen veranderen.

XI.4 Christiaan Hubert Slanghen en  Maria Lucia Barbara Kerckhoffs    Hoensbroek
(zoon van X.3, kleinzoon van IX.2)
Christian is geboren op 29-3-1810 in Hoensbroek. Bij de geboorte is hij ingeschreven als
XI.4NieuwstrHet huis aan de Flatterstraat (nu Nieuwstraat) waar het gezin Slanghen-Kerckhoffs woonde. Het huis was eigendom van Christiaan's vader; de 2 dochters erfden het na zijn dood in 1869. Foto uit 1933.
Slangen maar vanaf 1850 gebruiken hij en zijn broers de naam Slanghen. Hij is niet opgeroepen voor militaire dienst.  Hij trouwde op 12-10-1842 (tegelijk met zijn broer Karel) in Hoensbroek met Maria Lucia Barbara Kerckhoffs. Zij is geboren op 3-12-1809 in  Hoensbroek en daar gestorven op 2-10-1874, 64 jaar oud. Christian was landbouwer en is in Hoensbroek gestorven op 4-11-1845, 35 jaar oud, enkele maanden na de geboorte van zijn tweede kind. Lucia is niet meer hertrouwd en verdiende de kost als winkelierster en akkerbouwster. Ze woonde samen met haar zus en de kinderen (en personeel) aan de Flatterstraat.
Christian had 2 dochters. Beide ouders en de kinderen konden schrijven.   
1. Maria Joanna (Johanna) is geboren op 29-7-1843 en in Merkelbeek gestorven op 23-7-1901, 57 jaar oud. Ze werkte tot 1867 als diensmeisje op de Nuinhof in Nuth. Ze trouwde op 15-1-1867 in Hoensbroek met Jan Bernard a Campo, geboren op 11-4-1842 in Brunssum en overleden op 25-8-1921 in Merkelbeek, 79 jaar oud.In 1879 was Johanna met haar man Bernard eigenaar van het ouderlijk huis. Ze hadden toen in Hoensbroek 2,48 hectare grond; in 1912 was dat 2,89 hectare. Tot ongeveer 1880 woonden ze in het ouderlijk huis, daarna op de Onderste Hof in Merkelbeek. Toen Johanna overleed hadden ze voor f. 6208 aan inboedel en vee. Maar ze hadden diverse leningen voor in totaal f. 14441. De begrafenis van Johanna kostte f. 175,60. Ze hadden 17 kinderen, waarvan er 7 jong stierven. Hun zoon Eugene, geboren in 1876, emigreerde in 1909 naar Amerika; hij stierf in New Plymouth (Idaho) in 1925. Een dochter was kloosterzuster in Aken.
2. Anna Ida Sophia (later Josephina) is geboren op 26-7-1845. In 1860 woont ze nog bij haar moeder. Ze wordt kloosterzuster bij de orde van “de Goede Herder” in Oostenrijk. De orde heeft internaten voor “gevallen meisjes”. In 1869 woont ze in Krakau (nu Polen) en in 1874 in Baumgartenberg bij Linz.

In 1871 erfden de kinderen van hun grootvader het ouderlijk huis met tuin en boomgaard in de Flatterstraat, groot 3850 m2 en nog 2 percelen grond, samen 6550 m2. In 1874 erven ze van hun moeder ongeveer 7 hectare grond (boomgaard, bouwland en hakhout) in Hoensbroek.

XI.4donderstehofDe Onderste Hof, waar het gezin van a Campo-Slanghen vanaf 1880 woonde, is gebouwd rond 1670 en in 1848 verbouwd.

XI.5 Jean Baptiste Hubert Slanghen en  Maria Eva Reisen      Gulpen
(zoon van X.3, kleinzoon van IX.2)
Baptiste  is geboren op 27-12-1812 in Hoensbroek en is gestorven op 21-4-1865 in Gulpen, 52 jaar oud. Hij trouwde op 15-11-1852 in Neuss (D) met Maria Eva Reisen, geboren in 1816 in Neuss en gestorven op 21-1-1876 in Gulpen. Van 1837-1843 was Baptiste gemeentesecretaris in Hoensbroek. Daarna was hij rentmeester op kasteel Neubourg in Gulpen. Bij zijn overlijden woonde hij in de bij het kasteel horende papiermolen. Hij bezat toen een huis in Voerendaal (250 m2 ) en een schapenweide in Gulpen (730 m2 ). Eva was na de dood van haar man winkelierster en woonde in een eigen huis “Langs het water” in Gulpen.
Ze hadden 3 kinderen. In 1876 bezaten de kinderen nog 4 percelen grond in Hoensbroek, in totaal 8840 m2. Na het overlijden van de ouders was Bernard a Campo (getrouwd met hun nicht) voogd van de kinderen.
1. Christina Maria Hubertina  is geboren op 29-10-1853 in Gulpen  en is gestorven op 4-8-1854 in Neuss. 
2. Balthasar Marie Hubert is geboren op 12-1-1855 in Gulpen. In 1876 haalde Hubert in Middelburg het diploma leerling-apotheker. Hij studeerde voor apotheker in Utrecht en in Luik. Tot 1874 woonde hij in Seraing, daarna 2 jaar in Maastricht op de Markt. In de zomers van 1876 en 1879 woonde hij enkele maanden bij zijn oom Karel in Hoensbroek omdat zijn ouders toen al waren gestorven. Na zijn studie vestigde hij zich als apotheker in Verviers (B). Op 30-9-1884 is hij in het ziekenhuis in Verviers gestorven, 31 jaar oud. Hij was ongehuwd.  
3. Leonie Wilhelmine Marie Louise (Mintje) is geboren op 12-5-1857 in Gulpen. Zij is getrouwd met August Julien Charles Beerblock en woonde in 1889 in Doornik (Henegouwen). Haar man is daar in 1859 geboren. Ze woonden in de Rue Beijaert.

Treinreis naar Parijs in 1860.
Twee dagboekjes, getiteld "Memoires de Jean Baptiste Slangen, regisseur a Galouppe 1859-1862" zijn in het  archief van het RHCL. Hij beschrijft hierin minutieus wat hij iedere dag deed. Interessant is een reis die hij in 1860 naar Parijs maakte. Hij reisde per trein, iets dat sinds enkele jaren mogelijk was. Hij ging er alleen naar toe , maar ontmoette in Parijs een aantal kennissen, o.a de vader van de gouvernante van kasteel Neubourg. Op 9 juni stapte hij in Wijlre op de trein naar Maastricht. Via Tongeren en Luik kwam hij 's avonds om half elf in Charleroi aan. Daags erna bezocht hij de stad voordat hij om 9 uur in de trein naar Parijs stapte. Om 6 uur was hij in Parijs en ging naar zijn hotel aan de Boulevard Sebastopol. Parijs was in die tijd bezig met de aanleg van brede boulevards, waarvoor hele volkswijken gesloopt werden. Baptist had in het hotel een kamer op de vierde verdieping met balkon aan de straatkant. Hij bezoekt in Parijs (vaak samen met kennissen) o.a. Montmartre, de Champs Elysées, de Arc de Triomphe, het Panthéon en de Jardin Luxembourg. Op 14 juni bezoekt hij een militair defilé ter herdenking van de slag bij Marengo in 1800 en s'avonds de prachtig verlichte stad (gaslampen, electriciteit was er nog niet). Op 16 juni reist hij naar Brussel via Amiens, Arras en Mons. In Brussel ontmoet hij weer een kennis en overnacht hij in een hotel. De volgende dag (een zondag) gaat hij om 7 uur naar de Mis in de kerk aan de Place Royale. Daarna bezoekt hij de St. Goedele-kathedraal, waarna hij de trein naar Maastricht neemt. Daar wordt hij opgewacht door zijn vrouw en zoon en reist samen met hen naar Wijlre. Daar worden ze met een koets van kasteel Neubourg opgehaald.
Baptist bracht cadeau's mee voor bijna 20 mensen. Zijn vrouw kreeg een parasol en een portemonnee. Ook zijn zoontje en de dochter van zijn broer Karel kregen een portemonnee. Hun dienstmeisje kreeg een kerkboek (in het Frans natuurlijk). De burgemeester van Gulpen en de gemeentesecretaris kregen allebei een rood en een blauw kleurpotlood. Zoiets was nog totaal onbekend.


XI.6 Karolus Slanghen en  Maria Ida Florax       Hoensbroek
(zoon van X.3, kleinzoon van IX.2)
Karel is in Hoensbroek geboren op 24-2-1815 en gestorven op 26-2-1895, 2 dagen na zijn 80-e verjaardag. Hij trouwde op 12-10-1842 (tegelijk met zijn broer Christian) in Hoensbroek met Maria Ida Florax (Florakx). Zij is geboren op 10-11-1816 in Hoensbroek en daar gestorven op 19-2-1898, 81 jaar oud. Een geboorteakte van Karel was niet te vinden. Om te kunnen trouwen moest hij voor het kantongerecht in Heerlen met behulp van 7 getuigen aantonen wie hij was.
Karel was landbouwer en herbergier en woonde in het ouderlijk huis in de Dorpstraat (tegenover de kerk) dat hij geërfd had; ze hadden ook een herberg. Hij had ook nogal wat grond aan de Akerstraat en achter de Oudenhof. In 1886 had hij 1,7 hectare, waarover hij f. 50,56 belasting betaalde. Voor het huis betaalde hij f. 70,00 belasting per jaar. De vader van Karel, twee nichtjes van Ida en personeel woonden bij hen in. Ook zijn broer Egidius woonde er vanaf 1853 tot 1861. In 1891 vertrokken Karel en zijn vrouw naar hun dochter Josephina in Klimmen, maar in oktober 1893 woonden ze weer thuis samen met het gezin van dochter Antoinetta.
Ze hadden 8 kinderen, waarvan er 4 heel jong stierven. In 1843 hadden ze ook nog een doodgeboren kind. Beide ouders en ook de kinderen konden schrijven.
1. Balthazar Joseph is geboren op 6-2-1845. In 1863 was hij kantoorbediende in Maastricht en in 1865 woonde hij in Amsterdam. Eind 1869 vertrok hij naar Frankrijk. In 1895 woont hij in New York. Hij komt dan naar Hoensbroek vanwege het overlijden van zijn vader; hij heeft dan geen beroep.
2. Ida Sophia is geboren op 1-3-1847 en is gestorven op 21-10-1918 in Klimmen, 71 jaar oud. Eind 1879 ging ze naar Klimmen. Ze trouwde op 1-5-1884 in Hoensbroek met Joannes Hubertus Habets. Hij is geboren op 13-4-1850 in Klimmen en was daar gemeente-ontvanger. In 1895 was hij notarisklerk. Hij is in Schinnen gestorven op 31-7-1924, 74 jaar oud. De kerkdienst was in Schinnen, maar hij is in Klimmen begraven. Ze hadden twee kinderen. Ida erfde van haar vader het ouderlijk huis met tuin en boomgaard en nog 4 andere percelen grond, in totaal 1,39 hectare. Ze betaalde hierover 120 gulden belasting per jaar. In 1899 verkocht ze alles aan haar zus Antoinette.
3. Maria Antonetta (Antoinetta) is geboren op 21-1-1849 en is in Hoensbroek gestorven op 10-12-1924, 75 jaar oud. Ze trouwde op 6-10-1887 in Hoensbroek met Antoine Franciscus (Frans) Kerckhoffs, geboren op 21-7-1847 in Hoensbroek en daar gestorven op 7-4-1901, 53 jaar oud. Hij was slotmaker en later smid en ze woonden in bij Karel tot ze eind 1887 verhuisden naar Valkenburg, waar ze aan de Kerkstraat woonden. In oktober 1893 woonden ze weer als herhergier in Hoensbroek in het ouderlijk huis van Antoinetta, dat ze in 1899 zelf kochten. In 1903, na de dood van Frans, verkochten ze het huis. In 1913 was Antoinetta winkelierster in Klimmen. Ze hadden 4 kinderen; een zoon emigreerde naar Mexico, waar hij een koffieplantage en later een schapenboerderij heeft.
4. Maria Helena Felumena is geboren op 4-10-1850 en is 2 maanden later, op 14-12-1850, gestorven.
5. Gerardus Hubertus Joseph is geboren op 16-3-1852 en is gestorven op 9-6-1852, 3 maanden oud.
6. Karel Egidius is geboren op 1-1-1854 en na 4 maanden, op 3-4-1854, gestorven.
7. Maria Lucia is geboren op 18-7-1855 en is gestorven op 10-2-1859, 3 jaar oud.
8. Maria Eva (Marie) is geboren op 1-12-1856 en is ongehuwd overleden in het klooster in Susteren op 3-10-1932, 75 jaar oud. Ze is in Klimmen begraven. Ze woonde in 1867/68 een jaar in Brunssum. In 1874 ging ze naar het klooster in de Hegstraat in Roermond, in 1875 naar Beusichem. In 1891 woonde ze weer thuis en vertrok met haar ouders naar haar zus in Klimmen, waar ze in 1895 nog woonde als huishoudster. In 1916, ze woonde toen in Meerssen, leende ze 800 gulden aan een winkelierster in Nieuwenhagen.

XI.7 Gelis (Egidius) Slanghen en  Catharina Hubertina Franck     Hoensbroek
(zoon van X.3, kleinzoon van IX.2)
Egidius is geboren op 23-8-1820. Hij is ingeschreven als Gelis, maar bij de doop was de naam Ägidius. Hij overleed na een lange ziekte op 12-10-1882 in Hoensbroek, 62 jaar oud. Hij trouwde op 4-9-1874 in Heerlen (54 jaar oud) met Catharina Hubertina (Netje) Franck, geboren in Schaesberg op 10-7-1841. Zij was 20 jaar jonger dan Egidius. In de huwelijkse voorwaarden was geregeld dat alles gezamenlijk bezit zou worden behalve de onroerende goederen en het geld dat ze al hadden. Egidius bezat f. 6110 en Netje f. 2350. Voor ze trouwde had ze een modewinkel in Heerlen. Het echtpaar woonde aan de Flatterstraat in een huis dat de vader van Egidius in 1861 voor hem had laten bouwen naast zijn broer Christiaan (zie foto; het werd in 1956 afgebroken) en had een inwonende dienstmeid. Netje had na de dood van Egidius een affaire met een kapelaan en verhuisde in 1887 naar Roermond.  Ze overleed op 9-6-1894 in het Elisabeth-stift in Kerkrade en is in Schaesberg begraven. Ze hadden geen kinderen.

Na de lagere school bezocht Egidius enkele jaren een internaat in Glons [B]. Mogelijk had hij interesse in het priesterschap, maar dat is er niet van gekomen. In 1838 werd hij klerk in Hasselt. Hij werkte als klerk bij de belastingen en het kadaster tot de afscheiding van België in 1839. Daarna werkte hij op het belastingkantoor in Maastricht. In 1843 werd hij aangesteld als rentmeester van de freules De Keverberg op kasteel Aldenghoor in Haelen. Na het overlijden van de zussen De Keverberg in 1853, keerde hij naar Hoensbroek terug. Aanvankelijk probeerde hij de kost te verdienen als koopman. In 1855 werd hij  burgemeester en tevens anbtenaar van de burgerlijke stand. Hij zou dat tot zijn overlijden blijven. Van 1861 tot 1867 was hij ook burgemeester van Voerendaal.
Een poging om in 1867 lid van Provinciale Staten te worden mislukte; hij kreeg maar 56 van de 463 stemmen in de kieskring Heerlen.
Vanaf 1855, het jaar waarin Egidius als burgemeester werd benoemd, tot vermoedelijk 1862 XI.7huisEgidiuswas het "raadhuis" gevestigd in een woning aan de toenmalige Dorpstraat schuin tegenover de pastorie en het kerkhof. Daar woonde Egidius in bij zijn broer Karel, die er ook een herberg had.
Tijdens zijn tijd in Haelen, verzamelde Egidius Limburgse munten en penningen. Hij deed opgravingen in de buurt van Romeinse gebouwen. De interesse voor geschiedenis bleef ook toen hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats. Hij ontwierp het wapen voor Hoensbroek, dat in 1858 werd vastgesteld. In 1863 was hij mede-oprichter van het Provinciaal Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde in Limburg. Hij schreef een aantal historische artikelen en boeken, waaronder Het Markgraafschap Hoensbroek (1859), Geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg (1859) en Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg, 2 delen (1865). In de Limburger Courrier’ van 14 October 1882 werd naar aanleiding van zijn overlijden het volgende gemeld: "Slanghen was een knap en waardig burgemeester. Een helder hoofd parende aan een degelijk karakter, was hij de aangewezen man voor die eervolle betrekking. Langer dan een kwart eeuw heeft hij aan het hoofd der gemeente gestaan, en al dien tijd besteedde hij zijne beste krachten aan hare belangen. Het gemeentebestuur zocht en vond in hem een verstandigen raadsman, een bekwamen leider. In den gemeenteraad woog de stem des burgemeesters meer dan eene gewone; zijn oordeel was daar van overwegenden invloed. De vruchten dezer samenwerking bleven niet achterwege. Het tijdperk van zijn bestuur is gekenmerkt door vooruitgang op elk gebied. Wegen en straten werden best geregeld en de belastingen der gemeente werden zo verdeeld dat de bewoners zich niet al te veel gedrukt voelden. 't Onderwijs genoot zijne beste zorgen; toen het oude schoolgebouw niet meer voldeed aan de eischen des tijds, werden nieuwe lokalen gebouwd, die door bouwtrant en schilderachtige ligging voorzeker een sieraad van het dorp zijn"
Opvallend is dat de overlijdensbrief van Egidius in het Frans is. Hij correspondeerde ook in het Frans met zijn neef, de historicus en pastoor Jos Habets.

XI.7
Foto links Egidius en in het midden de voorpagina van het boek over de geschiedenis van Limburg dat hij schreef. Rechts het in 2015 vernieuwde grafkruis.

Hoewel het loon van Egidius als burgemeester niet hoog was (80 gulden per jaar, een arbeider verdiende meer) had hij geld genoeg en bezat bij zijn overlijden 3 huizen en vrij veel grond. Veel was afkomstig van zijn vader. Eén huis had hij in 1857 van een oom van zijn vader gekocht. In 1870 had hij meer dan een hectare grond en betaalde daarvoor f. 18,45 belasting. Voor de 2 huizen betaalde hij f.45,00.Egidius liet een “Beurzenstichting Eg. Slanghen” na waaruit studenten oude talen geld voor hun studie konden krijgen. Zijn weduwe vocht voor het gerecht deze stichting aan, maar werd in 1888 veroordeeld tot het betalen van het stichtingsbedrag van 6000 gulden. In 1983 bestond die stichting nog en hadden er meer dan 20 studenten gebruik van gemaakt. Na het overlijden van Egidius en zijn vrouw erfde de kerk 2 woonhuizen aan de Muisberg (waarde f. 1600) en ongeveer een hectare grond, "zulks onder den last om te rekenen van den dag van mijn overlijden of van den dag van het overlijden mijner Echtgenoote ingeval deze mij mogt overleven jaarlijks en alle jaren in de kerk te Hoensbroek te doen celebreeren een jaargetijde of zingende mis tot troost en lafenis mijner ziel en om jaarlijks bij deze gelegenheid aan de armen van Hoensbroek uit te delen honderd tachtig kilogrammen roggebrood". Voor zijn erfgenamen, zijn broer Karel en de kinderen van zijn andere broers en zus bleef nog 2360 gulden te verdelen. Bovendien reserveerde Egidius 60 gulden voor een graf met marmeren dekplaat.

XI.7spinnewielHoutsnijwerk en ivoorsnijwerk waren de hobby's van Egidius. Hij werkte maanden aan een tafereeltje. Het meisje aan het spinnewiel (links) was in ivoor gesneden en was een geschenk voor koningin Sophia, de vrouw van koning Willem III. Het tafereel rechts is een drijfjacht.

In 2016 verscheen als nummer 14 in de serie "Hoensbroekse Historie " een boekje over Egidius en over zijn Beurzenstichting.

Kapelaan schiet op betogers.
In 1887 kreeg Netje Franck, de weduwe van Egidius, een relatie met de kapelaan van Hoensbroek. Dat gaf veel ongenoegen bij de parochianen en vanaf half juli ging een grote groep elke avond ketelmuziek maken bij het huis van Netje of dat van de kapelaan. Dat ging zo hard dat het in heel Hoensbroek te horen was. Op 31 juli werd het de kapelaan te veel en schoot hij met een geweer op de "muzikanten". Drie mensen raakten gewond, een aan zijn arm, een aan zijn oor en de derde aan zijn nek. De marechaussee werd ingeschakeld om verdere problemen te verkopen. Van 'savonds tot 5 uur 'smorgens waren twee man (en als het nodig was 4) aanwezig. Maar dat hielp niet; waar ze niet in de buurt waren ging het lawaai gewoon door. Eind oktober wordt weer geschoten, nu door Netje. Maar enkele dagen later houdt het stel het voor gezien. Netje vertrekt naar Roermond en de kapelaan naar zijn vader in Sittard. Hij wordt dan kapelaan in Broeksittard. Volgen de krant losten "de boeren aldaar" om 6 uur 'smorgens vreugdeschoten omdat het stel weg was. De kapelaan kreeg voor de schietpartij een boete van 40 gulden opgelegd.  
Nederlands was tot rond 1900 een vreemde taal.
Opvallend is dat de overlijdensbrief van Egidius in het Frans is. Hij correspondeerde ook in het Frans met zijn neef, de historicus en pastoor Jos Habets. Dat is niet ongewoon in die tijd. Nederlands werd nauwelijks gesproken. Rond 1870 was er zelfs een Limburgs kamerlid die nooit wat zei omdat hij geen Nederlands sprak. Pas in 1869 verscheen in Zuid-Limburg de eerste Nederladstalige krant. Tot dan toe waren die in het Frans of Duits. Toneelverenigingen speelden tot rond 1900 Franse of Duitse stukken (in Kerkrade zelfs nog veel langer). En de gewone mensen spraken alleen maar Limburgs. Officiële documenten (bv huwelijksakten) waren wel in het Nederlands. Egidius Slangen schreef zijn boeken trouwens in het Nederlands, maar zijn broer Jan Baptist schreef in 1862 zijn memoires in het Frans.

XI.8 Jan Hendrik Slangen en  Maria Josepha Quaedvlieg     Hoensbroek
(zoon van X.7, kleinzoon van IX.4)
Jan Hendrik is geboren op 1-4-1806 in Hoensbroek; hij noemde zich Joseph. Hij was dagloner en later dienstknecht van beroep. Hij is niet opgeroepen voor de militaire dienst en trouwde op 19-10-1842 in Nuth met Maria Josepha (Maria) Quaedvlieg. Zij is geboren op 17-2-1810 in Schaesberg. Beiden woonden in Nuth voor ze trouwden. Ze woonden in Terschuren samen met het gezin van zijn zus Maria Catharina. Josepha overleed op 23-2-1852, net 42 jaar oud. Het jongste kind was toen nog geen jaar oud. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar Richterich (D). De twee dochters groeiden op bij een ouder stel in Schurenberg. In 1867 ging Joseph terug naar Hoensbroek en woonde met zijn zoon in Terschuren, naast zijn broer Andries. Joseph overleed in Hoensbroek op 14-2-1869, 62 jaar oud. Hij bezat toen in Terschuren 2030 m2 akkerland en 1100 m2 boomgaard.
Ze hadden 4 kinderen waarvan er 2 jong stierven. De kinderen konden niet schrijven.
1. Maria Magdalena is geboren op 11-2-1843 en gestorven op 19-2-1843, één week oud.
2. Joanna Margaretha is geboren op 21-1-1844 en is in Nuth gestorven op 9-1-1916, 71 jaar oud. In 1867 ging ze als dienstmeid in Heerlen wonen. Ze trouwde op 14-1-1871 in Hoensbroek met Nicolaas Joseph Ruijters. Hij was houtzager en is in Hoensbroek geboren op 26-5-1844 en daar gestorven op 22-10-1911, 67 jaar oud. Ze hadden 7 kinderen.
3. Anna Catharina is geboren op 19-10-1847 en is gestorven op 27-8-1854, nog geen 7 jaar oud.
4. Johannes Hubertus is geboren op 31-3-1851. Van 1861 tot 1867 woont hij bij zijn oom Andries. Hij was dagloner en is in Hoensbroek gestorven op 20-3-1933, 81 jaar oud. Hij trouwde op 18-4-1873 met Maria Elisabeth Peters. Zij is geboren in Hoensbroek op 21-2-1846 en daar gestorven op 31-10-1892, 46 jaar oud.      XII.1

XI.9 Jan Andries Slangen en Maria Gertr. Ploemen/Maria Helena Habets Hoensbroek
(zoon van X.7, kleinzoon van IX.4)
Andries is in Hoensbroek geboren op 17-8-1816 en gestorven op 8-2-1873, 56 jaar oud. Hij was dienstplichtige van de lichting 1835, maar is niet opgeroepen voor de militaire dienst. Hij trouwde op 29-11-1849 in Hoensbroek met Maria Gertrudis Ploemen (Plum). Gertrud is geboren op 29-4-1802 in Margraten en dus 14 jaar ouder dan Andries. Ze was al weduwe en trok met 3 kinderen bij Andries in. Ze stierf 6 jaar later, op 24-2-1856 in Hoensbroek, 53 jaar oud. De 3 kinderen Gerards (geboren in Wijnandsrade 1836-1842) bleven bij Andries op Schurenberg. In 1861 woonde Andries in Terschuren, samen met Jan Hubert, de zoon van zijn broer. Andries hertrouwde op 3-5-1869 in Hoensbroek met Maria Helena Habets. Helena was geboren op 13-7-1833 in Wijnandsrade; ze was dus 17 jaar jonger dan hij. Ze was weduwe van Martijn Otten en ze had 3 kinderen, die bij Andries in Terschuren introkken. Ze is gestorven op 30-9-1905 in Hoensbroek. Andries stierf zelf nog geen 4 jaar na dit huwelijk, 5 maanden voor de geboorte van zijn tweede dochter. Andries was tot 1871 kleermaker, bij zijn overlijden was hij dagloner; hij kon schrijven. In 1872 kocht hij in Terschuren een huis met 55 m2 grond. Het was een klein huis want hij hoefde maar 5 gulden belasting per jaar te betalen. Na de dood van Andries woonde de vader van Helena ook nog 5 jaar bij haar in huis.
Met zijn tweede vrouw had Andries 2 kinderen.
1. Maria Catharina is geboren op 23-3-1871; woonde tot minstens 1900 samen met haar moeder in Terschuren.
2. Gertrudis Hubertina is geboren op 22-7-1873. Ze is op 6 -12-1895 naar Aken vertrokken. Ze trouwde met Goswin Lejeune. In 1906, ze woonden toen in Aken, verkochten ze een huis met erf in Terschuren, groot 37 m2, voor 18 gulden. Gertrudis had dit huisje (veel zal het niet zijn geweest) in 1895, kort voor vertrek naar Aken, gekocht. Gertrudis overleed op 15-5-1935 in de Zeppelinstrasse in Aken, 62 jaar oud. In 1936 woonde Goswin aan de Mathiashofstrasse in Aken.

XI.10 Joannes Wilhelmus Slangen en  A. M. Bisschops/M. B. Schroeders       Gulpen, Noorbeek
(kleinzoon van IX.5)
Willem is geboren op 20-11-1812 in Houthem als onwettige zoon van Maria Elisabetha Slangen; de vader is onbekend. Willlem is  in Noorbeek gestorven op 1-3-1892, 79 jaar oud. Hij was uitgeloot voor militaire dienst maar ging als vervanger in 1831 bij het 3-e Regiment Chasseurs. Hij trouwde op 29-12-1836 in Gulpen met Anna Maria Bisschops. Zij was een herbergiersdochter en is geboren op 19-10-1813 in Gulpen. Ze is in Noorbeek gestorven op 14-6-1857, 43 jaar oud.  Willem hertrouwde op 5-6-1858 in Noorbeek met Maria Barbara Schroeders (Schreuders, Schreurs), geboren op 27-4-1824 in Wittem en gestorven op 4-12-1888 in Noorbeek, 63 jaar oud. Willem was metselaar en Barbara naaister van beroep. Beiden konden niet schrijven. Ook hun dochters konden niet schrijven, de zonen wel. Tot ongeveer 1850 woonden ze in Gulpen, daarna enkele jaren in St. Geertruid en vervolgens in Noorbeek. Met zijn eerste vrouw kreeg Willem 10 kinderen, met zijn tweede 2. Hiervan stierven er 6 heel  jong.
1. Anna Maria is geboren op 9-12-1837 in Gulpen. Van haar is verder niets bekend.
2. Hendrik is geboren op 10-5-1839 in Gulpen en na 8 dagen gestorven.
3. Christiaan Hubert is geboren op 17-5-1840. Hij was metselaar en is gestorven op 30-11-1902 in Gulpen. Hij trouwde op 1-6-1864 in Bocholtz met Catharina Werrij,  geboren op 1-12-1837 in Bocholtz      XII.2
4. Maria Agnes is geboren op 28-3-1842 in Gulpen.  In 1859 werkt Agnes als inwonende dienstbode in Gulpen. Op 27-2-1867 kreeg ze in Gulpen een onwettige zoon (vader onbekend) Christiaan Hubertus die is gestorven op 22-4-1867, 2 maanden oud. Marie Agnes ging daarna in Verviers werken als dienstmeisje. Op 1-4-1875 trouwde ze daar met Louis Marie Oscar Degueldre, een huisschilder geboren in Luik op 6-9-1829. Ze woonden eerst in Luxemburg en na 1879 in Mons en Baroeul (bij Lille, F). Er zijn 3 kinderen bekend: Oscar Hippolyte Charles (geboren op 27-3-1876 in Luxembuurg), Marie Agnes en Marie Elise (geboren in Mons en Baroeul in 1879 en 1881).
5. Arnold is geboren op 29-11-1843 in Gulpen en in Houthem gestorven op 5-2-1845, 15 maanden oud.
6. Maria Ludovika (Louise) is geboren op 26-8-1845 in St. Geertruid. Ze trouwde op 26-4-1873
RuePierreuseDe Rue Pierreuse in Luik (tussen de citadel en het centrum) was in de tijd dat Louise er woonde een overbevolkte en zeer armoedige buurt. Soms woonden er 10-12 mensen (mannen en vrouwen) in één kamer.
in Luik met Joseph Walthere Labuchere. Hij is geboren in Luik op 13-5-1848; hij was houtdraaier en in 1879 brandweerman. Louise woonde als werkster in de Luikse buitenwijk Vivegnis. Louise woonde voor het huwelijk  in de Rue Pierreuse en de Rue au Pery(de trapstraatjes bij de Citadel) en had ze al 3 kinderen:  
      1.Joseph Louis Slangen is geboren op 11-3-1867 (bij het huwelijk erkend)  
      2.Marie Louise werd geboren op 1-12-1868 en stierf op 3-1-1869, een maand oud.  
      3.Jean Paul Maurice werd geboren op 12-11-1870 in de Rue Pierreuse en stierf op 13-5-1871, een  half jaar oud.
Louise kreeg met Labuchere nog 9 kinderen, waarvan er 3 jong stierven. Ze woonden op verschillende plaatsen in Luik.
7. Christina is geboren op 16-2-1847 in St. Geertruid en daar gestorven op 21-6-1847, 4 maanden oud.
8. Maria Sebilia is geboren op 9-3-1848 in St. Geertruid. Ze trouwde op 4-9-1879 in Luik met Jean Oury. Hij was mijnwerker en is geboren op 21-2-1849 in Fologne (arr. Tongeren). Beiden woonden al in Luik, Maria Sebilia was daar dienstmeisje. De man van haar zus Louise was getuige bij het huwelijk. Ze woonden in Luik in de Rue St. Marguerite. Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 3 jong stierven.
9. Pieter Joseph is geboren op 13-4-1849 in St. Geertruid en is daar gestorven op 21-12-1849, 8 maanden oud.
10. Maria Josephina is geboren op 20-3-1854 in Noorbeek en daar gestorven op 14-9-1854, een half jaar oud.
11. Quirinus Wilhelmus is geboren op 11-4-1859 in Noorbeek. Hij trouwde op 9-4-1885 in 'sGravenvoeren (B) met Marie Hubertine Tossens, geboren op 27-6-1851 in Moelingen. Ze woonden in Maastricht, Aken en Roermond en vanaf 1904 in Visé (B).            XII.3
12. Maria Catharina Elisabeth is geboren op 21-11-1861 in Noorbeek en daar gestorven op 8-5-1863, nog geen 2 jaar oud.

XI.11 Arnoldus Slangen en  Barbara Brammertz     Kornelimünster, Raeren
(zoon van X.12, kleinzoon van IX.5)
XI11 Napoleonsberg Kornelimunster
Het huis aan de Napoleonsberg in Kornelimünster waar de familie Slangen-Brammertz woonde.
Arnold is geboren op 1-2-1840 in Wittem. Arnold was dienstknecht; hij kon schrijven. Hij trouwde op 13-5-1869 met Barbara Brammertz. Zij is geboren op 7-9-1847 in Kornelimünster (D). Ze woonden tot ongeveer 1875 in Kornelimünster, daarna 5 jaar in Raeren (aan de Pützhag) en tot slot weer in Kornelimünster. Arnold is overleden op 18-4-1881, 40 jaar oud. Barbara trouwde in 1890 opnieuw en stierf op 16-7-1934, 86 jaar oud.
Er zijn 7 kinderen geboren; bij de geboorte van de laatste was Arnold al overleden. De in Raeren geboren kinderen zijn ingeschreven als Schlangen maar later was het altijd Slangen.
1. Johann-Peter is geboren op 7-6-1869 in Kornelimünster en stierf op 2-5-1923 in Venwegen, 53 jaar oud. Hij trouwde met Anna Maria Klein en op 22-11-1904 met Maria Jozefa Klein. Zij is geboren op 13-12-1875 en gestorven op 8-3-1932. XII.5
2. Elisabeth (Elise) is geboren op 16-3-1871 in Kornelimünster en daar ongehuwd gestorven op 21-12-1948, 77 jaar oud. Ze was een gelovige vrouw, die na de vroege dood van haar vader een grote steun voor haar moeder was.
3. Jakob is geboren op 8-7-1873 in Kornelimünster en overleed daar op 26-9-1953 door een verkeersongeval. Hij was 80 jaar oud. Hij was meester-schoenmaker en trouwde op 12-6-1911 met Josefine Hunds. Josefine is geboren op 15-4-1881 in Burtscheid en gestorven op 26-10-1955 in Kornelimünster. Ze werd 74 jaar. Ze hadden 2 zoons en een dochter.    XII.6
4. Anna-Maria Barbara (Maria) is geboren op 12-9-1875 in Raeren. Ze kreeg op 1-10-1894 in Haaren (Aken) een onwettige zoon van Gulielmus Hubertus Schroiff, waarmee ze op 10-11-1894 in de St. Germanuskerk in Haaren trouwde. Hij is geboren op 14-11-1867 in Membach (B). Hij was koopman en stierf in 1939 in Bielefeld. Maria was toen ze trouwde winkelbediende. Ze hadden 4 kinderen.
5. Heinrich is geboren op 7-8-1877 in Raeren en gestorven op 21-1-1952 in Kornelimünster, 74 jaar oud. Hij trouwde op 23-5-1917 met zijn nicht Maria Josefine Brammertz, geboren op 22-9-1881 en gestorven op 23-3-1950 in Kornelimünster. Zij werd 68 jaar. Ze was eerder getrouwd met Martin Barth uit Oberforstbach; hij sneuvelde in 1915 in Rusland. Heinrich was meester-schoenmaker en zijn vrouw was vroedvrouw. Er zijn geen kinderen bekend.
6. Hubert Bartholomeus Wilhelm (Hubert) is geboren op 28-5-1879 in Raeren en is gestorven op 21-8-1953 in Korneli-münster, 74 jaar oud. Hubert trouwde op 30-6-1927 met Maria Thomas, geboren in Aken. Hij had een drukkerij in Kornelimünster. Ze hadden geen kinderen.
7. Maria Theresia is geboren op 22-9-1881 in Kornelimünster. Ze trouwde op 12-7-1904 in Kornelimünster met August Lohrer.


XI.13 Hendrik Joseph Schlangen en Maria Catharina Doveren     Kerkrade
(zoon van X.13, kleinzoon van IX.6)
Hendrik is geboren op 19-12-1816 in Heerlen en gestorven op 28-4-1868 in Kerkrade, 51 jaar oud.  Zijn achternaam is volgens de doopakte Schlangen, maar later is het ook vaak Slangen. Hij is niet opgeroepen voor de militaire dienst. Hij trouwde op 30-9-1843 in Kerkrade met Maria Catharina Doveren, geboren op 17-12-1821 in Maastricht en gestorven op 6-5-1891 in Kerkrade. Beiden konden niet schrijven. Ze woonden tot 1852 in Kaalheide en daarna in Onderspekholzerheide. Hendrik was eerst dagloner en daarna handelaar.Ze waren niet arm, want in 1876 verhuurt Catharina 2 huisjes met tuintjes, elk voor 26 gulden per jaar. Catharina had toen als beroep handelaarster.
Ze hadden 13 kinderen (en in 1847 een levenloos geboren kind). Zes kinderen stierven jong. De overige 7, allemaal jongens, werkten allemaal (op zijn minst een tijd) als pleisteraar. Sommige kinderen zijn ingeschreven als Slangen, andere als Schlangen.   
1. Willem Godfried Schlangen is geboren op 10-2-1844 en is  in Kerkrade gestorven op 28-6-1904; hij werd 60 jaar oud. Hij trouwde op 20-8-1868 in Kerkrade met Maria Gertrudis  Herpers. Zij is geboren op 14-7-1847 in Kerkrade. Ze is gestorven in Kerkrade op 6-3-1939, 91 jaar oud.      XII.10
2. Elisabetha is geboren op 24-1-1846 en gestorven op 7-10-1847, nog geen 2 jaar oud.
3. Gerard Joseph Slangen is geboren op 14-12-1848 en is gestorven in Kerkrade op 26-6-1922, 73 jaar oud.  Hij trouwde op 13-6-1873 in Kerkrade met Maria Sibilla Ruben. Zij is geboren in Kerkrade op 10-7-1851 en daar gestorven op 3-7-1926, 74 jaar oud.        XII.11
4. Jan Joseph Slangen is geboren op 26-2-1851 en op 11-8-1893 in Aken overleden, 42 jaar oud. Hij trouwde op 17-8-1877 in Kerkrade met Maria Magdalena Hamers. Zij is geboren op 8-9-1845 in Kerkrade en daar gestorven op 9-2-1889, 43 jaar oud.              XII.12
5. Pieter Joseph Slangen is geboren op 19-12-1852 en is gestorven op 19-4-1859, 6 jaar oud.
6. Lambert Schlangen is geboren op 29-6-1854 en gestorven op 21-9-1854, 3 maanden oud.
7. Hubert Joseph Slangen is geboren op 15-6-1855 en is gestorven in Simpelveld op 16-8-1914, 59 jaar oud. Hij trouwde op 12-10-1877 in Kerkrade met Maria Josepha Hamers. Zij is een zus van Magdalena, die met Jan Joseph getrouwd is. Ze is geboren op 13-7-1855 in Kerkrade en daar gestorven op 24-2-1937, 81 jaar oud.            XII.13
8. Johan Slangen is geboren op 8-6-1857 en is als Schlangen gestorven op 6-3-1860, 2 jaar oud.
9. Willem Lodewijk Slangen is geboren op 21-3-1859 en is in Kerkrade gestorven op 6-1-1931, 71 jaar oud. Hij trouwde op 23-9-1887 in Kerkrade met Anna Huppertz. Zij is in Aken geboren op 18-4-1867 en daar  gestorven op 27-2-1923, 55 jaar oud.       XII.14
10. Pieter Joseph Schlangen is geboren op 13-6-1861 en is in Kerkrade gestorven op 26-2-1908, 46 jaar oud. Hij trouwde op 24-4-1885 in Kerkrade met Maria Elisabeth Adrians, geboren op 3-2-1866 in Kerkrade. Ze stierf in Kerkrade op 26-3-1948, 82 jaar oud.            XII.15
11. Hubert Slangen  is geboren op 28-4-1863 en is in Onderspekholzerheide gestorven op 24-4-1873, net geen 10 jaar oud.
12. Anna Maria Slangen is geboren op 2-8-1864 en 2 maanden later, op 2-10-1864 gestorven.
13. Jan Willem Joseph Slangen is geboren op 19-12-1865 en gestorven  in Kerkrade op 30-3-1953, 87 jaar oud. Hij trouwde op 27-5-1887 in Kerkrade met Anna Catharina Huppertz. Zij is geboren op 30-3-1870 in Kerkrade en daar gestorven op 30-5-1919, 49 jaar oud.      XII.16

 XI.14 Godfried Willem Slangen en Maria Jozefa Zweipfennig     Teveren (D), Luik (B),  Heerlen
(zoon van X.13, kleinzoon van IX.6)
Willem is geboren op 31-10-1819 in Heerlen (Bautsch). Hij trouwde op 17-10-1840 in Teveren met Maria Jozefa Zweipfennig (Zweypfenning). Zij is geboren op 7-10-1811 in Grotenrath (D). Ze woonden in Teveren (D), Heerlen en Luik (B). Godfried was toen hij trouwde koopman. Zijn vrouw was toen kleinhandelaarster, maar later was ze werkvrouw. Bij zijn trouwen kon Willem niet schrijven, maar in 1870 wel. In 1847 woonden ze in Luik en was Willem mijnwerker. Lang heeft dat niet geduuurd want in 1849 zat Maria Jozefa in een bedelaarswerkhuis in Rekem (B). Willem woonde toen in Heerlen. In 1852 woonden ze weer in Teveren en in 1853 waren ze weer terug in Heerlen. Op 17 november 1853 pleegde Willem met 3 anderen in IJzeren (Valkenburg) een roofoverval waarvoor hij de doodstraf kreeg. De koning verleende echter gratie. In plaats van de dood aan de galg zat Willem van 12 februari 1855 tot 3 juni 1874 gedetineerd in Leeuwarden. Vanaf zijn arrestatie had hij al 3 jaar in Eindhoven in de gevangenis gezeten. Voor het huwelijk van zijn twee oudste kinderen moest hij bij een notaris in Leeuwarden toestemming geven. Toen de oudste dochter in 1869 trouwde zat haar moeder Maria Jozepha in Veenhuizen en gaf ze bij een notaris in Norg toestemming voor het huwelijk. In 1870 was ze wel bij het huwelijk van haar zoon aanwezig. Maria Josepha is gestorven op 19-2-1871 in Heerlen, 59 jaar oud. Ze woonde toen in de gehucht Bek met haar 5-jarige kleindochter; haar zoon meldde haar overlijden bij de gemeente. De kleindochter was twee weken daarvoor naar haar oom Josef in Kerkrade gegaan. Toen Willem in 1874 uit de gevangenis kwam was zijn vrouw overleden en de kinderen waren het huis uit. Hij woonde nog 2 maanden in het huis, maar in augustus 1874 vertrok hij naar Kerkrade. In 1875 geeft hij bij een notaris in Kerkrade toestemming voor het huwelijk van zijn dochter in Luik. Hij geeft dan als beroep metselaar op. Waar hij later gebleven is is onduidelijk.
Er zijn 6 kinderen bekend; de laatste is geboren toen Willem al in de gevangenis zat.
1. Anne Gertrude (Gertrud) is op 30-9-1841 in Teveren geboren. Ze kreeg op 14-1-1866 een onwettige dochter Maria Katharina Josephina die in 1871 naar haar oom Josef in Kerkrade ging. Josephina verhuisde rond 1895 naar Eupen (B). Gertrud trouwde op 7-4-1869 in Luik met Hans Pierre Larsdatter. Hij was koperslager van beroep en is op 16-3-1843 geboren in Kopenhagen. Beiden konden schrijven. In 1870 woonde ze met hem in Antwerpen.
Gertrud zat later in een zwakzinnigen-inrichting in de buurt van Antwerpen. Op 10-1-1883 stierf ze in een opvanghuis voor vreemdelingen in Mons (Henegouwen), 41 jaar oud.
2. Pieter Jozef Lambert is geboren op 17-9-1844 in de Locht (Heerlen) en is gestorven op 3-9-1910 in Kerkrade, 65 jaar oud. Hij trouwde op 16-9-1870 in Kerkrade met Helena Bost. Zij is geboren op 15-5-1846 in Kerkrade. Helena is in Kerkrade gestorven op 13-8-1913, 67 jaar oud. XII.17
3. Elisabeth Jozefa is geboren op 7-4-1847 in Luik en is gestorven op 13-2-1850 in Heerlen, 3 jaar oud.
4. Maria Louisa is geboren op 24-5-1849 in het bedelaarswerkhuis in Rekem (B). De aangifte werd gedaan door een opzichter van het werkhuis. Later geeft Louisa vaker op dat ze op 5-5-1850 in Luik geboren is, waarschijnlijk om te verbloemen waar ze echt geboren is. In 1867 werkt ze een half jaar in Luik en komt dan weer naar huis in Heerlen. Rond 1870 woont ze in Maastricht en vanaf 1873 woont ze bij haar broer Josef in Kerkrade. Louise trouwt op 20-9-1875 in Luik, waar ze als werkster woonde, met Gillis Dassen. Hij is geboren in Maastricht op 16-3-1848. Beiden woonden toen ze trouwden in het gehucht Vennes bij Luik. Marie Louise kon de trouwakte niet ondertekenen, haar man wel. Ze kregen 6 kinderen.Marie overleed op 4-8-1914 in de Rue de Vennes, 65 jaar oud. Ze was toen herbergierster. Haar man was overleden op 8-1-1913, 64 jaar oud.
5. Peter Arnold is geboren op 4-12-1852 in Teveren.Hij is voor 1860 overleden.
6. Anna Maria is geboren op 10-8-1854 in Heerlen. In 1868 gaat ze, 14 jaar oud, naar Aken. Van haar is verder niets bekend.

Willem ontsnapt aan de galg door gratie van de koning.
In den nacht van den 17den November des voriger jaars , omstreeks t uur, werd een stoute diefstal met inklimming ondernomen ten huize van de gezusters Maria Barbara en Elizabeth Vollers, beide ongehuwd, te IJzeren, een gehucht behoorende tot de gemeente Oud-Valkenburg, in het Hertogdom Limburg. Vier onbekende manspersonen klommen in dien nacht, met behulp van eene ladder door een zoldervenster naar binnen.  De boosdoeners begaven zich naar het vertrek der zusters, mishandelden en wondden de beide vrouwen, zetten een mes of ander snijdend werktuig op de keel van de eene en dreigden haar te zullen dooden, indien hun niet al het geld, goud of zilver , dat zij bezaten, werd aangewezen. De worsteling en het hulpgeschrei der gezusters Vollers deden eindelijk een buurman Francis Herben, schoenmaker van. beroep, uit zijnen slaap ontwaken. Hij ijlde naar de nabij gelegen woning van den broeder der in nood verkeerende vrouwen, Egidius Hubertus Vollers, wethouder der gemeente Oud-Valken-burg, wekte dezen en spoedde zich met hem naar het huis, waarin de dieven nog altijd bezig waren. Hunne pogingen om de deur te doen openen waren vruchteloos. Maar na eenigen tijd van diepe stilte werd zij plotseling geopend door de vier boosdoeners, die gewapend met een ploegkouter, gaffels en messen, met geweld zochten te ontvlugten. Zonder in het minst om gevaar te denken of er zich om te bekreunen, grepen Herben en Vollers ieder een dief, met wien zij lang hebben moeten strijden, voor zij hen konden overmeesteren. De strijd had plaats gedeeltelijk op den mesthof, gedeeltelijk te midden van een poel mestwater, tegenover de deur der bestolene woning. Niettegenstaande de menigvuldige, gedurende het gevecht aan hen toegebragte wonden, hebben zij twee der dieven aangehouden, terwijl de beide anderen, na eenigen tijd aan het gevecht te hebben deel genomen, zich op de vlugt begaven, waarschijnlijk ten gevolge van het openen eener naburige deur. Herben en Vollers bonden vervolgens de door hen overmeesterde dieven en deden den burgemeester roepen, die bij zijne aankomst op de plaats van het gevecht, de beide boosdoeners gebonden op den mesthoop vond liggen. De aangehoudenen, nog in het bezit van sommige der ge-roofde voorwerpen, waren HENDRIK PRICKAARTS en JAN JOSEF BEAUJEAN, beide van Heerlerheide , gemeente Heerlen. De twee ontkomen medepligtigen, die men er in geslaagd was door de aangehoudenen in hunne eerste angst en verbijstering te doen noemen, en waarvan dientengevolge nog den zelfden nacht één in zijne woning is kunnen worden aan gehouden, waren JACOBUS VAN DE BERG en WILLEM SLANGEN, insgelijks te Heerlerheide woonachtig. De drie aangehoudene zijn lieden van de gevaarlijkste soort, waarvan er reeds twee tot dwangarbeid en schavotstraffen zijn veroordeeld geweest. De omstandigheden dezer zaak door den Minister van Justitie ter kennis zijnde gebragt van den Koning, heeft het Zijner Majesteit behaagd bij besluit van den 2den dezer , n°. 7.4 , aan de beide genoemden Egidius Hubertus Vollers en Francis Herben, als blijk van Hoogst Derzelver goedkeuring en tevredenheid over hun kloekmoedig en bijzonder verdienstelijk gedrag, eene gra-tificatie te verleenen , voor ieder hunner, ten bedrage van f 75. —

 Johan Mathijs Prikkarts, Johan Joseph Beaujean, Godfried Willem Slangen en Jean George Berg , de daders van den diefstal met verzwarende omstandigheden zijn bij arrest van het prov. geregtshof in Limburg , dd. 17 Julij jl., met toepassing van art. 381 C. P. , veroordeeld tot de straffe des doods.

Overgenomen uit : Bekendmakingen Algemen Politieblad 1854.

XI.14XI.15 Pieter Joseph Slangen en  Maria Catharina Mertens     Kerkrade
(zoon van X.13, kleinzoon van IX.6)
Pieter Joseph is geboren op 31-1-1827 in Heerlen. Hij is niet opgeroepen voor militaire dienst. Hij trouwde op 4-11-1853 in Kerkrade met Maria Catharina Mertens. Zij is in Kerkrade geboren op 18-5-1827. Pieter Joseph was van beroep handlanger, werkman en voerman; hij kon niet schrijven. Ze woonden in Onderspekholzerheide. In 1874 kocht hij het huisje van zijn vader in de Locht (met stal en mestplaats, 375 m2 groot) voor f. 306. Hij verkocht het 3 maanden later bij openbare verkoop voor f. 460. Maria Catharina is gestorven op 17-8-1878, 51 jaar oud. In 1879 werkte Pieter Joseph als voerman in Stolberg (D). Hij kreeg toen een erfenis van 90 gulden van zijn schoonouders omdat hun huisje aan een zus van Maria Catharina verkocht was voor 360 gulden. Later woonde hij in Aken. Na 1890 woonde hij alleen in Spekholzerheide. Hij ging terug naar Aken, waar hij op 27-10-1894 in het Mariahilfspital overleed. Hij was toen handlanger en werd 67 jaar oud.
Ze hadden 6 kinderen.
1. Maria Elisabeth is geboren op 28-12-1853 en gestorven op 1-3-1924 in Kerkrade, 70 jaar oud. Haar bidprentje is in het Duits. Voor ze trouwde woonde ze in "Pruissen". Ze trouwde op 16-6-1876 in Kerkrade met Mathijs Joseph Muller. Hij is pleisteraar, geboren op 30-8-1850 in Kerkrade en daar gestorven op 7-9-1922, 72 jaar oud. Ze hadden aan de Schaesbergerstraat in Spekholzerheide een eigen huis met erf en tuin (430 m2, waarde f. 1200) . Ze hadden 13 kinderen, waarvan er 5 jong stierven.
2. Godfried Willem is geboren op 21-5-1856 en is gestorven op 30-11-1857, nog geen 2 jaar oud.
3. Willem Joseph is geboren op 26-1-1859 en gestorven in Kerkrade op 17-11-1931, 72 jaar oud. Hij trouwde op 24-6-1886 in Heerlen met Maria Odilia Huijten. Zij is geboren op 7-1-1865 in Heerlen en is gestorven op 22-11-1944 in Kerkrade, 79 jaar oud.        XII.18
4. Anna Maria is geboren op 30-4-1861 en is in Kerkrade gestorven op 18-4-1935, bijna 74 jaar oud. Ze trouwde op 5-6-1885 in Kerkrade met Johan Christian Huppertz, geboren op 4-6-1862 in Burtscheid (D) en mijnwerker van beroep. Hij is gestorven op 19-11-1942 in Kerkrade, 80 jaar oud. Ze hadden 6 kinderen, waarvan er 4 stierven voor ze 30 jaar waren.
5. Gerard Joseph is geboren op 8-11-1863. In 1884 woonde hij in Sittard bij zijn neef Willem (XII.10). Hij verongelukte op 14-3-1890 bij een explosie in de mijn Nordstern in Merkstein (D). Hij was 26 jaar oud.
6. Maria Catharina is geboren op 21-2-1867. Ze trouwde op 13-1-1894 in Metz (F) met Hubert Antoine Joseph Zoeller, geboren in 1868 in Laurensberg (D).

XI.16 Jan Christiaan Slangen en Mechtildis Geilen / Catharina Geilen / Maria Josepha Wehlen       Sittard
(kleinzoon van IX.9)
Christiaan is geboren op 20-11-1820 in Bingelrade als onwettige zoon (vader onbekend) van Maria Mechtildis Slangen (Machel, dochter van IX.9). Hij kon schrijven; hij is niet opgeroepen voor militaire dienst. Hij is in Leijenbroek gestorven op 22-3-1888 , 67 jaar oud. Hij trouwde op 6-5-1848 in Sittard met Mechtildis Geilen (Gielen, Geijlen). Zij is geboren op 13-12-1819 in Leijenbroek en is gestorven op 18-1-1863 in Sittard. Christian hertrouwde op 29-4-1864 in Sittard met zijn schoonzus Joanna Catharina Geilen. Zij is geboren op 9-7-1834. Ze stierf na 5 jaar huwelijk op 31-10-1869 in Dortmund, 35 jaar oud. Christiaan  trouwde op 21-1-1872 in de Sankt Johanneskerk in Dortmund voor de derde keer, nu met Maria Josepha Wehlen. Zij is geboren op 8-11-1851 in Urmond en was dus 31 jaar jonger dan hij. Toch stierf ze nog 3 jaar voor Christian op 4-12-1884 in Leijenbroek, 33 jaar oud. Christian kon schrijven en deed vanalles om aan de kost te komen, hij was dagloner, mandenmaker en nachtwaker. Hij woonde in 1846 op de Markt en van 1849 tot 1866 in Leijenbroek. Rond 1870 woonde hij een aantal jaren in Duitsland (Dortmund en Datteln). In 1872 werkte hij in Duitsland, maar zijn gezin woonde in Leijenbroek. Vanaf 1875 woonden ze in Leijenbroek en Ophoven.
Met zijn eerste vrouw had Christiaan 5 kinderen, met de tweede 3. Met zijn derde vrouw had hij 9 kinderen, waarvan er maar één de volwasen leeftijd haalde.
1. Hendrik is geboren op 18-2-1849 en is gestorven op 21-12-1923 in Broeksittard , 74 jaar oud. Hij trouwde op 9-7-1871 in de St Johanneskerk in Dortmund (D) met Cornelia Hamers. Zij is geboren op 18-7-1848 in Schinnen en is gestorven op 27-9-1888 in Sittard, 40 jaar oud. Hendrik hertrouwde op 16-4-1897 in Broeksittard met Maria Elisabeth Wilms, geboren op 1-1-1860 in Tuddern en gestorven op 17-5-1925 in Broeksittard, 65 jaar oud.          XII.21
2. Peter Jacob  is geboren op 16-8-1851 en is in Sittard gestorven op 26-10-1901, 50 jaar oud. Hij trouwde op 7-9-1883 in Sittard met Maria Sophia Meertens. Zij is geboren op16-9-1851 in Leyenbroek en daar gestorven op 31-7-1940, 88 jaar oud,           XII.22
3. Anna is geboren op 29-7-1855. In 1860 leefde ze nog. Later is ze vertrokken, maar waarheen is niet bekend.
4. Anna Maria is geboren op 21-1-1858 en is in Leijenbroek gestorven op 14-8-1934, 76 jaar oud Ze trouwde met Willem Schmeitz, geboren op 7-9-1859 in Dortmund en gestorven op 28-9-1935 in Sittard, 76 jaar oud. Hij was landbouwer en ze woonden op Broekstraat 17 in Leijenbroek.
5. Willem is geboren op 5-4-1861 en is gestorven op 28-1-1922 in Sittard, 60 jaar oud. Hij trouwde met Anna Fandel, geboren in Willich (D)      XII.23
6. Maria Josepha is geboren op 5-9-1864 en gestorven op 15-1-1875, 10 jaar oud.
7. Hendrik Joseph is geboren op 19-4-1866 en gestorven op 10-2-1922 in Sittard, 55 jaar oud. Hij trouwde op 7-10-1892 in Sittard met Maria Gertrudis Eijkenboom. Zij  is geboren op 18-8-1867 Sittard en daar gestorven op 6-1-1928            XII.24
8. Paulus is geboren op 2-5-1869 in Dortmund en is gestorven op 8-6-1912 in Mönchengladbach, 43 jaar oud. Hij was getrouwd met Aldegonda Helden, die op 2-4-1873 in Neersen (D) geboren is. Aldegonda overleed op 15-12-1943 in Maasniel.      XII.25
9. Maria is geboren op 15-7-1872 in Leijenbroek en is daar gestorven op 28-12-1879, 7 jaar oud.
10. Hendrik Nicolaas is geboren op 3-3-1873 in Datteln (Westfalen) als Heinrich Nicolaus Slange en 2 dagen later gedoopt in de Sankt Amanduskerk in Datteln. Hij is gestorven op 12-12-1879 in Ophoven, 6 jaar oud.
11. Hubert Joseph is geboren op 17-1-1875 in Leijenbroek en is daar gestorven op 31-8-1875, 7 maanden oud.
12. Christian is geboren op 11-4-1876 en is gestorven op 2-4-1878 in Leijenbroek, net geen 2 jaar oud.
13. Frans Marie is geboren op 21-4-1877 en  is gestorven op 15-8-1877 in Ophoven, 4 maanden oud.
14. Nicolaas Joseph is geboren op 9-5-1878 en is gestorven op 9-6-1878 in Ophoven, 1 maand oud.
15. Joseph is geboren op 9-7-1879 en is gestorven op 1-11-1879 in Ophoven, 4 maanden oud. 
16. Maria Theresia is geboren op 12-8-1880.  Ze trouwde op 16-2-1906 in Maastricht St. Pieter met Petrus Hubertus Florax. Hij was schoenmaker en is geboren op 27-3-1882 in Maastricht. Bij haar huwelijk overlegt Maria Theresia de geboorteakte van haar overleden jongere zus. Ze woonden tot 1908 in St.Pieter, daarna in Maastricht en vanaf 1919 in Oud Vroenhoven. In 1935 hadden ze een schoenenwinkel in Hulsen-Geulle. In 1944 vierden ze aan de Ezelmarkt 3 in Maastricht het 50-jarig jubileum als schoenmaker. Beiden overleden in Maastricht, Maria Theresia op 27-9-1949, 69 jaar oud, en Petrus Hubertus op 12-9-1963, 81 jaar oud. Ze hadden 3 kinderen waarvan er één jong overleed.
17. Maria Theresia is geboren op 19-11-1882 en is gestorven op 25-12-1882 in Ophoven, één maand oud.

Armoede in Ophoven.
Limburg was in de 19-e eeuw de armste provincie van Nederland. Velen trokken, net als het gezin van Christiaan Slangen, naar Duitsland om daar te werken. Het Sittardse gehucht Ophoven, waar Christian woonde, is een goed voorbeeld. Ophoven telde in 1894 85 landbouwers; geen van hen was zelf eigenaar van de boerderij. In totaal hadden ze 15 paarden en 185 koeien en ossen. Gemiddeld had een boer dus ongeveer 2 koeien. Koeien werden vaak als trekdier op het land gebruikt. Ze zijn daarvoor veel minder geschikt dan paarden, maar men kon niet anders. In 1919 telde Ophoven ongeveer 150 woningen. 23 gezinnen hadden maar één vertrek waar ze in leefden en sliepen. Lang niet iedereen had een eigen bed; velen sliepen in het hooi in een stal. 30 gezinnen hadden geen pomp of put en moesten water bij de buren halen. In Stadbroek was het niet beter: 97 gezinnen woonden in 70 huizen. In totaal waren er 490 mensen en maar 335 bedden. In 1919 had niemand  waterleiding, elektriciteit of een riool en vee liep gewoon op straat. In 1871 schreef een Sittardse huisarts over "buitenmatig vuile straten des dorps, welke een groot gedeelte des jaars als eenen waaren modderpoel van vuilnis moeten betracht worden". Dit wasnaast de armoede de oorzaak van veel ziekten en kindersterfte.


XI.17 Antoon Joseph Slangen en  Maria Catharina Meijers     Doenrade, Nagelbeek
(zoon van X.18, kleinzoon van IX.10)
Antoon is geboren op 22-4-1825 in Thull. Hij is niet opgeroepen voor militaire dienst. Antoon trouwde op 4-10-1847 in Schinnen met Maria Catharina Meijers, wonende in Nagelbeek en in Breinder geboren op 14-11-1822. Catharina  is gestorven op 30-1-1854 in Nagelbeek, 32 jaar oud; Antoon  stierf 3 jaar later, op 28-2-1858, ook slechts 32 jaar oud. Antoon was kleermaker. Ze woonden tot 1850 in Doenrade en daarna in Nagelbeek. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Antoon met zijn jongste zoon naar het ouderlijk huis aan de Boschgrubbe in Thull, waar ook zijn ouders en twee broers woonden. Antoon had toen hij overleed geen goederen van waarde.
Van de 3 kinderen stierven er 2 jong  
1. Pieter Joseph is geboren op 17-2-1848 in Doenrade en is gestorven op 2-10-1853 in Nagelbeek, 5 jaar oud.
2. Jan Christiaan is geboren op 8-2-1850 in Doenrade en is gestorven op 3-3-1851 in Nagelbeek, 1 jaar oud.
3. Jan Joseph is geboren op 21-4-1852 Nagelbeek. Hij trouwde op 14-9-1875 in Verviers met Gertrude Schmitz, geboren op 17-4-1852 in Echtz (bij Düren). Hij was kleermaker van beroep.     XII.26

XI.18 Joannes Arnoldus Slangen en  Maria Gertruidis Diederen    Thull (Schinnen)
(zoon van X.18, kleinzoon van IX.10)
Arnoldus is geboren op 6-12-1827 in Thull en is daar gestorven op 8-7-1906 , 78 jaar oud. Hij is niet opgeroepen voor militaire dienst. Hij trouwde op 8-7-1857 in Hoensbroek Maria Gertruidis Diederen, geboren op 9-8-1828 in Hoensbroek en gestorven op 17-7-1910 in Thull, 81 jaar oud. Arnoldus was kleermaker en dagloner; beiden konden schrijven. Ze woonden in het ouderlijk huis in de Boschgrubbe in Thull.XI.18Thull6
Ze hadden 7 kinderen; 3 stierven er jong. De andere 4 trouwden niet; 3 bleven er in het ouderlijk huis wonen en de jongste werd priester.  De kinderen konden voorbeeldig schrijven.
1. Mathijs Josef is geboren op 4-8-1858 en is gestorven op 9-8-1870, net 12 jaar oud.
2. Jan Joseph is geboren op 13-9-1860 en is ongehuwd gestorven op 22-5-1925 in Thull, 64 jaar oud.    XII.27
3. Maria Sophia Hubertina is geboren op 21-4-1864 en is  ongehuwd gestorven in Thull op 25-8-1950, 86 jaar oud.     XII.27
4. Pieter Joseph is geboren op 14-11-1866 en gestorven op 18-2-1867, 3 maanden oud.
5. Maria Agnes is geboren op 29-7-1868 en gestorven op 13-2-1871, 2 jaar oud.
6. Hendrik Jan is geboren op 17-5-1871. Hij overleed op 22-1-1955 in Ubachsberg en is in Schinnen begraven.      XII.27
7. Nicolaas Joseph is geboren op 26-2-1876. Hij ging in 1889 naar het klooster van de Priesters van het Heilog Hart (SCJ) in Leijenbroek (Sittard). In 1900 werd hij tot priester gewijd. Hij overleed op 4-11-1955 in Huize St.Joseph in Heer, 79 jaar oud.      XII.28

Arnold en Gertrud hadden toen ze overleden een huis in Thull (waarde f. 1000) en ernaast nog een klein huisje (f. 100 waard). Ook hadden ze in Hoensbroek 2 huizen (in Vaesrade en Kathagerveldje), die samen f. 400 waard waren. Die hadden ze in 1884 en 1891 gekocht. Verder hadden ze 3 hectare grond, 9 percelen in Schinnen, 10 in Nuth en 2 in Hoensbroek. De totale waarde van hun onroerend goed was f. 7054. De huisraad en andere goederen waren het repectabele bedrag van f. 1780 waard. 

XI.19 Joannes Joseph Slangen en  Maria Agnes Kersemakers     Meerssen
(zoon van X.18, kleinzoon van IX.10)
Joseph is geboren op 24-3-1832 in Thull. Hij is niet voor militaire dienst opgeroepen. Hij trouwde op 5-11-1856 in Maastricht met Maria Agnes Kersemakers, geboren op 9-3-1837 in Ulestraten. Joseph was eerst brandersknecht en daarna bierbrouwers-knecht. Hij kon zijn naam nauwelijks schrijven. Tot 1867 woonden ze in de Spilstraat in Maastricht en daarna aan de Vauwer-straat in Meerssen. Joseph was toen dagloner en zijn vrouw café-houdster. In 1882 kochten ze een huis aan de Humcovenerweg, met 248 m2 grond voor f. 1000. Joseph was toen herbergier. In 1883 leende hij f. 1100 van de brouwerij in Maastricht en borgde met dit huis. In 1889 werd het onroerend goed van de ouders van Agnes tussen de 5 kinderen verdeeld. Zij kreeg 1329 m2 grond met een waarde van f. 208. Een boomgaard in Ulestraten verkochten ze aan haar broer voor f. 170. Joseph is gestorven op 1-6-1890 in Meerssen, 58 jaar oud en zijn vrouw op 27-12-1922, 85 jaar oud. Ze woonden samen met het gezin van hun dochter.
Ze hadden maar twee kinderen, waarvan er één jong stierf.
1. Jan Hendrik is geboren op 29-11-1856 in Maastricht en is daar gestorven op 11-12-1856, 2 weken oud.
2. Anna Mechtildis is geboren op 6-6-1858 in Maastricht en is gestorven op 19-9-1926 in Meerssen, 68 jaar oud. Ze trouwde op 19-7-1884 in Meerssen met Joannes Hendrikus Janssen, geboren op 21-11-1851 in Meerssen en daar overleden op 10-12-1932, 48 jaar oud. Hij was metselaar van beroep. In 1890 kochten ze aan de Kerkstraat in Meerssen een tuin van 207 m2 voor f. 150. Ze hadden 6 kinderen waarvan er een later in Brussel woonde.

XI.20 Alexander Slangen en  Gertrud Elisabeth Cohnen      Sittard
(zoon van X.19, kleinzoon van IX.10)
Alexander is geboren op 29-1-1823 in Oirsbeek en is gestorven op 18-9-1891 in Sittard, 68 jaar oud. Hij hoefde niet militaire dienst. Hij trouwde op 28-1-1847 in Sittard met Gertrud Elisabeth Cohnen. Zij is geboren op 20-6-1823 in Susteren en gestorven op 5-11-1891 in Sittard, 2 maanden na haar man en ook 68 jaar oud. Als beroep heeft Alexander schrijnwerker, dienstknecht, dagloner en hovenier. Hij kon schrijven, zijn vrouw niet. Ze woonden in de Helstraat, Stad en Gruizenstraat. Het huis in de Gruizenstraat (perceel oppervlakte 50 m2, waarde f. 620) was hun eigendom en ze hadden voor f. 50 aan huisraad. Op het huis stond toen ze overleden nog een schuld van f. 130 uit 1880. De begrafenis van Alexander kostte f. 25.
Ze hadden 2 kinderen, die beiden konden schrijven.
1. Mechtildis is geboren op 7-5-1848 in Susteren. Ze is op 27-2-1872 verhuisd naar Oisterwijk. Ze trouwde daar op 4-11-1875 met Cornelis de Groot, geboren in Oisterwijk op 22-5-1847. Haar broer Willem was van Luik naar Oisterwijk gereisd om bij het huwelijk te getuigen. Cornelis was leerlooier en stierf in Oisterwijk op 18-1-1909, 61 jaar oud, en Mechtildis op 17-3-1917, 68 jaar oud. Ze hadden geen kinderen. Twee kinderen van haar broer Willem woonden langere tijd bij hen.
2. Jan Willem is geboren op 20-5-1850 in Sittard. Hij is kleermaker in Luik en trouwt daar op 8-12-1877 met Josephine Lorenge, geboren in Luik op 2-9-1856. Josephine overlijdt op 16-3-1889, 32 jaar oud, en Jan Willem hertrouwt  in Luik op 25-4-1891met Anna Catharina Tresang, geboren op 22-10-1862 in Susteren     XII.28

XI.21 Jan Leonard Slangen en Anne Marie Schmitz      Verviers (B)
(zoon van X.19, kleinzoon van IX.10) 

hodimont1910
Hodimont, waar Leonard trouwde, was een kleine gemeente aan de
Vesdre bij Verviers.


Leonard is geboren op 22-1-1831 in Oirsbeek en woonde tot 1865 als dienstknecht in Sittard. Hij ging naar Verviers; op 18-9-1870 trouwde hij in Hodimont, waar hij toen woonde, met Anna Maria Schmitz. Zij is geboren in Obergeich (D) op 4-1-1846. Dit gehucht hoorde bij Echtz (bij Düren). Anna was toen ze trouwde keukenmeisje. Haar ouders woonden toen in Merode (D); ze waren bij het huwelijk aanwezig. Leonard was huisschilder van beroep. Beiden ondertekenden de huwelijksakte. Ze woonden in Hodimont, dat nu een wijk van Verviers is in de Rue d'Ensival.
Ze hadden 5 kinderen; in 1872 hadden ze een doodgeboren kind.
1. Anne Philomene is geboren op 24-8-1873 in Verviers en daar gestorven op 8-9-1873, 2 weken oud.
2. Jean Henry is geboren op 24-9-1875 en daar gestorven op 22-12-1875, 3 maanden oud.
3. Maria Anna is geboren op 14-12-1877. Ze stierf op 9-8-1878 in Merode, in het huis van haar grootouders.
4. Victorine Julienne Philipine is geboren op 28-7-1881
5. Etienne Joseph is geboren op 2-9-1883 in Verviers. Hij trouwde op 3-11-1908 in Limbourg met Marie Josephine Michel. Zij is geboren op 26-12-1887 in Limbourg en is gestorven op 3-4-1970, 82 jaar oud.    XII.29


XI.22 Jan Ludwig Slangen en  Gertrudis Jutten / Maria Dirks   Sittard
(zoon van X.19, kleinzoon van IX.10)
Louis is geboren op 25-1-1833 in Oirsbeek en gestorven op 25-8-1895 in Sittard, 62 jaar oud. Hij was 5 jaar in dienst bij het 1-e Regiment Infanterie lichting 1852 . Hij kon niet schrijven. Hij trouwde op 10-8-1857 in Sittard met de weduwe Gertrudis Jutten. Zij is geboren op 28-11-1819 in Kirchhoven (D) en is gestorven op 11-12-1882 in Sittard, 63 jaar oud. Daarna trouwde hij met Maria Dirks, geboren op 28-5-1849 in Tuddern. Hij was dagloner, winkelier en bij zijn overlijden huisschilder. Hij woonde in Sittard in de Paradijsstraat en de Plakstraat. ,In 1870 werkte hij als schilder in Hodimont (bijVerviers), samen met zijn broer. In 1877 woonde hij in Luik. Hij ging weer terug naar Sittard, waar hij in Stad en in de Paardenstraat woonde. Een zoon van Gertrudis (zijn eerste vrouw) met zijn vrouw woonden bij hem in. Louis had geen kinderen.

XI.23 Pieter Nicolaas en Elisabeth Hestermans      Tongeren (B)
(kleinzoon van IX.11)
Nicolaas is geboren op 21-5-1832 in Nuth als onwettige zoon van Maria Catharina Slangen, De naam van de vader is onbekend. Nicolaas had de Belgische nationaliteit omdat Nuth in 1832 Belgisch was en hij zal dus voor 1839 naar Tongeren verhuisd zijn. Hij is als dienstplichtige in het Belgische leger geweest.
Pieter Nicolaas trouwde op 3-12-1869 in Tongeren met Elisabeth Hestermans, geboren in Tongeren op 19-3-1849. Ze was toen “rondleurster”van beroep. Nicolaas was schoenmaker en is gestorven op 9-11-1889 in Tongeren, 57 jaar oud. Ze woonden aan Geelsbroek, later op het Broeck. In 1893 woont Elisabeth in Ougrée. Elisabeth hertrouwde met Joannes Fox (de vader van haar schoonzoon). In 1893 kreeg ze met hem nog een dochter; in 1896 overleed hij. Elisabeth overleed op 21-8-1915 in Tongeren (in het gehucht Mulken), 66 jaar oud. Het overlijden werd door haar dochter Anna gemeld.
Ze hadden 7 kinderen,
1. Nicolaas Joseph is geboren op 9-8-1870 en gestorven op 14-8-1870, 5 dagen oud.
2. Egide Michel is geboren op 27-6-1871. Hij trouwde op 10-3-1893 in Luik met Marie Anastasia Piront, geboren in Mont le Bain (prov. Luxemburg) op 31-3-1868.         XII.31
3. Marie is geboren op 13-1-1874 in Tongeren. Ze trouwde op 3-4-1893 in Tongeren met Henri Fox, daar geboren op 2-4-1861. Hij was dienstknecht en woonde in Chȇnée en zij was handwerkster. Beiden ondertekenden de huwelijksakte.
4. Anna Theresia is geboren op 4-10-1877 en in Tongeren gestorven op 11-11-1931, 54 jaar oud. Ze was getrouwd met Jules Stulens. Hij is geboren op 11-10-1870 in Tongeren en daar gestorven op 14-2-1945, 74 jaar oud. Ze hadden 6 kinderen, waarvan er één jong stierf.
5. Maurice Joseph is geboren op 8-10-1880 in Tongeren. Hij was mijnwerker en is gestorven op 19-2-1954 in Heerlen, 74 jaar oud. Hij trouwde op 9-11-1905 in Heerlen met Elisabeth Huijten, geboren op 5-3-1881 in Heerlen en daar, na nog geen 3 jaar huwelijk, gestorven op 8-4-1909, 28 jaar oud. Maurice hertrouwde op 22-5-1913 met Maria Josephina Nuelens, in Heerlen geboren op 29-7-1885 en gestorven op 29-10-1980, 95 jaar oud.    XII.32
6. Jean Louis is geboren op 30-4-1883 in Tongeren en daar gestorven op 19-12-1883, nog geen jaar oud.
7. Eugenie Catharina is geboren op 19-5-1884 in Tongeren. Ze trouwde daar op 12-3-1904 Jean Joseph Stas, geboren op 5-1-1882 in Bilzen.

XI.24 Joannes Lambertus Slangen en  M. J. Krichel/M. J Vanderheiden       Kerkrade
(zoon van X.21, kleinzoon van IX.11)
Lamber is geboren op 22-10- 1827 in Nuth en gestorven op 13-12-1894 in Kerkrade (Kalbert), 67 jaar oud. Van 1 mei 1846 tot 15 mei 1851 was hij in militaire dienst. Hij trouwde op 7-6-1865 in Kerkrade met Maria Josepha Krichel (Krekels, Kriekel), geboren op 17-1-1827 en gestorven op 24-2-1868, twee weken na de geboorte van een dochter. Ze was 41 jaar oud. Lamber hertrouwde op 30-9-1869 in Kerkrade met Maria Josepha Vanderheiden. Zij was een weduwe met 3 kinderen en is geboren op 12-9-1833 in Bocholtz. Ze stierf op 30-1-1889, 56 jaar oud. Lamber is bij zijn eerste huwelijk knecht in Richterich en bij het tweede huwelijk akkerknecht in Pannesheide. Vanaf 1872 tot minstens 1878 is hij mijnwerker, en bij zijn overlijden landbouwer. Hij woonde in Spekholzerheide (Gracht) en Kalbert. Hij is in 1881 mede-oprichter van de schutterij St. Sebastianus in Spekholzerheide. De tweede vrouw van Lamber had nogal wat bezittingen. Ze had in Kalbert een huis met schuur, staalen, tuin en boomgaard (2750 m2) en 3800 m2 bouwland met een totale waarde van f. 1264, terwijl Lamber alleen voor f. 350 aan roerende goederen bezat. Na het overlijden van Josepha moest dit verdeeld worden tussen de 6 kinderen die ze had. Dat was een ingewikkelde zaak, waarvoor beëdigde taxateurs werden ingeschakeld. Lamber hield het vruchtgebruik van de onroerende goederen.
Met zijn eerste vrouw kreeg Lamber 2 kinderen en met de tweede 4.
1. Maria Helena is geboren op 23-3-1866 in Gracht en gestorven op 2-8-1949 in Merkelbeek, 83 jaar oud. Ze erfde van haar moeder land in Heerlen, dat haar vader (als voogd) in 1876 verpachtte. Ze trouwde op 27-1-1888 in Merkelbeek met Willem Joseph van den Camp. Hij is geboren op 15-4-1853 in Merkelbeek en daar gestorven op 7-4-1901, 47 jaar oud. Ze hadden 6 kinderen. Helena zette na de dood van haar man de boerdeij voort. Na haar dood verkochten de erven twee huizen in Merkelbeek.
2. Anna Maria is geboren op 9-2-1868 in Spekholzerheide en is gestorven op 1-2-1870, 2 jaar oud 
3. Maria Gertrud is geboren op 4-7-1870 in Gracht. Van 1885 tot 1890 woonde ze in Aken, in 1891/92 in Luik en daarna tot ze trouwde weer in Aken. Ze trouwde op 27-10-1893 in Kerkrade met Jan Joseph Franssen. Hij is landbouwer en is geboren op 4-11-1846 in Kerkrade. Hij overleed op 11-9-1911 in Kerkrade, 64 jaar oud. Ze hadden 3 kinderen, waarvan er één jong overleed. Gertrud hertrouwde niet en overleed op 19-11-1952 in Bocholtz, 84 jaar oud. In 1928 verkocht zij een dubbel woonhuis aan de Groenekruisstraat in Spekholzerheide. In 1930 verkocht zij een woonhuis aan de Crombacherstraaat en verschillende percelen grond.
4. Maria Josepha is geboren op 22-7-1872 in Kalbert.  In 1888 ging ze naar Aken; in 1889 woonde ze weer thuis en in 1893 verhuisde ze weer naar Aken .In 1894 woonde ze weerthuis. Verder is van haar niets bekend.
5. Jan Servaes is geboren op 13-8-1874 in Spekholzerheide. Hij trouwde op 26-12-1903 in Givry (Henegouwen) met Celeste Marie Quertinmont. Zij is geboren in Estinnes au Val op 7-5-1878.     XII.33 
6. Mathijs Joseph is geboren op 18-4-1878 Spekholzerheide  en is daar gestorven op 6-8-1878, 3 maanden oud.

XI.25 Willem Slangen en Maria Sibilla Eijmael       Hulsberg
(zoon van X.22, kleinzoon van IX.12)
Willem is geboren op 6-9-1858 in Bunde en is gestorven op 11-11-1913 in Hulsberg, 55 jaar oud. Hij was uitgeloot voor militaire dienst.Willem trouwde op 2-2-1882 in Hulsberg met Maria Sibilla Eijmael (Eimael, Eimaal). Zij is geboren op 25-11-1856 in Nuth (Tervoorst) en gestorven op 5-8-1931 in  Hulsberg, 74 jaar oud. Willem was bij zijn trouwen dienstknecht en later landbouwer. Ze woonden in Arensgenhout in een eigen huis met tuin en erf en hadden bijna een hectare grond. Bij het overlijden van Willem was de waarde f.1400. In 1931 werden huis en inboedel verkocht.
XI.25LK17 10 1931Ze kregen 8 kinderen en hadden 4 doodgeboren kinderen (in 1884, 1888, 1893 en 1898). De kinderen konden schrijven. 
1. Anna Maria is geboren op 8-6-1883 (in Schimmert, maar ze woonden in Hulsberg). Ze overleed op 24-10-1966 in Chevremont, 83 jaar oud. Ze trouwde op 9-11-1911 in Hulsberg met Johannes Franciscus Vonken. Hij was mijnwerker, geboren op 16-6-1885 in Hulsberg en overleden op 17-5-1938 in Kerkade. Ze hadden 3 kinderen.
2. Henricus is geboren op 20-10-1885. Zijn roepnaam was Math. Hij was dienstknecht en trouwde op 23-11-1911 in  Hulsberg met Maria Catharina Vankan, geboren op 8-3-1887 in Arensgenhout en gestorven op 12-3-1946, 59 jaar oud. Ze woonden in Arensgenhout. Vanaf 1920 werkte Mathias bij de bierbrouwerij “de Leeuw” in Valkenburg. Hij overleed op 3-12-1961, 76 jaar oud   XII.34
3. Jan Willem  is geboren op 17-6-1889 en is gestorven op 5-11-1889 in Hulsberg, 5 maanden oud.
4. Pieter Jozef (Pie) is geboren op 18-8-1890 . Hij was paardenknecht en is gestorven in Hulsberg op 22-1-1975, 84 jaar oud. Hij trouwde op 14-11-1918 in Hulsberg met Catharina (Netje) Mulkens. Zij is geboren op 1-5-1895 in Oud-Valkenburg en gestorven op 23-7-1982 in Hulsberg, 87 jaar oud.    XII.35
5. Maria Hubertina (Tina) is geboren op 20-7-1894 en is gestorven op 25-8-1923 in Nuth, 29 jaar oud. Ze  trouwde op 9-11-1916 in Hulsberg  met Johan Leonard Peukens. Hij was mijnwerker en in 1887 in Aken geboren. Hij overleed op 26-12-1950 in Nuth. In 1921 begonnen ze een levensmiddelenwinkel in Vaesrade. Vanaf 1915 werkte hij ondergronds op de Emma; in 1938 moest hij na een ongeval in het ziekenhuis worden opgenomen.
6. Anna Maria (Maria) is geboren op 7-5-1896 en is gestorven op 2-10-1983 in het ziekenhuis in Heerlen, 87 jaar oud. Ze trouwde op 23-2-1922 in Heerlen met Johannes Hendrikus Vroomen. Hij was  mijnwerker en is geboren op 22-5-1892 in Houthem. Hij is op 24-6-1970 in Heerlen gestorven. Ze hadden 7 kinderen.
7. Anna Hubertina Philomena Anna) is geboren op 3-9-1900 en is in Hulsberg gestorven op 12-7-1932, 31 jaar oud, 2 maanden na haar huwelijk Ze was op 6-5-1932 in Hulsberg getrouwd met Martinus van der Broeck. Hij was geboren in Meerssen op 11-3-1896 en was schilder van beroep. In augustus 1932 verkocht hij het boerenhuis met schuur en stallen(1910 m2) in Hulsberg. In 1935 hertrouwde hij in Maastricht.
8. Hendrik Maria is geboren op 8-7-1903 en is overleden op 19-12-1978 in Valkenburg, 75 jaar oud. Hij was mijnwerker en trouwde op 14-11-1924 in Valkenburg met Maria Josephina Lemmens. Zij is geboren in Valkenburg op 19-6-1905 en isziekenhuis in Heerlen overleden op 26-8-1973, 68 jaar oud. Vanaf 1927 werkte hij op de Willem Sophia, waar hij in 1952 het 25-jarig jubileum vierde. Beiden zijn begraven in Valkenburg, waar ze vanaf 1930 woonden.

XI.26 Andrias Slangen en  Maria Catharina Nieste      Bunde
(zoon van X.22, kleinzoon van IX.12)
XI.26AndreasAndries is geboren op 31-10-1861 in Bunde en is daar gestorven op 3-1-1945, 83 jaar oud. Hij trouwde op 13-8-1885 in Bunde met Maria Catharina Nieste, geboren op 28-11-1860 in Geulle en gestorven in 1947.  Andries was werkman en brouwersknecht. Op 3-5-1881 werd hij dienstplichtig militair bij het 3-e Regiment Veldartillerie in Breda. Ze hadden 8 kinderen.
1. Maria Gertrudis (Maria) is geboren op 1-3-1886 en is in Maastricht gestorven op 2-7-1947, 61 jaar oud. Zij trouwde op 9-11-1916 in Bunde met Hubertus Ferdinandus Geerlings. Hij is geboren op 14-10-1883 in  Ulestraten en daar gestorven op 6-6-1977. Ze zijn in Ulestraten begraven.
2. Johannes Jacobus is geboren op 14-2-1888. Hij was mijnwerker en is gestorven op 4-1-1980 in Bunde. Hij trouwde op 14-2-1907 in Bunde met Maria Elisabeth Ummels. Zij is geboren op 14-9-1880 in Bunde en is daar gestorven in 1965.          XII.36 
3. Johannes Andreas is geboren op 10-5-1890. Hij was vanaf 1914 mijnwerker op de Emma en is gestorven op 21-8-1974 in het ziekenhuis in Sittard, 71 jaar oud.   Hij trouwde op 6-7-1914 in Borgharen met Maria Paulina Beckers. Zij is in Borgharen geboren op 10-12-1891 en is in Hulsberg gestorven op 4-1-1973.          XII.37
4. Anna Gertrudis (Truu) is geboren op 2-10-1892. Ze trouwde op 1-5-1916 in Bunde met Wilhelmus Hubertus (Willem) Nijsten. Hij was mijnwerker en is geboren op 12-12-1890 in Hulsberg. Willem stierf in Geleen op 10-8-1925, 35 jaar oud. Tru is niet meer hertrouwd. Ze verhuisde met 5 kinderen naar Bunde. Ze is op 20-8-1978 in het ziekenhuis in Geleen gestorven, 85 jaar oud. Ze is in Hulsberg begraven; ze woonde daar bij haar dochter.
5. Johannes Hubertus is geboren op 8-11-1894 en is gestorven in Itteren op 27-12-1968,r oud. Hij trouwde op 17-4-1920 in Itteren met Anna Maria Lemmens. Zij is in Itteren geboren op 6-2-1892 en daar gestorven in 1968. Hij was eerst landbouwer en daarna besteller bij de PTT en kreeg in 1958 een koninklijke onderscheiding.
6. Maria Elisabeth (roepnaam Anna) is geboren op 6-5-1897 en is ongehuwd gestorven op 12-9-1984 in Maastricht. Ze is in Bunde begraven. 
7. Maria Hubertina is geboren op 11-11-1899 en is gestorven in Bunde op 26-12-1973, 74 jaar oud. Ze trouwde op 27-4-1922  in Bunde met Johannes Hubertus Nijsten. Hij is geboren op 15-3-1898 in Hulsberg en is gestorven in Bunde op 9-4-1966, 68 jaar oud. In 1930 hadden ze een levensmiddelenwinkel in Meerssen.
8. Maria Wilhelmina is geboren op 19-7-1903 en is gestorven op 16-2-1972 in Geleen, 68 jaar oud. Ze trouwde op 19-1-1928 in Bunde met Ludwig Kuiper. Hij is geboren op 18-2-1901 in Friemersheim (D) en was mijnwerker. Hij stierf op 16-4-1966 in Geleen, 65 jaar oud.

XI.27 Hubert Willem Slangen en  Mechtildis Houben      Bunde
(zoon van X.23, kleinzoon van IX.12)
Hubert is geboren op 28-7-1857 in Bunde en daar gestorven op 25-8-1905, 48 jaar oud. Hij trouwde op 13-6-1896 (38 jaar oud) in Meerssen met Mechtildis Houben, geboren op 5-3-1857 in Bunde. Beiden woonden in Meerssen; Mechtildis in Weert. Mechtildis is gestorven op 27-12-1949 in Heer, 92 jaar oud. Ze is na het overlijden van Hubert niet meer hertrouwd. Hubert was dagloner en ze hadden geen kinderen.

XI.28 Jan Willem Slangen en  Maria Catharina van Aubel     Bunde
(zoon van X.23, kleinzoon van IX.12)
Jan is geboren op 5-7-1860 in Bunde en is daar gestorven op 24-4-1932, 71 jaar oud. Hij trouwde op 10-10-1885 in Meerssen met Maria Catharina van Aubel. Catharina is geboren op 18-4-1862 in Amby en woonde voor haar huwelijk als dienstmeid in Meerssen. Ze is gestorven op 10-12-1941 in Beek, 79 jaar oud. Jan was dagloner. Hij was uitgeloot voor militaire dienst maar ging als plaatsvervanger in dienst van 7-5-1880 tot 6-5-1885. Van 1886-'88 woonden ze in Maastricht, waar de twee eerste kinderen zijn geboren, de anderen werden in Bunde geboren. Ze hadden 9 kinderen, waarvan er 2 jong zijn gestorven.
1. Hubertina is geboren op 27-2-1887 en is gestorven op 23-10-1941 in Ulestraten, 54 jaar oud. Ze trouwde op 19-5-1910 in Bunde met Peter Joseph Notten. Hij is geboren op 8-5-1883 in Bunde en is gestorven op 23-1-1952 in Ulestraten, 68 jaar oud.
2. Wijnandus Lambertus is geboren op 20-1-1888. Hij was telegrafist en is gestorven op 25-2-1968 in Geleen, 80 jaar oud. Hij trouwde op 23-11-1921 in Maastricht met Maria Josephina Elisabeth Wijnen. Zij was weduwe en is geboren op 25-1-1894 in Wijlre. Ze is gestorven op 14-11-1968 in Geleen, 74 jaar oud.              XII.40
3. Arnoldus Hubertus is geboren op 4-4-1889. Hij was fabrieksarbeider en is gestorven op 14-3-1939 in  Maastricht, 49 jaar oud. Hij trouwde op 21-2-1914 in Meerssen met Maria Martha Luijten, geboren op 4-7-1890 in Meerssen en gestorven op 7-12-1971 in Maastricht, 82 jaar oud.    XII.41
4. Anna Paulina is geboren op 13-5-1890 en is gestorven op 6-6-1890 in Bunde, nog geen maand oud.
5. Jan Willem is geboren op 10-6-1891. Hij was mijnwerker en is gestorven op 16-8-1979 in Meerssen, 88 jaar oud. Hij trouwde op 6-4-1918 in Meerssen met Maria Hubertina Eurlings. Zij is geboren op 8-9-1891 in Meerssen en is gestorven op 29-11-1965, 74 jaar oud.
6. Jacobus is geboren op 7-8-1893 en is in Bunde gestorven op 14-9-1918, 25 jaar oud. Waarschijnlijk overleed hij aan de Spaanse griep.
7. Maria Catharina is geboren op 31-1-1895 en is in Meerssen gestorven op 17-8-1985, 90 jaar oud. Ze trouwde trouwde op 29-7-1916 in Bunde met Johannes Joseph Botti. Hij was mijnwerker en is geboren op 28-12-1891 in Meerssen. Jos verongelukte dodelijk op de staatsmijn Wilhelmina op 25-4-1925, 33 jaar oud. Op de 163-meter verdieping probeerde hij stutten aan te brengen omdat een instorting dreigde. Een groot stuk steen viel op zijn hoofd.Catharina trouwde opnieuw op 3-10-1927 met Jan Ferdinand Louis Neven. Hij was landbouwer en is geboren op 25-3-1904 in Meerssen. Hij is overleden op 9-6-1996 in Maastricht en in Meerssen begraven. 
8. Josephus Lambertus is geboren op 29-4-1896 en in Meerssen gestorven op 13-2-1985, 88 jaar oud.. Hij was spoorwegarbeider en trouwde op 14-5-1921 in Meerssen met Anna Gertrudis Eurlings. Zij is een zus van Maria Hubertina, die met Jan Willem is getrouwd. Ze is geboren op 28-1-1897 in Meerssen en gestorven in Tongeren op 6-12-1968.
9. Hubertus is geboren op 13-11-1897. Hij was eerst fabrieksarbeider en vanaf 1916 bij de Staatsspoorwegen in Meerssen, eerst als arbeider, vanaf 1919 als telegrafist en vanaf 1940 tot 1945 stationsbeambte. Hij is in Meerssen gestorven op 26-4-1977, 79 jaar oud. Hij trouwde op 2-9-1922 in Meerssen met Mathilde Mouchart. Zij is geboren op 28-12-1897 in Meerssen en is gestorven op 30-8-1986 in Maastricht, 88 jaar oud.

XI.29 Lambertus Slangen en  Maria Gertrudis Hubertina  Roijen     Maastricht
(zoon van X.23, kleinzoon van IX.12)
Lambertus is geboren op 18-6-1865 in Bunde. Hij ging als vervanger van 4-5-1887 tot mei 1892 in dienst bij het 2-e Regiment Veldartillerie. Hij trouwde op 22-8-1891 in Berchem (B) met Maria Gertrudis Hubertina  Roijen, geboren op 4-9-1850 in Ejgelshoven. Zij was dienstbode in Antwerpen en woonde in Berchem. Twee broers van Gertrud, die ook in Berchem woonden, waren bij het huwelijk aanwezig; de ouders van Lambertus hadden bij de notaris in Meerssen toestemming voor het huwelijk gegeven. Lambertus is gestorven op 27-8-1929 in Maastricht, 64 jaar oud. Gertrud stierf daar 4 jaar later, op 24-5-1933. Ze was  82 jaar oud.  Ze woonden Wijker Grachtstraat 22. Lambertus was dagloner, inpakker en later magazijnsknecht, vermoedelijk bij Regout in Maastricht. Gertrud had een dochter Barbara Gertrud, geboren op 25-4-1879 in Eygelshoven. Gertrud woonde toen in Rimburg, maar de bevalling was in Eygelshoven. Het kind werd ingeschreven als Roijen (de vader is onbekend), maar na het huwelijk werd de naam door de rechtbank in Maastricht veranderd in Slangen. Barbara trouwde op 8-5-1900 in Maastricht met de wagenmaker Gerardus Josephus Hubertus Ramaekers. Hij is geboren op 19-1-1876 in Maastricht en stierf daar op 29-4-1911, 35 jaar oud. Barbara is in Maastricht gestorven op18-11-1918, 39 jaar oud.Waarschijnlijk overleed ze aan de Spaanse griep. Ze woonden met 7 kinderen bij haar ouders, haar vader Lambertus was voogd van de kinderen. Barbara en Gerardus hadden een eigen huis in de Wijker Grachtstraat 22, dat in 1918 f. 7200 waard was. Lamberus en Gertrud hadden, behalve Barbara, geen kinderen.

XI.30 Johannes Hubertus Slangen en  Clara Hubertina Roijen     Limmel
(zoon van X.24, kleinzoon van IX.12)
Johannes is geboren op 11-12-1859 in Meerssen (Weert). Hij was uitgeloot voor militaire dienst, maar ging als plaatsvervanger in dienst van mei 1881 tot mei 1886. Hij trouwde op 6-4-1891 in Bunde met Clara Hubertina Roijen. Zij is een zus van Maria, die met Lambertus (XI.29) getrouwd was; Clara Hubertina is geboren op 12-8-1860 in Eygelshoven. Johannes eerst was werkman en dagloner en van 1891 tot 1922 bij de Staatsspoorwegen. In 1898 werd hij ploegbaas en in december 1922 kreeg hij invaliditeitspensioen. Vanaf 1891 woonden ze aan de Steenstraat in Limmel. Johannes is gestorven op 26-2-1923 aan de Meerssenerweg in Maastricht, 63 jaar oud. Clara stierf op 16-11-1932, 72 jaar oud. Ze woonde toen bij haar dochter in Born. De 3 kinderen zijn in Limmel geboren; één kind stierf er jong.
1. Jacobus Hubertus is geboren op 11-2-1892 en is  in Limmel gestorven op 15-1-1893, nog geen jaar oud.
2. Joseph Hubert is geboren op 6-1-1894. Hij was monteur en rijtuigmaker en is gestorven op 4-6-1974 in Itteren, 80 jaar oud. Hij trouwde op 26-11-1926 in Maastricht met Agnes Hoeters. Zij was winkeljuffrouw en is geboren op 14-10-1896 in Mheer. Ze is gestorven op 7-1-1975, 78 jaar oud.In 1934 hadden ze een slagerij aan de Kleine Staat 10. In 1939 hadden ze daar een snoep- en chocoladewinkel.
3. Josephina is geboren op 2-6-1896 en is gestorven op 10-10-1967 in het ziekenhuis in Sittard. Ze is in Born begraven. Ze trouwde op 25-5-1923 in Maastricht met Leonardus op den Kamp. Hij was steenfabrikant en is geboren op 17-3-1897 in Born en daar overleden op 10-12-1965, 68 jaar oud. Ze hadden 6 kinderen.

XI.31 Hubertus Jacobus Slangen en  Maria Elisabeth Klinkers     Heer
(zoon van X.24, kleinzoon van IX.12)
Jacq is geboren op 9-7-1862 in Meerssen (Weert) en gestorven op 24-4-1934 in Heer, 71 jaar oud. Hij trouwde op 9-9-1886 in Heer met Maria Elisabeth Klinkers, geboren op 10-5-1863 in Heer en daar gestorven op 6-4-1935, 71 jaar oud.  Jacq was werkman en later glasinpakker. XI.33LD25 5 1935Hij diende bij de Veldartillerie (lichting 1882) en was nog in dienst toen hij trouwde. Ze woonden in Heer o.a. aan Onder de Kerk en aan de Demertstraat. In 1935 werden hun huizen aan de Demertstraat verkocht.
Ze hadden 9 kinderen en in 1887 een levenloos geboren kind. Drie  kinderen stierven jong.
1. Hubertus Jacobus is geboren op 24-3-1888. Hij was metselaar en is in Heer gestorven op 17-12-1955, 67 jaar oud. Hij trouwde op 12-10-1918 in Heer met Anna Maria van Kesteren. Zij is geboren op 12-2-1890 in  Rucphen en is gestorven op 6-8-1985 in Maastricht, 95 jaar oud. Hij was toen hij trouwde metselaar; vanaf 1916 werkte hij als houwer op de Staatsmijn Maurits. Ze woonden aan de Nieuwstraat in Heer..
2. Maria Catharina is geboren op 8-3-1890 en is in Heer gestorven op 22-2-1915, 24 jaar oud en ongehuwd.
3. Hubertus Willem is geboren op 11-3-1892 en is gestorven op 28-7-1893, 1 jaar oud.
4. Anna Margaretha is geboren op 19-2-1894. Tot 1917 woonde ze in Luik en daarna als dienstmeisje in Amsterdam. Ze trouwde daar op 4-5-1922 in Amsterdam met Daniel Jan Fijma. Hij is geboren op 25-11-1889 in Amsterdam en daar gestorven op 18-5-1969, 79 jaar oud. Daniel moets in 1911 voor krijgsraad verschijnen vanwege desertie. Hij was als hospitaalsoldaat gelegerd in Amsterdam en kwam begin 1910 na verlof niet meer opdagen. Hij was in Duitsland gaan werken. In januari 1911 meldde hij zich weer en werd door de krijgsraad tot een maand gevangenisstraf veroordeeld.
5. Clara Hubertina is geboren op 3-4-1896 en is overleden in Den Haag op 2-7-1981, 85 jaar oud. In september 1918 ging ze naar Den Haag. Ze trouwde daar op 17-8-1921 met Albertus Johannes Borsboom, geboren op 9-12-1901 in Den Haag. Hij was loodgieter en later rijwielhersteller van beroep.
6. Maria Josephina Hubertina (Fien) is geboren op 28-12-1897 en is gestorven op 3-10-1963 in Heer. Rond 1920 woonde ze 3 jaar als dienstbode in Den Haag. Ze kreeg daar op 24-12-1919 een onwettige dochter Leontina Slangen. Ze trouwde op 19-5-1922 in Heer met Theodorus Johannes (Sjeng) Triepels. Hij is geboren op 20-1-1900 in Oud-Vroenhoven en is gestorven in 1964.
7. Martinus Hubertus is geboren op 11-2-1900. Hij is gestorven in 1968 of 24-11-1981 Hij trouwde op 27-11-1920 in Heer met Maria Hubertina Haenen. Zij is geboren op 29-1-1902 in Heer en is gestorven op 3-6-1984 in Maastricht, 82 jaar oud. Ze is in Heer begraven. XII.45
8. Gerardus Hubertus is geboren op 24-8-1902 en is gestorven op 20-8-1904, net geen 2 jaar oud.
9. Johannes Gerardus is geboren op 1-5-1905.

XI.32 Franz Julius Slangen en Anna Maria Baumeister        Mönchengladbach (D)
(zoon van X.25, kleinzoon van IX.13
Julius is gedoopt op 21-10-1868 in Viersen. Na zijn gesellenopleiding tot lithograaf trok hij enkele jaren als "Wandergesell" door Duitsland. Hij moest in die tijd bij XI32verschillende bedrijven als lithograaf werken om ervaring op te doen. Het was een verplicht onderdeel in de opleiding tot meester-lithograaf. Rond 1890-95 was hij militair bij het Generalkommando des VIII. preußischen Armeekorps in Koblenz. Hij trouwde op 9-10-1897 in Viersen met Anna Maria Baumeister. Anna is geboren op 19-2-1871 in Viersen. Ze woonden vanaf 1898 in Mönchengladbach aan de Alsstrasse en aan de Bayernstrasse. Beiden overleden in Mönchengladbach, Anna op 30-12-1939 (68 jaar oud) en Julius op 31-1-1963 (94 jaar oud).
Ze hadden 6 kinderen die allemaal in Mönchengladbach werden geboren.
1. Anna Maria is geboren op 15-8-1898 en is op 18-10-1918 overleden aan de Spaanse griep, ongeveer 20 jaar oud.
2. Heinrich Wilhelm is geboren op 7-8-1900 en is overleden in Nieukerk (D) in 1909, ongeveer 9 jaar oud.
3. Johann Karl is geboren op 22-10-1901 en stierf op 17-8-1993 in Delmenhorst. Hij trouwde op 14-10-1929  met Gertrud Willms, geboren 11-9-1903 in Mönchengladbach en gestorven 28-10-1983 in Fulda
4. Helena Maria Katharina (Lene) is geboren op 25-11-1905. Lene is overleden op 18-2-2010 in Fulda, 104 jaar oud. Ze trouwde in 1930 met Rudolph Brons, geboren op 15-8-1898 in Rossbach (bij Fulda) en overleden op 15-8-1994 in Fulda, 96 jaar oud. Ze woonden in Fulda en hadden 2 kinderen. Op 11 september 1944 werd bij een bombardement hun woning vernield, maar alleen Lene werd licht gewond. Het was de eerste grote luchtaanval op Fulda; er vielen 342 doden.
5. Gertrud Änne is geboren op 17-3-1908.
6. Paul August is geboren op 4-9-1913 en overleden in 1983. Hij vocht in Rusland en was tot 1949 in Russische krijgsgevangenschap. In 1960 was hij kaufmännisch Angestellter en woonde bij zijn vader. Hij had geen kinderen.

XI.33 Josef Slangen en Anna Margaretha Dohmen    Stolberg (D)
(zoon van X.26, kleinzoon van IX.13)
Josef is geboren op 10-4-1870 in de Mörgensgasse in  Aken. Hij trouwde op 21-7-1900 in Stolberg met Anna Margaretha Dohmen. Ze is daar geboren op 29-11-1872 en gestorven op 6-3-1949, 76 jaar oud. Josef was arbeider in een XI33glasfabriek; ze woonden op verschillende adressen in Stolberg. Vanaf 1910 was hij winkelier aan de Trockener Weiher in Stolberg. Josef is overleden op 22-12-1924, 54 jaar oud. Ze hadden beiden de Nederlandse nationaliteit. Josef verlengde die in 1917 en Anna Margaretha in 1925.
Ze hadden 5 kinderen. Drie zoons en een dochter bleven in Duitsland wonen, maar hielden de Nederlandse nationaliteit. Daardoor hoefden ze niet in het Duitse leger. Tijdens de oorlog kregen ze voedselhulp uit Nederland en na de bevrijding hingen ze de Nederlandse vlag uit.
1. Anton Johann is geboren op 27-12-1901 in Stolberg. In 1920 was hij slotenmaker en kreeg enkele keren een jaar uitstel van militaire dienst vanwege kostwinnerschap. In 1923 moest hij toch in het Nederlandse leger, maar hij kwam niet opdagen. In 1924 kreeg hij groot verlof. In 1932 trouwde hij in Gressenich (bij Stolberg) met Käthe Kuhl. Hij was in 1937 chauffeur en woonde in Stolberg. Hij overleed op 22-10-1975 in Stolberg, 73 jaar oud. Ze hadden geen kinderen.
2. Johann Josef (Johann) is geboren op 22-8-1903 in Stolberg; hij begon als slotenmaker, maar had later een groot garagebedrijf. In 1930 trouwde hij met Erna Escher; ze woonden in Binsfeld (Stolberg). Hij overleed op 28-12-1969 in Aken, 66 jaar oud. Ze hadden één dochter.
Johann kocht in1959 de Groß-Bernardshammer in Stolberg, een eeuwenoud bedrijf waar kopererts verwerkt werd. Hij restaureerde het bijbehorende herenhuis uit 1723 in oude stijl.
3. Josef Matthias (Joep) is geboren op 27-1-1905 in Stolberg. Hij diende van oktober 1925 tot maart 1926 in het Nederlandse leger, 5e reg. Infanterie. Hij woonde vanaf 1930 in Heerlen (Welten). Hij trouwde op 1-4-1933 in Büsbach (Stolberg) met Maria Zinken; zij is daar geboren op 14-2-1905. Joep had een aannemers- en timmerbedrijf. Hij overleed op 7-6-1982 in Kunrade (Voerendaal), 77 jaar oud, en Mia op 5-2-1991 in Kerkrade, 85 jaar oud. Ze hadden 2 zoons. Mia had de Duitse nationaliteit. Drie broers van haar sneuvelden in de oorlog, een bij Sebastopol, een in Rusland en de laatste (18 jaar oud) in Normandie. .
4. Maria Luzia Theresia is geboren op 3-11-1906 in Stolberg. Ze trouwde in 1933 met Johan Rössler. Ze woonden in Stolberg en hadden 2 dochters. Theresia stierf op 5-6-1991, 84 jaar oud.
5. Hubert Josef is geboren op 13-1-1909. In 1928 was hij was meubelmaker en kreeg vrijstelling voor het Nederlandse leger vanwege broederdienst. Hij trouwde met Nella Heck. Ze woonden in Stolberg en hadden een dochter en een zoon. Hubert Josef overleed op 22-4-1965 in Stolberg, 56 jaar oud, en zijn vrouw op 3-12-1980, 65 jaar oud..

Op de foto het gezin (met enkele anderen) voor hun winkel in Stolberg.

XI.34 Jozef Hubertus Slangen en  Anne Marie Leclercq     Mortroux, Bombaye, Richelle (B)
(zoon van X.27, kleinzoon van IX.14)
Joseph is geboren op 29-4-1862 in Weert (Meerssen) en groeide op in Eijsden. Joseph woonde voor hij trouwde in Berneaux. Hij was dagloner toen hij op 3-5-1890 in Mortroux trouwde met Anne Marie Leclercq. Zij is geboren op 18-8-1862 in Saint-Remy en woonde in Mortroux. Beiden konden schrijven. Joseph verhuisde op 2-1-1891 naar Mortroux. Ze woonden rond 1894 kort in Bombaye(bij Dalhem) en later in Richelle (bij Visé) waar Anne Marie op 19-12-1912 stierf, 50 jaar oud. Joseph leefde toen nog en was arbeider in een steengroeve.
Er zijn 3 kinderen bekend; ook hadden ze doodgeboren kinderen in 1893 en 1898. Behalve de tweede dochter zijn ze in Mortroux geboren.
1. Marie Antoinette Josephine is geboren op 1-5-1891; ze is gestorven op 3-8-1942 in Dalhem, 51 jaar oud. Ze trouwde op 24-12-1917 in Richelle met Nicolas Albert Joseph Richard, geboren op 3-4-1885 in Dahlem en daar gestorven op 5-6-1964, 79 jaar oud. Toen ze trouwden was hij spoorwegarbeider. Ze kregen 6 kinderen.
2. Marie Antoinette Catharina is geboren op 25-11-1894 in Bombaye. Ze trouwde op 28-5-1915 in Richelle met Clement Joseph François Donnay. Hij is geboren in Luik op 11-6-1886. Zijn moeder was niet gehuwd en haar verblijfplaata was onbekend toen Clement trouwde. Hij woonde toen als landbouwersknecht in Richelle. Beiden konden schrijven.
3. Caroline Marie Josephine is geboren op 12-9-1899. Ze trouwde op 13-8-1918 in Richelle met Alexandre Henri Lorquet. Hij was fabrieksarbeider en is geboren op 7-10-1897 in Visé.

XI.35 Christiaan Joseph Hubert Slangen en  Maria Margaretha Grosgean  Eijsden
(zoon van X.27, kleinzoon van IX.14)
Hubert is geboren op 19-3-1864 in St. Geertruid en overleden op 12-2-1945 in Eijsden, 80 jaar oud.. Hij was vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst. Hij trouwde op 26-9-1895 in Gulpen met Maria Margaretha Grosgean. Zij was weduwe en had al een dochter. Maria Margaretha is geboren op 30-3-1867 in Wittem en gestorven op 7-2-1937 in Eijsden, 69 jaar oud. Hubert was dagloner. In Eijsden woonden ze aan de Spauwstraat 41 en de Dorpstraat; rond 1907 verhuisden ze naar Mesch. In 1918 was Hubert brouwersknecht, in 1922  herbergier en in 1925 herbergier en dagloner in Eijsden. De 6 eerste kinderen zijn in Eijsden geboren; de twee laatste in Mesch.
1. Maria Antoinetta Hubertina is geboren op 11-2-1896. Ze trouwde op 16-1-1925 in Eijsden met  de fabrieksarbeider Egidius Wilhelmus Josephus Piters, geboren 9-4-1890 in Eijsden. Antoinetta overleed in 1974 in Eijsden en haar man in 1967.
2. Maria Josephina Hubertina is geboren op 11-6-1897 en gestorven op 1-2-1975 in Eijsden, 77 jaar oud. Ze trouwde op 8-9-1922 in Eijsden met  Laurentius Partouns, geboren op 27-11-1895 in Eijsden en daar gestorven op 21-11-1960, 64 jaar oud. 
3. Maria Hubertina (Maria) is geboren op 14-4-1899 en gestorven op 7-5-1970 in Susteren, 71 jaar oud. Ze trouwde op 21-12-1918 in Eijsden met Jacobus den Dekker, Hij werkte daar als douanier. Hij is geboren op 24-12-1895 in Cadzand en overleden op 3-3-1990 in Sittard; hij is in Susteren begraven. Jacobus was seinhuiswachter en ze woonden aan de Markt in Susteren.
4. Joseph Hubert is geboren op 4-6-1902. Van hem is verder niets te vinden.
5. Geertruidis Leontine Marie (Leonie) is geboren op 27-11-1903 en gestorven op 8-11-1991 in Maastricht, 87 jaar oud.. Ze trouwde op 12-12-1924 in Eijsden Chretien Hubert Starren. Hij was betonwerker en is geboren op 17-2-1902 in Eijsden en gestorven op 14-12-1974 in Maastricht. Die dag werd hun gouden bruiloft gevierd en aan het eind van de dag stierf hij, 72 jaar oud.
6. Maria Margaretha is geboren op 19-10-1905 en is gestorven op 19-12-1905, 2 maanden oud.
7. Margaretha Maria is geboren op 5-4-1908 in Mesch. Ze trouwde op 28-10-1927 in Eijsden met  Lucien Jozef Hubert Rompelberg. Hij was tuinier en is geboren op 2-2-1902 in Eijsden. Margaretha stierf op 27-9-1981 in Eijsden, 73 jaar oud, en Lucien op 6-7-1997, 95 jaar oud.
8. Emile Hubert is geboren op 26-9-1909 in Mesch. In 1937 is hij metselaar van beroep. In 1956 werkte hij bij de Sphinx in de technische dienst, maar dat hield hij niet langer dan een maand vol. Hij stierf in Maastricht op 23-5-1973 (ongehuwd) en is in Eijsden in het graf van zijn ouders begraven.

XI.36 Pieter Hubert Slangen en  Maria Josephina Mas / Maria Nathalia Philtjens    Hasselt (B)
(zoon van X.28, kleinzoon van IX.14)
Pieter Hubert is geboren op 10-2-1874 in Geverik (Beek). Hij vertrok op 5 juni 1901 naar Hasselt (B) en trouwde daar op 26-4-1902 met Maria Josephina Mas, geboren op 7-7-1871 in St-Lambrechts-Herk (B). Ze is in Hasselt gestorven op 27-6-1920, 48 jaar oud.  Pieter Hubert trouwde op 26-11-1921 in Hasselt opnieuw met Maria Nathalia Philtjens, geboren op 16-2-1878 in Alken. Pieter Hubert was schrijnewerker, wagenmaker en rademaker; ze woonden in de Ridderstraat 10 (1906) en de Boomkensstraat.(1909)
Er zijn 4 kinderen bekend.
1. Guillaume Joseph Hubert is geboren op 22-9-1903.
1. Maria Josephina Hubertina is geboren op 25-8-1906.
2. Maria Margaretha Josephina (Margriet) is geboren op 1-6-1909 en in Hasselt overleden op 24-5-1986. 76 jaar oud. Ze was getrouwd met Louis Denckens. Hij is geboren op 28-12-1901 in Herent en overleden op 21-4-1989 in Hasselt.
3. Jules Ida Pierre is geboren op 23-6-1912 en overleden in Hasselt op 11-9-1969, 57 jaar oud. Hij was getrouwd met Paulina Josephina van Heyde. Ze is geboren op 14-3-1925 in Genk en overleden op 20-4-1998 in Hasselt. Er is één dochter bekend, Madelaine,geboren op 22-1-1946 en gestorven in Hasselt op 29-10-1989, 43 jaar oud. Zij trouwde met Willy Eugène Ghislain Segier.

XI.37 Jacobus Slangen en  Petronella Daamen     Groesbeek
(zoon van X.29, kleinzoon van IX.16)
Jacobus is geboren op 11-11-1865 in Groesbeek en is gestorven op 12-6-1922 in Nijmegen, 56 jaar oud. In 1909 woonde Jacobus in Hau (bij Kleef) en moest hij de Nedrlandse nationaliteit verlengen omdat hij meer dan 10 jaar in het buitenland woonde. Hij was arbeider en trouwde in 1911 met Petronella Daamen. Zij was een weduwe, geboren in 1874 in Cranenburg en overleden op 2-11-1923 in Groesbeek, 49 jaar oud. Er zijn geen kinderen bekend.         

XI.38 Theodor Schlangen en Dina Thijssen     Borbeck (D), Oberhausen, Groesbeek
(zoon van X.29, kleinzoon van IX.16)
Theodor is geboren op 8-5-1875 in Aken-Burtscheid (D). Omdat hij bij de geboorte ingeschreven is als Schlangen hield hij die naam. Op 7 maart 1895 ging hij in dienst bij het 2e Regiment Infanterie in Den Bosch; toen hij trouwde was hij nog in dienst. Hij trouwde op 28-9-1901 in Groesbeek met Dina Thijssen, geboren in Groesbeek op 26-4-1875. In 1907 en in 1917 woonden ze in Oberhausen en verlengde Theodor de Nederlandse nationaliteit. Hij stierf op 1-2-1960 in Groesbeek, 84 jaar oud, en zij op 4-2-1961 in Cuijk, 85 jaar oud. Als beroep gaf Theodor arbeider en grondwerker op.
Er zijn 5 kinderen bekend, Ze hadden allemaal als achternaam Schlangen.
1. Wilhelmina is geboren in Borbeck op 16-7-1902. Ze is getrouwd met Heinrich van Bebber, geboren in Föhrn (D) op 9-5-1903. Hij was van beroep handelaar. Ze hadden 4 kinderen; in 1934 overleed in Groesbeek hun 4-jarige dochter Dina Elisabeth. Na 1934 verhuisden ze naar Anna Paulowna.
2. Theodor is geboren op 24-4-1905 in Borbeck (D). In 1928 woonde hij in Zurich (Friesland). Hij moest toen voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden wegens vernieling, maar werd vrijgesproken. Hij was grondwerker en trouwde op 18-1-1933 met Elisabeth Emers, geboren op 4-7-1909 in Groesbeek. Ze woonden op een woonschip met de naam Theodora in Haarlem, Nijmegen en in Tiel en ze hadden 3 dochters. Vanaf begin 1939 woonden ze aan de Boterkampsteeg 8 in Tiel; Theodor is daar op 12-12-1939 gestorven, 34 jaar oud. Zijn vrouw verhuisde in 1942 naar Groesbeek.
3. Anna is geboren op 8-7-1907 in Oberhausen en gestorven in Groesbeek op 19-11-1982, 75 jaar oud. Ze trouwde op 23-9-1931 in Groesbeek met Marinus Hijmans. Hij was grondwerker en is geboren in Groesbeek op 5-8-1905. Hij overleed daar op 27-4-1945, 39 jaar oud.
4. Adelbert is geboren op 13-10-1909 en in Groesbeek gestorven op 28-4-1977, 67 jaar oud. Hij was getrouwd met Bernardina Wilhelmina Schoenmakers. Zij is geboren op 29-3-1916 en gestorven op 25-11-1972, 56 jaar oud. Adelbert was grondwerker en ze woonden in Groesbeek. In 1940 overleed een zoontje van hen op 4-jarige leeftijd.In 1942 overleed een dochtertje, 8 weken oud; ze woonden toen in Nijmegen. En in 1944, ze woonden toen weer in Groesbeek, overleed een dochter van 7 jaar oud.
5. Gertrud , getrouwd met Cornelis van Dolder. Hij is geboren op 20-8-1898 in Veenendaal en gestorven op18-9-1931 in Nijmegen, 33 jaar oud.
6. Marie is geboren in 1912. In  1933 trouwde ze in Groesbeek met Jan Gerrits (toen 24 jaar oud). Ze woonden in 1933 in Groesbeek.

XI.38Vechtpartij in Groesbeek.
Op 7 april 1930 kreeg Theodor ruzie met de broers Janssen, gondwerkers die in Groesbeek woonden. Hij gooide er een limonadeflesje door een ruit en werd door de twee broers achtervolgd en met een mes in nek en lenden gestoken. Door bekenden die het zagen werd hij op een kruiwagen naar huis gebracht. De twee broers kregen 6 maanden gevangenisstraf (verslag in de “Echo van het Land van Cuyk” 24-5-1930).
Groesbeek stond in die tijd bekend voor de vele vechtparijen. De twee broers hadden al vele veroordelingen achter de rug en hadden in totaal al 7 resp 4 jaar in de cel gezeten

XI.39 Johann Matthias Slangen en Karoline Philippine Albert       Göttingen, Hilden
(zoon van X.30, kleinzoon van IX.16)
Mathias is geboren op 1-4-1873 in Elsloo. Hij verhuisde met zijn ouders naar Duitsland (omgeving Düsseldorf) en trouwde op 15-5-1897 in Düsseldorf met Karoline Philippine Albert. Toen hij trouwde was Mathias zink- en plaatwerker in de bouw en rond 1930 was zijn beroep werkmeester. Ze woonden eerst in Düsseldorf en vanaf 1900 geruime tijd in Göttingen waar 3 zonen geboren zijn. Mathias woonde vanaf ongeveer 1910 in Hilden (bij Düsseldorf) in de Gasstrasse 3. Karoline is voor 1923 overleden. In de oorlog woonde Mathias in Hilden samen met Gertrud Albert. Zij is vermoedelijk een zus van zijn eerste vrouw.
Er zijn 7 kinderen bekend.
1. Caroline is geboren op 5-5-1897 en overleed op 13-6-1897 in de Dreieckstr in Düsseldorf.
2. Hermine Karoline Catharina is geboren op 11-1-1899 in Düsseldorf.
3. Antonius Joseph (Josef) is geboren op 14-8-1901 in Göttingen. In 1923 werd hij goedgekeurd voor militaire dienst in Nederland. Hij woonde toen in Ohligs-Hackhausen en was van beroep automonteur en chauffeur. In maart 1924 werd hij ingelijfd bij het 2e regiment infanterie, maar in september ging hij al met groot verlof. Hij woonde in 1929 en 1937 in Ohligs en verlengde toen de Nederlandse nationaliteit.
4. Heinrich Mathias is geboren op 14-5-1906. Hij was slotenmaker en werd in 1926 vrijgesteld van dienst in het Nederlandse leger vanwege broederdienst. Hij trouwde met Anna Weber, geboren op 18-4-1908. Heinrich woonde in 1936 in Hilden en verlengde toen de Nederlandse nationaliteit. In woonden ze in de Klotzstrasse en hadden nog de Nederlandse nationaliteit.
5. Mathias Franziskus (Frans) is geboren op 12-3-1909 in Göttingen. Hij was bankwerker en werd in 1929 vrijgesteld van dienst in het Nederlandse leger vanwege broederdienst. Hij woonde toen in Hilden bij zijn vader. Hij trouwde met Maria Adolfine Spörck, geboren op 6-4-1910. Op 21-6-1941 werd in Haan een dochter Ida Renate geboren. Ze had de Nederlandse nationaliteit. In de oorlog woonden ze in de Heiligenstrasse in Hilden.
6. Werner August is geboren op 16-6-1914. Hij was vrachtwagenchauffeur en trouwde met Anna Sophia Bausenhaus. Ze kregen in Hilden op 13-9-1941 een dochter Christel Auguste. In de oorlog woonden Werner en Anna in de Oststrasse in Hilden en hadden de Nederlandse nationaliteit. In 1960 was Werner hotelier aan de Solingerstrasse in Langenfeld.
7. Mathias is geboren op 3-2-1923 in Hilden. Hij was onderofficier in het Duitse leger en sneuvelde op 20-2-1944 in Michailowka in het oosten van Wit-Rusland. Hij is op het oorlogskerkhof Berjosa begraven en wordt in Hilden op het kerkhof als oorlogs-slachtoffer herdacht.

XI.40 Joannes Augustinus Slangen en  Josephina Willems     Amby
(zoon van X.31, kleinzoon van IX.17)
Augustinus is geboren op 21-12-1868 in Amby en is gestorven op 7-11-1951 in Maastricht, 82 jaar oud. Hij was in militaire dienst van 1 mei 1888 tot 30 april 1895. Hij trouwde op 15-5-1899 in Amby met Josephina Willems. Zij was dochter van een schrijnemaker. Ze is geboren op 3-7-1875 in Amby en daar gestorven op 22-4-1934, 58 jaar oud. Augustinus was landbouwer en ze woonden aan de Heukelstraat in Amby. Er zijn 2 kinderen bekend.
XI.40z19311. Petrus Johannes (Sjeng) is geboren op 11-5-1900. Hij is op 25-10-1977 in Amby begraven. Hij was  brievenbesteller en trouwde op 24-12-1924 in Bunde met Anna Elisabeth Steins, geboren op 26-5-1897 in Bunde en overleden op 29-4-1971 in Amby. Hij won veel prijzen op duiven-tentoonstellingen, in 1931 o.a. in Utrecht en Luik. Ze woonden Heukelstraat 9 en hadden ook nog een huis in de Kerkstraat dat ze verhuurden.
2. Maria Mechtildis is geboren op 1-3-1903 en is in Heerlen gestorven op 17-11-1984, 81 jaar oud. Ze trouwde op 18-11-1929 in Amby met Lambertus Schroeders, geboren op 29-4-1905 in Bocholtz en daar gestorven in 2000. Hij was slager van beroep. In 1929 begon hij een slagerij in Bunde. In 1936 nam hij de ouderlijke slagerij in Bocholtz over, maar stopte een half jaar later. Van 1941 tot 1960 werkte hij op de staatsmijn Wilhelmina. Vanaf 1947 woonden ze aan de Steenberg in Bocholtz. Ze hadden 4 kinderen.

 XI.41 Adolphe Wilhelmus Slangen en  Maria Helena Knubben    Amby
(zoon van X.31, kleinzoon van IX.17)
XI.41Giel is geboren op 14-4-1880 in Amby. Hij was bankwerker-smid bij de NS en is overleden op 10-4-1968, net geen 88 jaar oud. Hij ging op 16 april 1900 in militaire dienst; hij was 1e pistonist in het muziekkorps van de Grenadiers en Jagers. Hij trouwde op 11-4-1904 in Amby met Maria Helena Knubben. Zij is geboren op 11-3-1881 in Amby en daar gestorven op 27-2-1964, 82 jaar oud.  Van 1901 tot 1934 werkte Giel bij de Staatsspoorwegen in Maastricht, eerst als poetser, later als vuurwerker. Hij was van 1919 tot 1953 lid van de gemeenteraad van Amby. Hij was 12 jaar wethouder en in 1945/46 was hij plaatsvervangend burgemeester. Hij was ook lid van het Burgerlijk Armbestuur. Hij was  in 1896 medeoprichter van de harmonie St. Walburga en tot 1926 actief lid. In 1929 laat hij een nieuw huis in de Kerkstraat bouwen. In 1942 woonden ze in de Dorpstraat.
Ze hadden 10 kinderen.
1. Maria Gertrudis (Truus) is geboren op 4-2-1905 en is gestorven op 19-8-1993 in Weert, 88 jaar oud. Ze trouwde op 13-8-1935 in Amby met Johannes Cornelius Jozef Nuijts. Hij is geboren op 2-9-1906 in St. Geertruid en was toen hij trouwde winkelier in Valkenswaard. Later woonden ze in Best en was hij magazijnmeester. .
2. Joseph Jacobus (Jac) is geboren op 24-10-1906. Hij trouwde op 12-10-1942 in Gronsveld met Maria Hubertina Meijs. Zij is in Gronsveld geboren op 3-12-1909. Jac was slager en is tijdens de oorlog overleden bij het illegaal slachten van een stier. Hij wordt in Amby op een gedenksteen vermeld als oorlogsslachtoffer. Hij stierf op 12-9-1944, 37 jaar oud. Hij had één kind.
3. Anna Maria (Marie) is geboren op 26-10-1908 en gestorven op 15-3-1986 in Gronsveld, 77 jaar oud. Ze is op 6-5-1943 getrouwd met Hendricus Johannes (Hay) Meijs. Hij is geboren op 10-6-1911 in Gronsveld en daar gestorven op 25-3 2004, 92 jaar oud. Ze hadden één zoon.
4. Maria Mechtildis is geboren op 2-11-1910. Ze overleed op 30-3-2000 in Maastricht, 89 jaar oud. Ze was eerst getrouwd met Harrie Driessen en daarna met Theo Lejeune.
5. Hubertina is geboren op 30-9-1912. Ze trouwde met Cornelis van Beek, geboren op 8-4-1913 in Millingen en gestorven op 9-8-1973 in Venlo. Ze woonden in Blerick.
6. Maria Anna (Anna) is geboren op 24-3-1915. Ze trouwde met Joseph Hubert Damoiseaux, geboren op 4-9-1916 in Amby en gestorven op 21-6-1977 in Maastricht . Ze woonden in Amby.
7. Joseph (Jos) is geboren op 6-12-1916 en gestorven in Maastricht op 11-6-1987, 70 jaar oud. Hij trouwde met Josephina Hendrika Soons, geboren op 20-5-1917 in Meerssen en gestorven op 2-1-2008 in Maastricht. Ze woonden in Maastricht.
8. Giel is geboren op 19-2-1920 en gestorven op 25-1-1993, 72 jaar oud. Hij was getrouwd met Tilly Schoenmakers, geboren op 17-7-1921 en gestorven op 15-5-2001 in Spaubeek.
9. Leonie (Nie) is gestorven 15-12-2012 in Amby, 89 jaar oud. Ze was getrouwd met Jean Urlings, geboren op 21-4-1921 in Maastricht en gestorven op 5-1-2005 in Amby.
10. Elisa (Lie) is geboren op 8-6-1923 en gestorven op 20-2-2008 in Amby, 84 jaar oud. Ze is op 11-9-1951 in de kerk in Amby getrouwd met Harry Kuypers.

XI.42 Josephus Hubertus Slangen en  Maria Anna Hubertina Dreessen    Amby
(zoon van X.31, kleinzoon van IX.17)
Joseph is in Amby geboren op 5-9-1882 en daar gestorven op 17-8-1963, 80 jaar oud. Hij was vrijgesteld van militaire dienst (broederdienst) Van 1903 tot 1937 werkte hij bij de Staatsspoorwegen in Maastricht; hij was nachtstoker in de locomotiefloods. Hij trouwde op 4-10-1909 in  Amby met Maria Anna Hubertina Dreessen. Ze is geboren op 14-11-1885 in Amby en is daar op Dorpstraat 75 gestorven op 9-4-1942, 56 jaar oud. Ze hadden een slagerij aan de Dorpstraat in Amby; het huis lieten ze in 1919 bouwen.
Ze hadden 10 kinderen (5 jongens). Niet alle gegevens van de kinderen zijn beschikbaar. 
1. Johannes Josephus  is geboren op 23-7-1910 in Maastricht en overleden op 3-5-1981 in Utrecht, 70 jaar oud. Hij trouwde op 12-1-1934 in Maastricht met Maria Hendrika Bessems, geboren op 15-4-1909 in Eijsden. Ze overleed op 21-5-1997 in Utrecht, 88 jaar oud.    XII.56
2. Maria Hubertina (Maria) is geboren op 13-10-1911. Ze trouwde op 17-6-1938 in Amby met Thomas Hendrikus Bessems. Hij was timmerman en is op20-7-1911 in Amby geboren. Ze woonden in Heer.
3. Augustinus Hubertus is geboren op 30-7-1913 ven op 12-5-1967 in Maastricht, 54 jaar oud. Hij was bloemist en trouwde op 26-1-1940 in Maastricht met Maria Jacqueline Mullenders. Zij was in 1918 in Amby geboren en overleed op 16-12-2009, 92 jaar oud. Ze woonden in Maastricht en hadden 4 kinderen.
4. Anna Barbara (Anna) is geboren op 26-7-1915. Ze trouwde op 2-1-1937 in Amby met Nicolaas Johannes Jeurissen. Hij was betonwerker en geboren in Heer op 16-11-1913. Nic overleed op 29-6-1977, 63 jaar oud. Anna overleed op 1-3-2004 in Eijsden, 88 jaar oud. Ze hadden vier kinderen.
5. Elisa Josephina (Liza) is geboren op 31-3-1917. Ze trouwde op 15-11-1938 in Amby met Peter Joseph (Jos) Lataster, geboren op 31-1-1918 in Hoensbroek. Hij was soldaat bij de Marine in Nederlands Indië (gelegerd in Jogjakarta). Ze zijn gehuwd met de handschoen. Ze zaten met hun kind 3,5 jaar in het kamp Ambarawa op Java en in Singapore en werden in oktober 1945 bevrijd. Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 10-04-1946 te Semarang (Indonesië). Jos sneuvelde op 20-1-1949, 30 jaar oud. Hij was toen korporaal en gelegerd in Soerabaja. Hij zat in een bus met 13 Nederlanders die door Indonesiers beschoten werd en waarbij zeven doden vielen. Liza trouwde op 21-6-1949 in Amsterdam met Jack Maurits de Vries. Hij was van Joodse komaf en in Amsterdam geboren op 3-5-1902. Hij was in 1931 in Batavia getrouwd en is in 1949 gescheiden. Het huwelijk duurde niet lang. Liza werkte daarna in Den Haag en in Parijs. Daar leerde ze Frederick Charles (Fred) Bowtell kennen; ze trouwde in 1953 in Folkestone (Engeland) met hem. Ze woonden in Engeland en Duitsland (Mönchengladbach). In 1983 verhuisden ze naar Amby. Liza overleed op 9-10-1997 in het ziekenhuis in Maastricht, 80 jaar oud. Ze had drie kinderen.
6. Bertha Maria (Bertha) is geboren op 11-11-1919. Bertha was getrouwd met Willem Doornbos, geboren op 14-11-1920 in Alkmaar. Hij was mijnwerker en ze woonden in Amby. Bertha is gestorven op 6-6-2009, 89 jaar oud. Willem overleed op 12-10-2014 in Maastricht, 93 jaar oud, en is daar ook begraven. Ze hadden twee kinderen.
7. Josephina Maria is geboren op 9-3-1921. Ze was getrouwd met Nicolaas Brink en woonde in Rijswijk.
8. Mathias Hubertus (Jeu) is geboren op 15-9-1922. Tot de capitulatie van Aken in 1944 werkte hij daar in een machinefabriek. Jeu ging in 1949 met een vriend op de fiets naar Rome. Op 23 november vertrokken ze en op 23 december kwamen ze in Rome aan. Met Kerstmis gingen ze op audientie bij de Paus. Jeu trouwde met Maria Heijnen, geboren op 22-11-1933. Ze woonden in Amby. Maria gestorven op 25-1-2002, 68 jaar oud. Jeu stierf op 19-4-2014 in Gulpen, 91 jaar oud
9. Hubertus (Bèr) is geboren op 11-12-1924 en is gestorven op 10-3-2001 in Maastricht, 76 jaar oud. Hij woonde in Amby en was niet getrouwd. In de oorlog werd hij verplicht te gaan werken in Duitslad (Eschweiler). Na de oorlog werkte hij als tolk bij het Amerikaanse en Engelse leger. Hij studeerde economie in Tilburg. Hij was 16 jaar actief in de politiek: acht jaar in de gemeenteraad van Amby en acht jaar in Maastricht.
10. Joseph Hubertus Franciscus is geboren in juni 1926 in Amby. Hij is daar gestorven op 11-7-1926, een maand oud.

Rotstuin Bèr Slangen
In 1950 begon Bèr met het aanleggen van een rotstuin achter zijn huis in Amby. Vele tonnen aan maaskeien werden gebruikt om een berglandschap met beekjes, een meertje en vele alpenplanten aan te leggen. Sommige keien wegen wel 3000 kg en ze zijn opgestapeld tot een hoogte van 5 meter.. Sinds de openstelling van de tuin in 1974 is die door duizenden bezocht. Sinds het overlijden van Bèr in 2001 wordt de rotstuin door een stichting beheerd en is nog steeds te bezichtigen. Op de foto Bèr in zijn tuin.

XI42 9 rotstuinBer kopie


XI.43 Hubertus Wilhelmus Slangen en Henriette Kleynen     Meerssen
(zoon van X.32, kleinzoon van IX.18)
Hubertus Wilhelmus is geboren op 20-8-1891 in Rothem en is daar overleden op 10-3-1964, 72 jaar oud.  Hij was mijnwerker en trouwde op 6-4-1918 in Meerssen met Henriette Kleynen. Zij is geboren op 12-11-1896 in Meerssen en gestorven op 10-5-1954 in Maastricht.
Ze woonden in Rothem aan het Kerkplein en hadden maar één kind.
1. Anna Margaretha is geboren in 1919 in Meerssen en is gestorven op 6-7-1943 in Maastricht, 24 jaar oud. Ze was op 24-6-1938 in Meerssen getrouwd met Jacobus Wilhelmus Joannes A Campo. Hij is op 12-10-1912  in Maastricht geboren en decoratieschilder van beroep.

XI.44 Johannes Hubertus Slangen en  Anna Catharina Fransen     Meerssen
(zoon van X.32, kleinzoon van IX.18)
Johannes is geboren op 16-12-1898 in Rothem; hij overleed op 15-2-1976 in Meerssen, 77 jaar oud. In 1917 zat hij in Rijks Opvoedingsgestichten in Alkmaar, Doetinchem en Leiden. Hij was mijnwerker en trouwde op 21-6-1922 in Maastricht met Anna Catharina Fransen, geboren op 14-8-1898 in Maastricht en daar gestorven op 14-8-1967. Bij hun huwelijk was Johannes mijnwerker en Anna aardewerkverguldster. Eind 1922 verhuisden ze van Maastricht (Brusselsepoort) naar Schaesberg (Hoofdstraat 125) maar later verhuisden ze naar Meerssen.
Gegevens van de kinderen zijn niet beschikbaar, behalve de volgende.
1. Pierre is geboren op 29-11-1923 in Schaesberg. Hij was mijnwerker en trouwde met Augusta (Gusta) Wetterhahn. Gusta overleed in Meerssen op 1-12-1975, 39 jaar oud en Pierre stierf daar op 23-11-1985, 61 jaar oud.
2. Willem is geboren in 1926 in Schaesberg en is gestorven op 26-6-1935 in Heerlen, 9 jaar oud.

XI.45 Marinus Johannes Slangen en Margaretha Geertruida Martens     Amsterdam
(zoon van X.34, kleinzoon van IX.19)
Marinus Joannes is geboren op 12-9-1857 in Bergen op Zoom. Tot 1881 was hij sergeant bij de Infanterie in Harderwijk. In 1886 was hij politieagent, later brigadier-majoor bij de politie in Amsterdam. Hij trouwde op 2-11-1881 in Harderwijk met Margaretha Geertruida Martens, geboren in Amsterdam op 14-9-1861. Rond 1900 woonden ze in de Korte Leidsedwarsstraat 52, 1 hoog voor. In 1916 ging hij met pensioen; zijn pensioen bedroeg 895 gulden per jaar. Hij is gestorven op 30-3-1928, 70 jaar oud. Ze woonden in Amsterdam op wel 10 verschillende adressen.
Alle kinderen zijn in Amsterdam geboren. De kinderen waren, net als de moeder Nederlands Hervormd.
1. Johannes Wilhelmus Antonius is geboren op 20-2-1882 en overleden op 13-9-1883, anderhalf jaar oud.
2. Elbert is geboren op 16-1-1884 en overleed in Amsterdam op 30-1-1948. Hij was smid-vuurwerker en trouwde op 7-7-1910 in Amsterdam met Hendrika Jacoba Johanna van Vliet, geboren op 18-2-1880 in Dordrecht. XII.80
3. Catharina is geboren op 26-7-1885. Ze werkte rond 1915 een jaar als dienstbode in Kolmnitz (bij Freiberg). Ze trouwde met Rudolf Fleischer en woonde met hem een jaar in Leipzig (Lipsiusstraase 15). Catharina ging eind 1916 terug naar Amsterdam, vermoedelijk met de bedoeling na de oorlog weer terug naar Duitsland te gaan. Ze had geen Nederlands paspoort, alleen een Duitse reispas, uitgegeven in Freiberg in 1915. Ze werd in het vreemdelingenregister ingeschreven. Ze woonde in Amsterdam bij de familie Andersen. Ze is niet meer naar Duitsland teruggegaan, vermoedelijk omdat Rudolf in 1918 in Frankrijk sneuvelde. Ze trouwde op 24-4-1924 in Heerlen (waar ze toen woonde) met Marinus Andersen (weduwnaar). Hij was koopman, geboren op 16-7-1887 in Hillegom en woonde in Amsterdam. Catharina is in Amsterdam gestorven op 24-4-1938; ze woonde toen in Nieuwer-Amstel en was 52 jaar oud. Haar man overleed op 18-4-1955 in Mijdrecht, 67 jaar oud. Ze hadden twee kinderen.
4. Jansje is geboren 3-10-1887 en is gestorven op 1-10-1888, een jaar oud.
5. Margaretha Geertruida is geboren op 22-9-1888. Ze trouwde op 2-5-1912 in Amsterdam met Aldert Klut. Hij was toen monteur en later opzichter en is geboren op 27-12-1889 in Oostzaan. Ze woonden in Delft en Den Bosch. Margaretha Geertruida is na een langdurig en geduldig gedragen lijden gestorven op 25-11-1938 in Den Bosch, 50 jaar oud.
6. Anna is geboren op 14-12-1892. In 1898 lag ze bijna 2 maanden in het ziekenhuis met tuberculose. Van 1914 tot 1916 woonde ze in Brussel. Ze trouwde op 9-11-1916 in Amsterdam met Jan Hendrik Frederik Schuurman. Hij was kok en is geboren op 12-9-1890 in Amsterdam. Hij stierf op 20-6-1964, 73 jaar oud.
7. Marinus Johannes is geboren op 4-2-1891. Op 8 maart 1911 ging hij in dienst bij het 4e regiment Vestingartillerie; op 20 september werd hij ontslagen vanwege lichaamsgebreken. Hij was toen broodbakker van beroep. Van hem is verder niets bekend.
8. Jansje is geboren op 24-10-1894 en overleden op 29-8-1947 in Amsterdam, 52 jaar oud. Ze trouwde op 24-3-1921 in Amsterdam met Jacobus Wijnbeek. Hij was sergeant radiotelegrafist en is geboren op 25-5-1898 in Rotterdam. Hij overleed op 6-1-1931 in Haarlem, 32 jaar oud. Ze hadden toen één zoon, geboren 2 weken na het huwelijk.
9. Aldegonda Catharina Theodora is geboren in 26-9-1896. Ze trouwde op 22-5-1919 in Amsterdam met Christiaan Fiegen. Hij was inspecteur van een levensverzekeringsmaatschappij en is geboren op 22-5-1892 in Middelburg. Ze woonden in Princenhage en in Breda en hadden 4 kinderen. Eén zoon emigreerde naar Canada. Zij is gestorven op 31-12-1960 in Tilburg, 64 jaar oud; Christiaan stierf in Zwolle op 9-1-1987, 94 jaar oud.
10. Maria is geboren op 14-4-1899. Ze trouwde op 11-9-1930 in Amsterdam met Johannes Pabbruwee. Hij was schrijver aan een bank van lening. Hij was op 1-1-1899 in Amsterdam geboren en gescheiden van zijn eerste vrouw. Hij overleed op 1-2-1970, 71 jaar oud. Maria is overleden in Amsterdam op 17-6-1973, 74 jaar oud.

XI.46 Willem Frederic Slangen en  Clasina van der Starre     Amsterdam
(zoon van X.34, kleinzoon van IX.19) 
Willem Frederic is geboren op 20-12-1862 in Epen. Rond 1885 woonde hij in Amsterdam, o.a. aan de Prinsengracht. Hij trouwde op 6-10-1886 in Amsterdam met Clasina van der Starre, geboren in Amsterdam op 17-2-1863. Willem Frederic was brievenbesteller en later kantoorknecht bij de posterijen. Ze verhuisden regelmatig; ze hadden minstens 10 verschillende adressen. Willem Frederic was katholiek, zijn vrouw Nederlands Hervormd. De kinderen werden katholiek opgevoed. Hij overleed op 3-6-1933, 70 jaar oud, in Amsterdam en Clasina op 5-10-1942 in Den Haag, 79 jaar oud.
Ze hadden 10 kinderen die allemaal in Amsterdam werden geboren.
1. Catharina Odilia is geboren op 22-11-1886. Ze was naaister van beroep en trouwde op 14-1-1909 in Amsterdam met Willem Frederik Boeijink, geboren op 6-9-1883 in Amsterdam. Op 4-10-1918 zijn ze gescheiden; Catharina ging tegen de scheiding in hoger beroep maar kreeg geen gelijk. Ze hadden geen kinderen. Tussen1920 en 1928 woonde Catharina Odilia als diensmeisje op verschillende adressen. Ze trouwde opnieuw op 29-2-1928 met Seide Jacobus de Vust, geboren 19-3-1882 in Amsterdam. Hij was rangeerder op de tram. Catharina Odilia is overleden op 16-3-1955 in Amsterdam, 68 jaar oud. Haar man overleed op 9-8-1958 in Heemstede, 76 jaar oud.
2. Cornelia Antonia Woutrina is geboren op 6-1-1889. In 1891 leefde ze nog, maar verder is niets bekend.
3. Johanna Wilhelmina is geboren op 23-4-1891. Ze was kostuumnaaister. Ze trouwde op 29-4-1915 in Amsterdam met Karel Hendrik Rudolph Damler. Hij was Evangelisch Luthers. Haar ouders gaven geen toestemming voor het huwelijk. Damler is geboren op 20-6-1891 in Amsterdam en was toen hij trouwde ladingcontroleur bij de KNSM. Rond 1905 zat hij op het matrozeninstituut de Zeehond. Toen hij in 1910 voor de militaire dienst gekeurd werd was hij matroos op de grote vaart. Rond 1917 woonden ze een jaar in Sloten. Tot 1928 was hij als militair in Nederlands Indië. In 1924 is in Bandoeng een zoon geboren. Vanaf 1933 woonden ze in Den Haag. Hij was toen employee bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Johanna Wilhelmina overleed in Den Haag op 13-11-1964, 73 jaar oud. Haar man is op 5-2-1961 overleden, 69 jaar oud.
4. Cornelia Clasina is geboren op 4-3-1893 en overleden op 5-9-1974 in Amstelveen, 81 jaar oud. Ze trouwde op 4-7-1917 in Amsterdam met Antonius Adrianus van Laarhoven, een emailschilder geboren op 19-12-1888 in Tilburg. Hij overleed op 11-11-1966 in Amsterdam, 77 jaar oud.
5. Willem Frederic is geboren op 21-3-1895. Hij was kantoorbediende en had het diploma van de 3-jarige HBS. Hij was dienstplichtige in het 7e Regiment Infanterie in Den Haag. Hij werd in 1919 bevorderd tot reserve 2e luitenant en in 1923 tot 1e luitenant. Hij trouwde op 1-5-1919 in Amsterdam met Benna Maria Bergsma, geboren op 17-7-1892 in Amsterdam. Ze hadden 3 kinderen. Willem overleed op 22-10-1969 in Amsterdam, 74 jaar oud en Benna in Diemen op 10-11-1982, 90 jaar oud.
Hun dochter Wilhelmina Frederika, geboren op 8-6-1923, trouwde op 12-1-1946 met de Canadese militair Thomas Lancelot Woodward. Hij is geboren in Toronto op 9-3-1915. Ze hadden 6 kinderen. Thomas overleed in Barrie (Ontario) op 24-6-1999, 84 jaar oud, en Wilhelmina Frederika op 18-1-2019, 95 jaar oud. In 1955 reisden haar ouders Willem en Benna met het schip de Rijndam naar New York (en vandaar vermoedelijk naar Canada). .
6. Adrianus Johannes is geboren op 14-4-1897 en overleden op 15-12-1898, nog geen 2 jaar oud.
7. Clasina (Ina) is geboren op 18-10-1900 en overleden in Leidschendam op 15-2-1985, 84 jaar oud. Ze is in 1908 in de Nederlands Hervormde Nieuwe Kerk gedoopt. Ze trouwde op 25-5-1921 in Amsterdam met de diamantslijper Hartog Piller, geboren op 9-5-1896 in Amsterdam. Hij overleed op 19-4-1962 in Den Haag, 65 jaar oud. Ze woonden in Den Haag; Hartog was daar politieagent. Ze hadden 2 kinderen, waarvan er één aan Spaanse griep overleed toen ze 3 jaar was.
8. Anna is geboren op 8-2-1903. Ze trouwde op 20-9-1928 in Amsterdam met Hendrik Houthuijzen, elektricien en geboren 7-7-1903 in Den Haag. Hij overleed op 14-2-1972 in Amsterdam. Anna overleed daar op 28-12-1989, 86 jaar oud.
9. Petrus Johannes Theodorus (Piet) is geboren op 20-4-1904 en overleed op 24-5-1973 in Hilversum. Hij was scheepswerktuigkundige en trouwde op 5-3-1931 in 'sGraveland (NH) met Henderika van Doorn, geboren op 17-7-1900 in 'sGraveland. Vanaf 1942 werkte hij bij het Gemeentelijk Energiebedrijf, en bracht het tot chef bedrijfsmachinist. In 1969 ging hij met pensioen. Ze hadden 4 kinderen.
10. Adrianus Johannes is geboren op 7-1-1908 en overleden op 5-7-1908, een half jaar oud.

XI.46  XI.46 2  
Willem Frederic en Clasina met hun oudste dochter Catharina Odilia, haar man en 2 kinderen bij een uitstapje naar "Klein Zwitserland" in Wijk aan Zee in 1929. Willem Frederic (in zijn uniform van de posterijen) en zijn vrouw Clasina met hun 3 jongste kinderen (Ina , Annie en Piet) rond 1912.  


XI.47 Theodorus Bernardus Slangen en  Anna van Eekeren     Bergen op Zoom
(zoon van X.34, kleinzoon van IX.19)
Theodorus is geboren op 11-6-1865 in Bocholtz. Hij was timmerman. Rond 1880 woonde hij bij zijn ouders in Sittard, maar later ging hij naar Bocholtz terug. In 1896 verhuisde hij van Bocholtz naar Bergen op Zoom, waar hij bij de familie van Eekeren (een broer van zijn moeder) woonde. Vandaar ging hij in 1897 korte tijd naar Amsterdam. Eind 1897 ging bij zijn tante
XI47 5 2
Machiel, Dorus en Tannetje samen met hun tante Dilia.
Clara in Bergen op Zoom wonen. Hij trouwde op 26-5-1898 in Bergen op Zoom met zijn nicht Anna van Eekeren. Anna is daar geboren op 30-6-1875 en gestorven op 1-4-1918, 42 jaar oud. Ook vier van zijn kinderen zijn eind 1917 en begin 1918 gestorven Theodoor bleef achter met 5 kleine kinderen. In 1919 en 1920 gingen de twee oudste kinderen naar Amsterdam. Machiel en Frederik gaan rond 1919 naar Breda (Dieststraat). In 1920 verhuisde Theodorus met zijn zoon Jan naar Bocholtz en daarna naar Teteringen, waar ze bij zijn zus Odilia woonde. Eind 1921 ging Theodoor naar Amsterdam, waar hij bij zijn broer Willem Frederic woonde. In 1925 zat Theodoor in het gemeentelijk verzorgingshuis voor ouden van dagen in de Roeterstraat; hij was toen invalide. Ook werd hij een maandlang verpleegd in een huis voor onbehuisden aan de Constantijn Huygensstraat. In 1927, bij het huwelijk van zijn zoon, is zijn woonplaats onbekend. Hij weigerde toen toestemming voor het huwelijk maar verscheen niet voor de kantonrechter om dat te bevestigen. In 1935 woonde hij nog in Amsterdam en was hij nog timmerman. Hij geeft dan toestemming voor het huwelijk van zijn zoon Machiel. Hij stierf op 25-4-1941 in Amsterdam, 75 jaar oud, in het verpleeghuis aan de Roeterstraat.
Er zijn 9 kinderen bekend (waarvan er 6 stierven voor ze 20 jaar oud waren) en één doodgeboren kind (1903).
1. Theodorus is geboren op 23-2-1899 in Bergen op Zoom en is daar gestorven op 1-8-1990, 91 jaar oud. Dorus was carrosseriemaker en later meubelmaker en trouwde op 20-10-1927 in Bergen op Zoom met met Lucia Hermes. Zij is geboren in Kapelle op 7-9-1895 en overleden op 28-3-1983 in Bergen op Zoom, 87 jaar oud. Ze hadden 2 dochters en een zoon.
2. Tannetje Johanna is geboren op 23-10-1900 en gestorven in Bergen op Zoom op 30-12-1989, 89 jaar oud. Vanaf 1929 woonde ze in Amsterdam bij haar oom Marinus Johannes. Ze was huishoudhulp en woonde in Den Haag, Antwerpen (vanaf 1939) en Bergen op Zoom. Ze woonde ongeveer 50 jaarsamen met Johanna Kentin. Deze is geboren op 11-5-1904 in Bergen op Zoom en is daar overleden in 1987.
3. Johanna Catharina is geboren op 7-4-1902. Zij is in Bergen op Zoom gestorven op 22-2-1918, 15 jaar oud.
4. Johannes (Jan) is geboren op 20-1-1905 en is gestorven op 15-6-1922 in Udenhout. Hij was toen 17 jaar oud en woonde bij zijn vader in Amsterdam.
5. Machiel is geboren op 27-2-1906 in Bergen op Zoom. Hij trouwde op 14-1-1935 in Breda met Clara Carolina Magdalena Drewes, geboren in Meppel op 1-10-1911. Hij was toen hij trouwde kachelsmid en later nachtportier bij een verffabriek in Breda. Clara overleed in Breda op 15-3-1973 en Machiel 2 weken later op 30-3-1973. Ze waren 61 en 67 jaar oud. Ze hadden 3 dochters en een zoon.
6. Maria is geboren op 19-3-1908 en gestorven op 12-12-1917 in Bergen op Zoom, 9 jaar oud.
7. Jacobus is geboren op 14-5-1912 en is op 10-7-1917 in Bergen op Zoom gestorven, 5 jaar oud.
8. Willem Frederik is geboren op 31-10-1914 en is gestorven in Breda op 4-9-1928, 13 jaar oud.
9. Marinus Johannes is geboren op 30-10-1916 en is op 16-3-1918 in Bergen op Zoom gestorven, 1 jaar oud.

XI.48 Johannes Hubertus Maria Slangen en Elisabeth Maria Cornelia Matthijsen
(zoon van X.34, kleinzoon van IX.19)
Johannes Hubertus Maria  is geboren op 13-9-1880 in Sittard. Hij trouwde op 21-6-1909 in Bergen op Zoom met Elisabeth Maria Cornelia Matthijsen, geboren in Bergen op Zoom op 13-5-1883. Hij was in 1909 beroepsmilitair (in 1917 sergeant) bij het 3-e Regiment Infanterie in Bergen op Zoom. HIj overleed op 2-2-1965 in Bergen op Zoom, 84 jaar oud.
Er zijn twee zoons bekend, geboren in Bergen op Zoom.
1. Josephus Wilhelmus Maria (Jos) is geboren op 1-3-1912. Voor 1941 woonde hij in Vlissingen. Hij was kantoorbediende en trouwde op 8-10-1941 in Steenbergen met Cornelia Anna Petronella Pinxteren. Zij is op 7-8-1914 in Steenbergen geboren.
2. Adrianus Maria (Adrie) is geboren op 19-3-1917 in Bergen op Zoom en daar gestorven op 12-6-2011. 94 jaar oud.Hij was banketbakker en is in 1945 getrouwd met Mechtilde Maria Onstenk, ze overleed op-1-2-2009, 89 jaar oud. Beiden waren lid in de Orde van Oranje Nassau en Adrie was erelid van de sportvereniging MOC 17. Ze hadden 3 kinderen.

XI.49 Willem Karel Slangen en  Elisabeth Catharina Roghmans / Theodora Burgers     Nijmegen
(zoon van X.35, kleinzoon van IX.19)
Willem Karel is geboren op 27-4-1871 in Lith. Tot 1893 werkte hij als bakker in Den Bosch. Later had hij een eigen bakkerij in Nijmegen.Hij is gestorven op 28-4-1939 Nijmegen, 68 jaar oud. Hij trouwde op 28-6-1898 in Nijmegen met Elisabeth Catharina Roghmans, geboren 23-3-1867 in Nijmegen en daar gestorven op 16-1-1927, 59 jaar oud.Daarna trouwde hij met Theodora Burgers. geboren 3-5-1875 in Leuth. Ze overleed op 6-3-1960 in Ravenstein.
Er zijn 7 kinderen bekend, waarvan er 4 jong stierven. Ook was er een doodgeboren kind (1905).
1. Wilhelmus Frederikus Canisius is geboren op 28-8-1899 en is in Nijmegen gestorven op 24-8-1901, 23 maanden oud.
2. Johanna Wilhelmina Antonia (Anny) is geboren op 2-10-1900. Ze trouwde op 12-6-1923 in de St. Ignatiuskerk met Frans Olivier, die boekhouder van beroep was.
3. Wilhelmina Maria Stephanie is geboren op 26-12-1901. Ze overleed op 25-5-1966 in Eindhoven. Ze trouwde met Adrianus Johannes Walraven, geboren op 12-5-1903 in Nijmegen. Hij was koopman. Ze woonden tot 1939 in Antwerpen, daarna in Hoorn.
4. Willem Frederik Emanuel is geboren op 1-1-1903 en is gestorven in Nijmegen op 18-7-1903, een half jaar oud.
5. Joseph Willem Lodewijk is geboren op 26-6-1904 en gestorven op 26-3-1979 in Nijmegen, 74 jaar oud. In 1934 was hij bakker. Hij trouwde met Geertruida Hendrika Adriana Maria Ackermans, dochter van een banketbakker. Zij is geboren op 20-4-1905 in Zwolle, maar woonde vanaf haar jeugd in Nijmegen. Later werd hij rijksambtenaar en woonde aan de Weidestraat en de Hatertseweg.
6. Maria Catharina Antonia is geboren op 30-7-1908 en is in Nijmegen gestorven op 11-7-1909, een jaar oud.
7. Willem Frederik Antonius is geboren op 3-8-1909 en is in Nijmegen  gestorven op 24-1-1910, een half jaar oud.  

XI.49 parkweg 54 nijmegenElisabeth Catharina had in 1896 twee huizen geërfd van haar ouders, één aan de Zeigelbaan (waarde f. 7000) en een kleiner aan de Nonnenstraat. In 1897 koopt Willem Karel een huis met erf en bakkerij aan de Zeigelbaan 29 in Nijmegen, groot 138 m2, waar ze ook gingen wonen. De Zeigelbaan was een drukke winkelstraat, die in 1944 zwaar geleden heeft. In 1899 lieten beiden een testament maken waarin zij de ander tot enige erfgenaam benoemden. In 1905 koopt Willem Karel een perceel grond van 540 m2 in Hatert voor f. 2160. Hij bouwt daar een huis en leent hiervoor f. 10500. In 1906 koopt hij nog 2 percelen aan de Groesbeeksche Dwarsweg, samen groot 380 m2; hij leent hiervoor 4000 gulden. In 1907 leent hij f. 650 en borgt met het huis aan de Groesbeeksche Dwarsweg. In 1914 koopt hij nog een huis aan de Zeigelbaan. In 1916 heeft Willem Karel een schuld van 3000 gulden bij de Hanzebank Boxtel en neemt hij voor dat bedrag een hypotheek op het huis met schuur en erf dat hij aan de Groesbekerweg gebouwd heeft op de in 1906 gekochte grond. In 1918 heeft de Maasbank een vordering van 5000 gulden, waardoor Willem Karel een hypotheek moet nemen op de twee huizen die zijn vrouw in 1896 van haar ouders geërfd had. In 1920 neemt hij een hypotheek van 2000 gulden op het huis dat hij in 1914 gekocht heeft. In 1924 neemt hij ook een hypotheek op zijn huis en bakkerij vanwege schulden bij de Geldersche Credietbank. Eind 1924 verkoopt hij samen met zijn broer het ouderlijk huis. Dat bestond uit een winkel met 2 bovenwoningen en was verhuurd voor 1300 gulden per jaar. Het huis bracht f. 14900 op.
In 1928 woondeWillem Karel met zijn tweede echtgenote Theodora Burgers aan de Welderenstraat. Zij koopt dan voor f. 8000 een huis met bovenwoning en erf (108 m2) aan de Parkweg 54/56 (foto). Ze nam een hypotheek van f. 6000.

XI.50 Johannes Jacobus Slangen en  Maria Christina Kuen     Nijmegen
(zoon van X.35, kleinzoon van IX.19)
Johannes Jacobus is geboren op 22-9-1873 in Hilvarenbeek. Tot 1896 werkte hij als slagersknecht in Den Bosch. Hij trouwde op 28-4-1903 in Nijmegen met Maria Christina Kuen, geboren in Den Bosch op 13-8-1876 en gestorven op 4-1-1948 in Nijmegen. Hij begon een eigen slagerij; die liep blijkbaar zo goed dat hij in 1913 f. 2200 gulden uitleende en in 1914 nog eens f. 1800. Ook kocht hij in 1914 9000 m2 grond aan de Jacobslaan in Hatert voor f. 1123; hij sloot hiervoor een lening af van f. 2000. In 1919 leent hij weer f. 3000 uit. In 1920 koopt hij twee huizen die bij opbod verkocht werden. Een lag aan de Korte Nieuwstraat en een ander kleiner huis aan de Grutberg. Hij leent hiervoor f. 1000 en in 1923 leent hij nog eens f. 2500. Eind 1924 verkocht hij samen met zijn broer het ouderlijk huis aan de Oude Stadsgracht. In 1925 leent hij aan twee mensen resp. f. 4300 en f. 4000. Tot ongeveer 1955 woonde Johannes Jacobus aan de Coehoornstraat. Hij overleed in 1965, 92 jaar oud.
Er zijn 3 kinderen bekend.
1. Johannes Frederikus is geboren op 3-5-1905. Hij trouwde in 1934 met Geertruida Wilhelmina Thijssen. Zij is geboren op 20-4-1907 in Nijmegen en daar gestorven op 5-7-1983, 76 jaar oud. Ze hadden een bakkerij aan de Daalsedwarsweg in Nijmegen. Op 16-8-1948 is hun zoontje Jopie (Johannes Fredericus) van 9 jaar oud verongelukt. Er was feestverlichting over de weg gehangen die aan de schoorstenen was vastgemaakt. Een vuilniswagen reed er tegen aan, waardoor een schoorsteen naar beneden viel, boven op Jopie.
2. Elisabeth Wilhelmina is geboren op 19-2-1907. In 1940 is ze winkeljuffrouw en woont ze in de Molenstraat in Nijmegen. Lien trouwde op 26-8-1946 in de Anthonius van Paduakerk met Franciscus Antonius Vinck. Frans is geboren in Nijmegen op 19-2-1909 en daar gestorven op 8-2-1991, 81 jaar oud.
3. Wilhelmina Frederika Sophia is geboren op 18-9-1911 en is gestorven op 19-11-1994 in Boxtel. Ze trad als zuster Rosa in bij de Dochters van OLVrouw. Rond 1935 woont ze in een klooster in Asten. In 1946 is ze daar kleuteronderwijzeres. In 1976 is ze hoofdleidster en krijgt een gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau.

XI.53 Hendrik Michael Slangen en  Maria Catharina van Arken     Aken (D)
(zoon van X.36)
Heinrich is geboren op 17-2-1822 in Maastricht. Hij was 11 jaar oud toen beide ouders overleden waren. Hij is vanwege “lichaamsgebreken” vrijgesteld van militaire dienst. Hij was marmerbewerker en trouwde op 15-7-1852 in Maastricht met Maria Catharina van Arken. Catharina is geboren op 3-6-1824 in Maastricht. Heinrich stierf op 21-1-1885 in het Mariahilfspital in Aken, 62 jaar oud. Katharina is op 24-5-1888 overleden, 63 jaar oud. Hun oudste zoon deed beide keren de aangifte, maar hij wist niet hoe zijn grootouders heetten. Alle 8 kinderen, behalve de eerste, werden in Aken geboren. Ze woonden daar aan de Adalbertstrasse. De kinderen Wilhelm, Elisabeth en Anna woonden in 1889 in het ouderlijk huis.
1. Wilhelmus is geboren op 30-6-1852 in Maastricht en gestorven op 9-5-1905 in Aken. Hij trouwde op 9-1-1879 in Aken met Helena Hackspiel. Zij is geboren op 20-10-1860 in Aken en is gestorven op 25-4-1927. XII.66
2. Anna Josephina is geboren op 4-6-1855 en gestorven voor 1863.
3. Elisabeth Catharina is geboren op 5-9-1857. Ze kreeg in 1881 in Keulen een zoon Heinrich, die op 1-7-1881 in Aken stierf, 4 maanden oud. (Adalbertsbergstrasse) Elisabeth is ongehuwd gestorven in Maastricht op 1-7-1904. Ze was toen 46 jaar oud en overleed in ziekenhuis Calvarieberg in de Abtstraat.
4. Gertruda Catharina is geboren op 19-9-1859. Ze trouwde met Joseph Scheidt en overleed in Aken op 20-5-1937, 77 jaar oud.
5. Barbara Catharina is geboren op 28-7-1862.
6. Anna Josephina is geboren op 10-10-1863. Anna woonde in 1889 nog in het ouderlijk huis. Ze was toen ongehuwd en werkte als dagloonster. Ze kreeg toen een zoon Peter, die op 20-12-1889 overleed, 5 maanden oud.
7. Leonard Heinrich is geboren op 23-4-1866 en kort daarna gestorven. Op 30-10-1868 werd zijn overlijden gemeld. Hij werd een half jaar oud.
8. Leonard Heinrich is geboren op 9-9-1867.

XI.54. Adolf Slangen en Josephina Cabon       Parijs, Maastricht
(zoon van X.36)
Adolf is geboren op 15-10-1827 in Maastricht en is daar gestorven op 6-1-1898, 70 jaar oud. Hij was 6 jaar oud toen beide ouders overleden waren. Hij is op 25-10-1856  in Parijs in de kerk Saint Jaques de Haut Pas getrouwd met Marie Louise Cabon. Adolf overleed in Maastricht in ziekenhuis Calvarieberg in de Abtstraat. Zijn vrouw (volgens de overlijdensakte Josephine Cabou) leefde toen nog, maar mogelijk was zij in Parijs gebleven. Er zijn geen kinderen bekend.

XI.55 Hubert Joseph Slangen en  Anna Maria Philomena Nelissen    Jabeek
(zoon van X.37, kleinzoon van IX.21)
Hubert Joseph is geboren op 25-6-1851 in Hunnecum (Nuth). Hij was landbouwer en trouwde op 8-5-1873 in Nuth met Anna Maria Philomena Nelissen. Zij is geboren op 31-8-1843 in Jabeek. Op 21-1-1874 verhuisden ze naar Jabeek. Hubert Joseph stierf daar op 21-4-1876, 3 jaar na het huwelijk. Hij was pas 27 jaar oud. Zijn vrouw geeft bij het huwelijk van haar dochter op dat ze rentenierster is. Ze hadden één dochter. Hiermee is de Nuthse tak van Slangen uitgestorven.
1. Anna Catharina Philomena is geboren op 25-4-1874 in Jabeek. Ze trouwde op 14-9-1905 in Oud-Valkenburg met Mathijs Hubertus Troisfontaine. Hij was landbouwer en is geboren op 3-11-1875 in Oud-Valkenburg. Hij overleed op 29-11-1923, 48 jaar oud in Maastricht (ziekenhuis Calvarieberg in de Abtstraat) maar woonde toen in Sibbe-Ijzeren. Philomena overleed daar op 21-3-1945, 70 jaar oud. Ze was eigenaar van de boerdeij van haar ouders in Jabeek (Etzenrade); deze werd in 1947 verkocht. Ze was een godvruchtige vrouw die iedere dag naar de kerk ging en altijd bereid was te helpen.
XI.55LD10 5 1947


XI.56 Jan Willem Hubert en Anna Catharina Hubertina Slangen        Hunnecum (Nuth)
(zoon en dochter van X.37, kleinzoon en kleindochter van IX.21)
Willem is geboren op 7-6-1848 en gestorven in Hunnecum op 8-12-1925, 77 jaar oud. Zijn zus Hubertina is geboren op 9-1-1854 Nuth en gestorven op 25-2-1930 in Meerssen, 76 jaar oud. Beiden zijn nooit getrouwd. Hubertina woonde na 1925 in het St. Joseph gasthuis in Meerssen. Beiden zijn in Nuth begraven; het gezamenlijke graf is nog aanwezig.
Samen zetten ze de boerderij van hun ouders (met veel personeel) tot 1925 voort. De kinderen van hun vroeg overleden oudste zus Theresia woonden ook bij hen. Ook een zoontje van hun jong overleden zus Philomena woonde na haar overlijden een tijd in huis. Hoewel de boerderij de grootste van Hunnecum was leefden Willem en Hubertina zeer eenvoudig. Terwijl de meeste mensen al een fornuis hadden om op te koken deden zij het tot 1925 nog met de open schouw waar boven het vuur koperen ketels aan kettingen hingen.
Financieel ging het hun goed want Willem kocht in 1908 voor 3700 gulden twee huizen naast hun boerderij met meer dan 2500 m2 grond. Bij zijn overlijden bedroegen de bezittingen van Willem f. 54049. Die bestonden uit een huis met stallen, schuren en een bakhuis, meer dan 4 ha grond in Nuth en bijna 12 ha in Wijnandsrade. Hij had voor het respectabele bedrag van f. 6980 aan inboedel. Hierbij hoorde ook het vee: 4 paarden, 12 koeien en 2 stieren en 6 varkens. Verder had hij f. 2350 op de bank en f. 2051 contant geld in huis. Hij had toen hij overleed nog voor f. 2136 openstaande rekeningen, waaronder loon van personeel. Aan brouwerij Smeijsters in Nuth moest nog f. 117 betaald worden en de begrafenis kostte maar liefst f. 632. Na zijn dood werden zijn bezittingen openbaar verkocht. Erfgenamen waren zijn zus Hubertina, een zoon van zijn zus Philomena (die gemeente-ontvanger in Schinveld was), de dochter van zijn broer Hubert Joseph en de twee dochters van zijn zus Maria Theresia. Ze moesten samen f. 14893 belasting over de erfenis betalen.
Hubertina had ook eigen grond; in 1911werd grond van haar in Voerendaal onteigend vanwege de aanleg van de spoorlijn Heerlen-Valkenburg. Ze bezat nogal wat land, dat na haar dood door de erfgenamen verkocht werd. Ze had 1 ha weiland in het Hoorenveld in Nuth (naast de kerk), 7 ha bouwland in Wijnandsrade, 2 bouwplaatsen aan de Provinciale weg in Aalbeek en 10 ha land in Voerendaal.
Hubertina liet in 1926 een testament maken waarbij ze aan de kerk van Nuth 500 gulden schonk. Hiervoor moesten eeuwigdurend jaarlijks twee missen gedaan worden; waarvan een gedurende 50 jaar als jaardienst en daarna als leesmis. Ook schonk ze aan de Vereniging van Maria in Schimmert 100 gulden voor de "Missies in vreemde werelddelen". In 1928 schonk ze nog 2880 m2 land in Wijnandsrade aan het Armenbestuur van Nuth.
XI.56LD9 1 1926XI.56LD27 2 1926aXI.56LD27 2 1926


XI.59 Joannes Slangen en Maria Angelina van Roy/Maria Genoveva Engels      Lanaken 
(zoon van X.43, kleinzoon van IX.28)
Joannes (Jean) is geboren op 7-6-1868 in Lanaken en is daar gestorven op 23-2-1915, 46 jaar oud. Jean is in 1889 dagloner en bij zijn overlijden brouwersgezel. Hij was vrijgesteld van militaire dienst. Hij trouwt op 5-7-1890 in Lanaken met Maria Angelina van Roy, geboren op 2-7-1858 in Lanaken. Zij overlijdt op 12-6-1905, 47 jaar oud in de Pannestraat in Lanaken. Jean trouwt opnieuw met  Maria Genoveva Engels, geboren op 11-11-1870 in Lanaken. Zij overleed op 16-2-1917 in Lanaken, 47 jaar oud. Alleen uit het tweede huwelijk zijn 3 kinderen bekend.
1. Elisabeth Barbara Catharina (Elisa) is geboren op 11-02-1909 en is overleden op 11-02-1997 in Lanaken, 88 jaar oud. Ze trouwde met Joannes Egide Stouten, geboren op 02-02-1908 in Neerharen. Joannes is overleden op 26-08-1993 in Lanaken, 85 jaar oud.
2. Jan Joseph is geboren op 26-10-1910. Hij was broeder in een klooster en leraar. Hij nam als soldaat in het Medisch Korps van het Belgische leger deel aan de 18-daagse veldtocht tot de capitulatie op 28 mei 1940. Daarna kregen Belgische jongeren tussen 20 en 35 jaar het bevel naar het nog niet bezette Frankrijk te vluchten om later als leger ingezet te kunnen worden. Toen de Duitsers het noorden van Frankrijk binnentrokken moesten ze met de trein (deels in veewagens) naar het zuiden. Jan Joseph overleefde dat niet. Op 23 juli 1940 stierf hij in Ceyras in Zuid-Frankrijk aan de gevolgen van een ziekte, 29 jaar oud.
3. Guillaume Joseph is geboren op 15-4-1912 in Lanaken. Hij trouwt op 12-8-1933 in Vroenhoven met Elisabeth Schepers. Elisabeth is geboren op 10-9-1903 in Vroenhoven en in Genk gestorven op 2-9-1983. Guillaume is overleden op 10-4-1991 in Vroenhoven, 78 jaar oud.

XI.60 Pieter Joannes Slangen en  Elisabeth Gertrudis Voncken     Lanaken (B)
(zoon van X.44, kleinzoon van IX.28)
Pieter is geboren op 5-2-1859 in Lanaken. Hij was werkman en trouwde op 12-6-1900, 41 jaar oud, in Lanaken met Elisabeth Gertrudis Voncken. Zij is geboren op 24-7-1877 in Lanaken en was dus 18 jaar jonger dan haar man. Ze woonden in de Pannestraat. 
Er zijn 6 kinderen bekend, waarvan er één jong stierf en in 1906 een doodgeboren kind.
1. Pieter is geboren op 2-4-1901 in Lanaken en is ongehuwd gestorven op 17-10-1992 in Lanaken, 91 jaar oud.
2. Joseph Theodoor  is geboren op 3-1-1903 en gestorven op 19-1-1903, 2 weken oud.
3. Gertrudis Catharina  is geboren op 5-8-1904 en is gestorven op 10-3-1987 in Bilzen en is in Lanaken begraven Ze was 82 jaar oud. Ze was getrouwd met Jan Geurts, geboren op 20-7-1904 en gestorven op 24-1-1978 in Lanaken.  
4. Pieter Willem (Willem) is geboren op 16-4-1909. Hij is in Lanaken gestorven op 2-6-1985, 76 jaar oud. Hij trouwde op 22-6-1942 met Pacha Korchaw. Zij is geboren op 18-4-1923 in Baronowuzec (Rusland) en overleden op 23-11-1993 in Lanaken. Ze hadden 5 kinderen. Willem werkte rond 1928, rond 1946 en rond 1962 gedurende enkele jaren bij Ceramique in Maastricht. Hun dochter Gerda had een café in Lanaken. Ze is geboren op 13-10-1950 en in Genk overleden op 3-10-2011, 60 jaar oud Ze is begraven in Lanaken. Ze was getrouwd met Mathieu Corstjens geboren op 16-5-1951 in Leut. Mathieu is overleden op 30-8-2016 in Lanaken, 65 jaar oud.
5 Pieter Joseph is geboren op 19-3-1912 en ongehuwd gestorven in 1970.
6. Helena Elisabeth is geboren op 7-9-1915 en overleden op 10-2-2013 in het ziekenhuis in Genk, 87 jaar oud. Ze is begraven in het familiegraf in Smeermaas. Helena was getrouwd met Jan Hubert Joseph Geelen, geboren op 16-6-1914 in Lanaken en daar gestorven op 19-1-1996, 81 jaar oud.

XI.61 Joannes Hubertus Slangen en  Maria Anna Nijsten   Lanaken (B)
oorlogskruisBoverwm
Het Oorlogskruis en de Overwinnings-medaille die Pieter na WO1 kreeg.

(zoon van X.44, kleinzoon van IX.28)
Jan is geboren op 15-11-1862 in Lanaken. Hij was dienstbode en trouwde op 31-5-1893 in Lanaken met Maria Anna Nijsten, landbouwster en geboren op 6-10-1866 in Lanaken. Jan overleed in Lanaken op 26-3-1916, 53 jaar oud. Ze woonden in de Pannestraat en hadden 6 kinderen.
1. Pieter Joannes is geboren op 13-7-1893. Hij trouwde met MariaCornelia Hustinxgeboren op 25-6-1896 in Lanaken. Beiden stierven op 22-5-1940 in  Thérousanne (F). Pieter vocht in het 3e Regiment Genie van het Belgische leger in de Eerste Wereldoorlog en werd onderscheiden met het Oorlogskruis met palmen en de overwinningsmedaille.
2. Helena Catharina is geboren op 18-9-1895. Ze was getrouwd met Ferdinand Calle en overleed op 5-1-12-1978 in Vroenhoven, 83 jaar oud.Ferdinand is geboren in Destelbergen op 28-11-1898 en overleed in Lanaken op 19-11-1970, 71 jaar oud. Hij was in de Eerste Wereldoorlog vrijwillig in het leger en zat in 1940 in het verzet. Hij kreeg diverse militaire onderscheidingen. Hij was een gelovig man, lid van het St.Jozefwerk en de Bond van het H. Hart.
3. Jan Hendrik (Jan) is geboren op 6-9-1897 en is overleden op 2-4-1963 in Lanaken, 65 jaar oud. Hij was getrouwd met Anna Cornelia Ghelen. Zij is geboren op 8-7-1907 in Vroenhoven (Nederland) en overleden in Lanaken op 30-3-1984, 76 jaar oud. Ze hadden 3 zoons en 2 dochters.
4. Joseph Hubert  is geboren op 5-2-1900 en is gestorven op 22-5-1940 in  Thérousanne (F).
5. Hendrk Jan Antoine  is geboren op 4-1-1903.en gestorven op 8-10-1969. Hij was getrouwd met Maria Anna van Rooy. Zij is geboren op 19-8-1900 in Lanaken en gestorven op 28-9-1980. Beiden zijn in Lanaken begraven.
6. Mathieu Joseph  is geboren op 13-9-1905 en gestorven op 12-12-1906, 14 maanden oud.
7. Pieter Hendrik (Hendrik) is geboren op 4-2-1909 en is gestorven op 29-9-1984 in Lanaken. Hij was getrouwd met Helena Maria Schellingen, geboren op 11-5-1914 in Gellik en gestorven op 31-7-1975 in het ziekenhuis in Genk. Ze hadden een zoon en 4 dochters.

XI.61zSlHustinxDe oudste zoon (familie Slangen-Hustinx) woonde bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in de Pannestraat in Lanaken, Vrijdag 10 mei 1940  is er groot alarm in en rond Lanaken. Duitse jachtvliegtuigen vallen de kazerne van Lanaken aan en er vallen slachtoffers. De mensen in de omgeving slaan op de vlucht,  met een klein deel van hun goederen. Sommigen met de fiets, anderen met paard en wagen en velen te voet met kinderwagens. De familie Slangen-Hustinx, vader, moeder, 3 kinderen en Joseph Slangen (een broer van Pieter), besloten ook te vluchten. Pieter, oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog, wilde waarschijnlijk zijn familie behoeden voor de verschrikkingen die hij zelf destijds meemaakte.Uiteindelijk belandden ze in Thérousanne in Noord-Frankrijk. De tocht van meer dan 300 km was moeilijk door het gelijktijdig oprukken van de Duitsers en het terugtrekken van de Belgische en Engelse troepen. Bij Duitse aanvallen op Thérousanne met Stuka-bommenwerpers op 22 mei 1940 werd het hele gezin in de straten van de stad gedood. Ook tientallen anderen sneuvelden. De 3 kinderen waren Maria Hendrica, geboren op 24-9-1925 (14 jaar oud) en de tweeling Madelaine Jeanne en Michel Joseph, geboren op 18-12-1930 (9 jaar oud). De oudste zoon Jean (toen 18) was er niet bij omdat hij opgeroepen was voor het leger. Hij ging later in het verzet en hielp neergetorte piloten terug te keren naar Engeland. Jean trouwde met Maria Frings en verhuisde in 1953 naar Wallonië. Hij had twee dochters.
Op de foto het gezin in 1933. Rects zoon Jean, de enige die de oorlog overleefde.

XI.62 Gillis Hubertus Slangen en  Maria Theresia Kreutzer    Heer, Rothem
(zoon van X.45, kleinzoon van IX.30) Hubert is geboren op 17-7-1876 in Meerssen. Hij was dienstplichtig militair in het 2-e Regiment Infanterie van 19 september 1896 tot 1 augustus 1904. Hij trouwde op 28-11-1906 in Meerssen met Maria Theresia Kreutzer. Zij is geboren op 17-7-1875 in Bocholtz, maar woonde al in Meerssen (Weert). Hubert was toen hij trouwde landbouwer in Rothem;  rond 1925 was hij landbouwer op de pachthoeve “de Burcht” in Heer. Hij stierf in Rothem op 27-1-1973, 96 jaar oud en Theresia op 6-7-1964, 88 jaar oud. Hubert werd in 1920 gekozen tot gemeenteraadslid in Heer namens de Katholieke kiesvereniging.
Hoeve "de Burcht" in Heer.
XI.62burchtheer
Ze hadden 8 kinderen, waarvan er 4 jong stierven.
1. Josephina Hubertina Maria is geboren op 16-9-1907 en is in Heer gestorven op 28-2-1908, een half jaar oud.
2. Gerardus Marie Norbertus is geboren op 22-6-1909. Norbert stierf na een korte ziekte op 9-4-1927 in het ziekenjuis in Maastricht, 17 jaar oud. Hij verbleef daar tijdelijk in Abtstraat 6. Het overlijden werd door zijn vader aangegeven.
3. Gerardus Hubert Mathieu (Math) is geboren op 16-11-1910 en gestorven op 27-2-1994 in Rothem. Hij is op 4-4-1945 in de H.Hart-kerk in Rothem getrouwd met Elisabeth Maria Francisca (Elise) Clairbois, geboren op 10-6-1914 in Bunde en gestorven op 20-7-1999. Ze hadden 6 kinderen (3 zoons). Math was paardenhandelaar; hij was bestuurslid van Rothem's Harmonie en kreeg in 1991 de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau.
4. Lambertina Josephina Maria is geboren op 14-3-1912 en in Heer gestorven op 1-11-2003, 91 jaar oud. Ze was kloosterzuster bij de “Zusters van de Voorzienigheid”. Rond 1935 zat ze in kloosters in Maarheeze, Rennes (F) en Eindhoven. Later woonde ze in klooster Opveld in Heer en werkte ze als wijkverpleegkundige in Heer. Haar kloosternaam was Norbertha.
5. Johanna Maria Antonette (Tony) is geboren op 15-8-1913 in Heer en gestorven op 1-4-1967 in Rothem, 53 jaar oud en ongehuwd.
6. Mathieu Lambert is geboren op 4-6-1915 en is in Heer gestorven op 19-1-1918, twee jaar oud.
7. Maria Hubertina is geboren op 5-6-1916 in Heer en is in Schimmert gestorven op 14-5-1994, 77 jaar oud. Hubertina was getrouwd met Johannes Wilhelmus Hubertus (Hub) Crombag. Hij is geboren op 6-11-1910 in Schimmert en gestorven op 4-10-1997. Hij is in Schimmert begraven. Ze hadden een boerderij in Schimmert.
8. Johanna Hubertine Adriane is geboren in april 1919 en is in Heer gestorven op 2-9-1919, een half jaar oud.

XI.63 Leonardus Hubertus Slangen en  Anna Maria Kleintjens     Hoensbroek
(zoon van X.45, kleinzoon van IX.30)
Leonardus Hubertus is geboren op 7-4-1880 in Meerssen en is gestorven op 7-5-1952 in Hoensbroek, 72 jaar oud. Hij was uitgeloot voor militaire dienst en woonde voor zijn huwelijk in Heerlen. Hij trouwde op 5-2-1910 in Hoensbroek met Anna Maria Kleintjens. Zij was dochter van een landbouwer en is geboren op 24-3-1884 in Hoensbroek. Ze stierf op 7-3-1952 in Heerlen. 67 jaar oud. Leonardus was eertst dienstknecht van beroep en v 1911 mijnwerker op de Emma . In 1924 leende hij van de Staatsmijnen 2700 gulden voor de bouw van een woning aan de Heerlerweg in Hoensbroek. De grond (1340 m2) had hij in 1922 gekocht.
De na 1916 geboren kinderen zijn niet allemaal bekend.
1. Jan Jozef Maria (Sjef) is geboren in 31-5-1910. Hij was timmerman en is gestorven op 13-3-1971 in Rotterdam, 60 jaar oud. Hij is in Hoensbroek begraven. Hij trouwde op 30-6-1938 in Heerlen met Johanna Maria (Jo) Arends, geboren op 25-7-1916 in Arnhem en gestorven op 27-9-1991 in Hoensbrooek. Ze hadden 2 zoons en 2 dochters. 
2. Jan Leonard Hubert  is geboren op 7-10-1912 en in Hoensbroek gestorven op 21-12-1915, 3 jaar oud. 
3. Egidius Lambert Gerard (Lambert) is geboren op 17-2-1915 en is gestorven op 11-12-1958 in Heerlen, 43 jaar oud. Hij trouwde op 23-7-1942 in Heerlen met Maria Margaretha (Margriet) Gilissen. Zij was winkelbediende en is geboren op 27-8-1913 in Maastricht. Lambert werkte van 1935-1941 als slagersknecht in Hoensbroek. Daar was hij kort grossier in vlees en van 1941-1944 kok in de centrale keuken van de Cokesfabriek Emma. Na de oorlog was hij eerst controleur bij het voedselbureau en daarna bewaker in het interneringskamp Lindenheuvel.
4. Hubertina Barbara is geboren in november 1920 en is in Hoensbroek gestorven op 11-2-1921, nog geen jaar oud.

XI.64 Johannes Martinus Hubertus Slangen en  Maria Hubertina Braeken   Rothem
(zoon van X.45, kleinzoon van IX.30)
Martinus is geboren op 21-10-1886 in Meerssen. Hij werd 82 jaar oud en is gestorven op 15-5-1969 in Urmond; hij is in Rothem begraven. Hij trouwde op 23-11-1921 in Meerssen met Maria Hubertina Braeken, geboren op 3-11-1891 in Meerssen.en gestorven op  21-12-1951, 60 jaar oud. Martinus was landbouwer en ze woonden in Rothem. Hij was bestuurslid van de ruitervereniging Rothem-Meerssen.
Ze hadden 7 kinderen waarvan de gegevens (op twee na) niet bekend zijn.
1. Egidius Joseph is geboren in 1923. Hij was fabrieksarbeider, woonde in Meerssen en meldde in 1951 het overlijden van zijn moeder.
2. Maria Lambertina is geboren in 1925 en gestorven op 30-3-1927 in Meerssen, 2 jaar oud.

XI.65 Joseph Slangen en  Maria Josephina Erkenbosch    Meerssen (Weert)
(zoon van X.46, kleinzoon van IX.30)
Jos is geboren op 26-5-1876 in Weert bij Meerssen en overleed op 25-4-1952 in Meerssen, 75 jaar oud. Hij was vanaf 10 maart 1896 tot maart 1901 in dienst bij het 2-e Regiment Infanterie in Den Bosch. Hij trouwde op 4-11-1899 in Meerssen met Maria Josephina Erkenbosch, geboren op 18-10-1880 in Rothem. Ze overleed op 23-11-1948, 68 jaar oud. Jos was arbeider en later grondwerker. Ze woonden in Weert.
Er zijn 10 kinderen bekend, waarvan er 3 zeer jong stierven.
1. Maria Catharina is geboren op 15-3-1900 en is gestorven op 19-3-1900, 4 dagen oud.
2. Anna is geboren op 13-4-1901 en is gestorven in Maastricht op 30-11-1976 , 75 jaar oud. Ze is in 1923 getrouwd met Johannes Hubertus Oudmans. Hij was fabrieksarbeider en is geboren op 27-2-1899 en gestorven op 29-11-1961.
3. Johannes Hubertus  is geboren op 21-4-1902. Hij was  metselaar en is gestorven in Meerssen op 30-12-1975, 73 jaar oud. Hij trouwde op 9-2-1934 in Meerssen met Maria Catharina Antonette Lemmens. Zij  is geboren op 24-3-1909 in Spaubeek is gestorven op 21-11-1992 in Merssen, 83 jaar oud.XI.65zLD25 6 1936
4. Maria Catharina is geboren op 23-5-1903 en in Maastricht gestorven op 26-6-1977, 74 jaar oud. Ze trouwde op 10-7-1936 in Meerssen met Jacobus Hubertus (Keube) Huijveneers. Hij is geboren in Heer en Keer op 16-4-1903. Hij was opperman van beroep en zij fabrieksarbeidster. Keube stierf op 26-10-1989 in Maastricht en is in Heer begraven.
5. Johannes Wilhelmus is geboren op 9-12-1907 en is gestorven op 9-4-1911 in Weert, 3 jaar oud.
6. Johanna Hubertina (Tina) is geboren op 19-5-1911 en is gestorven op 21-2-1996 in Geleen, 84 jaar oud. Ze trouwde met de slagersknecht Jan van der Veer, Hij is geboren op 12-8-1909 in Smallingerland en gestorven op 12-6-1998 in Geleen.
7 Antoinetta is geboren op 29-8-1913. Ze trouwde op 22-11-1935 in Meerssen met Jan Willem Geurts, geboren in Spaubeek op 19-6-1911. Hij werkte ondergronds in Nederlandse en Belgische mijnen. Ze hadden 9 kinderen. Antoinetta overleed in Urmond op 21-5-2006, 92 jaar oud. Haar man overleed op 2-1-1970 in het ziekenhuis in Sittard. Hij werd 58 jaar oud en is in Stein begraven.
8. Jan is geboren op 30-6-1916 en is gestorven op 25-6-1936 in  Maastricht, nog geen 20 jaar oud. Hij werkte in Houthem als kalkbrander. Bij zijn werk viel hij 10 meter omlaag en overleed in het ziekenhuis.
9. Agnes is geboren in 1919. Ze trouwde op 15-9-1939 in Meerssen met Antonius Hubertus Hendrikus Goyen, een fabrieksarbeider geboren op 16-5-1916 in Heer.  
10. Joseph Jacobus is geboren in januari 1924 en is gestorven op 7-8-1924, 8 maanden oud.

XI.66 Wilhelmus Jozef Slangen en  Maria Josephina Ubachs    Meerssen
(zoon van X.46, kleinzoon van IX.30)
Wilhelmus is geboren op 27-10-1879 in Meerssen (Weert). Vanwege broederdienst hoefde hij niet in militaire dienst. Hij was fabrieksarbeider en is gestorven op 21-3-1917  in Meerssen, 38 jaar oud. Hij was fabrieksarbeider en trouwde op 24-11-1906 in Meerssen met Maria Josephina Ubachs. Zij is geboren op 11-4-1884 in Weert (Meerssen) en daar gestorven op 22-6-1915, 31 jaar oud. Willem stierf 2 jaar later, op 21-3-1917, 38 jaar oud. De jongste zoon was toen 2 jaar oud. Bij zijn overlijden had Wilhelmus geen goederen van waarde.
Ze hadden 3 kinderen.(en 2 doodgeboren kinderen in 1906 en 1915). De twee oudsten groeiden op bij hun oma van moederskant. De jongste, die 2 jaar was toen zijn ouders overleden waren, groeide op bij een pleeggezin in Meerssen.
1. Eugenius Hubertus (Bèr) is geboren op 3-7-1908 en is in Beek gestorven op 11-8-1985, 77 jaar oud. Hij was bovengronds mijnwerker op de Maurits. Hij trouwde in Ulestraten op 20-2-1936 met Maria Anna Hubertina Ramakers. Zij is geboren op 29-12-1913 in Ulestraten en overleed op 28-11-2008 in Beek, 94 jaar oud. Ze hadden 5 kinderen.
2. Anna Maria (Anna) is geboren op 13-4-1910 en gestorven op 8-7-1995. Ze was voor haar huwelijk fabrieksarbeidster en woonde toen in Bunde. Ze trouwde daar op 21-1-1932 met Hubertus Lambrichs. Hij was mijnwerker en is geboren op 16-3-1907 in Bunde. Hij is daar op 17-9-1971 gestorven.
3. Jozef Wilhelmus (Sjo) is geboren op 13-4-1915. Hij is op 30-12-1937 in Bunde getrouwd met Anna Nijsten, geboren op 20-7-1918 in Geleen. Sjo werkte tot 1940 bij de Sphinx in Maastricht en daarna ondergronds op de Maurits in Geleen. Ze woonden in Neerbeek en hadden 4 zoons. Sjo is daar gestorven op 26-1-1989 in Neerbeek, 73 jaar oud. Anna stierf op 27-10-2011, 93 jaar oud. 

XI.67 Pieter Hubert Slangen en  Maria Mechtilda Erens     Grijzegrubben 
(zoon van X.47, kleinzoon van IX.31)
Hub is geboren op 13-4-1879 in Kleingenhout (Beek). Hij was timmerman en  uitgeloot voor militaire dienst. Hij woonde in 1900 een jaar in Millen (D) en ging eind 1903 naar Nuth .Hij trouwde op 22-4-1909 in Nuth met Maria Mechtilda (Mina) Erens. Zij is geboren op 23-12-1883 in Wijnandsrade. Hub is gestorven op 9-6-1946 in huis in Sittard, 67 jaar oud. en Mina op 25-6-1973 in Spaubeek, 88 jaar oud. Voor het trouwen woonden beiden al in Nuth. Ze hadden 9 kinderen.
slangen erens
De familie Slangen-Erens bij gelegenheid van de zilveren bruiloft.
1. Johannes Jacobus (Sjaak) is geboren op 27-2-1910. Vanaf 1935 was hij mijnwerker op de Hendrik.Hij is in Nuth gestorven op 5-3-1976, 66 jaar oud. Hij was getrouwd met Anna Maria Leunissen. Zij is geboren op 14-9-1910 in Wylre en is gestorven op 21-2-1960; ze werd 49 jaar oud.
2. Maria Barbara Philomena (Marie) is geboren op 10-4-1911 en gestorven op 3-3-1981 in Genhout-Beek, 69 jaar oud. Ze was getrouwd met Joseph Keulers, geboren op 25-9-1909 in Bocholtz en gestorven op 12-4-1986 in het ziekenhuis in Brunssum
3. Maria Elisabeth (Lies) is geboren op 10-5-1912 en gestorven in Nuth op 12-5-1997. Ze was getrouwd met Pieter Josef (Zef) Schoffelen, geboren op 25-5-1905 in Nuth en daar gestorven op 7-5-1996.
4. Johannes Hubertus (Hub) is geboren 8-8-1913 en is in Nuth gestorven op 8-1-1976. Hij trouwde op 15-6-1935 in Schinnen met Maria Agnes Meijers. Zij is geboren op 10-9-1910 in Schinnen en is in Nuth gestorven op 27-4-1981, 70 jaar oud. Hub was duivenliefhebber; hij was voorzitter van de duivenbond in Grijzegrubben en secretaris van de regionale Sittardse bond. 
5. Anna Hubertina is geboren in 1915 en is gestorven op 17-9-1916 Nuth, 20 maanden oud.
6. Philomena (Mien) is geboren op 12-4-1916 en is in Neerbeek gestorven op 10-9-1990, 74 jaar oud. Ze was getrouwd met Pierre Erkens, geboren op 20-2-1914 in Beek. Hij is gestorven op 2-12-1984 (70 jaar oud) en in Neerbeek begraven.
7. Jan Jozef (Zef) is geboren op 27-10-1917 en is in Wijnandsrade gestorven op 4-5-1970, 52 jaar oud. Hij trouwde op 10-6-1939 in Schinnen voor de wet en een week later voor de kerk met Josephina Meijers, geboren op 27-6-1912 in Schinnen. Ze stierf op 1-10-2007 in Amstenrade en is in Wijnandsrade begraven. 
8. Hubertina Josephina is geboren op 12-9-1919 en is gestorven in Panningen op 28-5-2006, 86 jaar oud. Ze was kloosterzuster met de naam Genoveva bij de “Dochters der Liefde” in Nuth, Venlo en Susteren.
9. Tilla is geboren op 5-3-1924 en is in Beek gestorven op 11-8-2012, 89 jaar oud. Ze trouwde met Zef Frusch, geboren op 5-3-1924 in Spaubeek en overleden in Sittard op 10-11-2002.
10. Anna Maria (Annie) is geboren in 1925 en is gestorven op 16-11-1990 in Schinnen, 65 jaar oud. Ze was getrouwd met Guill Bruls, geboren in Schinnen op 24-5-1922 en gestorven op 12-4-2011, 88 jaar oud.

 XI.68 Johannes Karel Slangen en Anna Mechtildis Thomassen     GrootgenhoutXI.68zLD21 6 1963
(zoon van X.47, kleinzoon van IX.31)
Karel is geboren op 25-4-1883 in Kleingenhout (Beek) en is in Beek gestorven op 17-6-1946, 63 jaar oud Hij trouwde op 26-5-1916 in Elsloo voor de wet in op 30-5 voor de kerk met Anna Mechtildis Thomassen. Zij is geboren op 15-6-1887 in Lobberich (D), maar woonde met haar ouders in Elsloo. Ze is gestorven op 16-1-1955 in Groot Genhout, 67 jaar oud. Karel was timmerman en bij zijn overlijden landbouwer.
Ze hadden 4 kinderen.
1. Maria Hubertina (Miet) is geboren op 15-5-1917 en in Genhout gestorven op 31-12-1990. Ze was getrouwd met Balthasar Hubertus (Hub) Lemmens. Hij is geboiren op 27-12-1924 in Gronsveld en gestorven op 24-1-1995 in Geleen; hij is begraven in Genhout.
2. Jan Reinier Hubert (René) is geboren in Genhout op 4-11-1918 en was mijnwerker van beroep. Hij was ongehuwd en overleed op 17-6-1963 in Beek, 44 jaar oud. Hij werd door een bromfietser aangereden en overleed als gevolg hiervan.
3. Jan is geboren op 31-8-1926 en gestorven op 23-4-1999. Hij was niet getrouwd en is begraven in het graf van zijn ouders en broer René.
4. Catharina Gertrudis (Trui) is geboren op 9-3-1921 en gestorven op 5-10-2017 in Geleen. Ze was getrouwd met Martinus Luijten. Hij is geboren op 20-2-1926 en in Genhout gestorven op 27-2-1986

XI.69 Joseph Slangen en  Maria Philomena Eijssen     Beek
(zoon van X.47, kleinzoon van IX.31)
Jos is geboren op 13-9-1885 in Kleingenhout (Beek) en is gestorven op 31-3-1963 in  Beek, 77 jaar oud. Voor zijn trouwen woonde hij als knecht in Obbicht, Ulestraten en Schinnen. Hij trouwde op 2-5-1913 in Beek met Maria Philomena Eijssen, geboren op 26-3-1885 in Beek en daar overleden op 6-2-1965, 79 jaar oud. Joseph was landbouwer en woonde in 1925 in Geverik op nr. 19. In 1929 hadden ze een slagerij. Omdat de kinderen na 1912 geboren zijn, zijn de gegevens niet openbaar.

XI.70 Johannes Hermanus Slangen en  Anna Catharina Haeren    Eygelshoven
(zoon van X.47, kleinzoon van IX.31)
XI.70Herman is geboren op 4-3-1888 in Kleingenhout (Beek) en is gestorven op 29-11-1946 in Eygelshoven, 58 jaar oud. In 1903 ging hij naar Amby en vandaar naar Rekem (B). Als butler in Rekem leerde hij autorijden. In 1907 ging hij in militaire dienst. Hij was als dienstplichtig militair chauffeur van dokter Snijders in Nieuwenhagen die (ook) als militair arts werkte tijdens de mobilisatie van '14-'18. Hij trouwde op 2-11-1919 in Eygelshoven met Anna Catharina Haeren. Zij is daar geboren op 31-8-1894 als dochter van een landbouwer. Ze is in Brunssum gestorven op 25-12-1980, 86 jaar oud. Ze is in Eygelshoven begraven. Herman was chauffeur van beroep. In de jaren '20 hadden ze een kruidenierswinkel aan de Putstraat in Eygelshoven. Vanaf 1932 woonden ze aan de Schaesbergerweg.
Ze hadden 10 kinderen (en in 1925 een doodgeboren kind). Op de foto, gemaakt rond 1930, staan alleen de 5 oudste kinderen.
1. Leonardus Jacobus (Lei) is geboren op 10-10-1920 en in Eygelshoven gestorven op 4-10-1989, 68 jaar oud. Hij trouwde op 2-8-1949 met Mia van Megen. Zij is geboren op 12-10-1922 in Heerlen en in de Hamboskliniek in Kerkrade gestorven op 20-3-1988, 65 jaar oud. Leo was onderwijzer en van 1961 tot 1982 hoofd van de Catharinaschool in Eygelshoven. Hij was lid van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia en bestuurslid van de Bibliotheek in Eygelshoven. Ook was hij penningmeester van de voetbalclub RKVV Hopel. Ze hadden 4 kinderen (3 jongens).
2. Johannes Hubertus is geboren op 16-1-1922 en is gestorven op 26-1-1922 in Eygelshoven, een week oud.
3. Johannes Hubertus (Jean, Sjeng) is geboren op 28-11-1922 en in Nieuwenhagen gestorven op 25-2-1984, 61 jaar oud. Hij is op 19-5-1954 getrouwd met Theresia Josephina (Trees) Horsch, geboren op 9-12-1928 in Schaesberg. Jean was bovengronds beambte op de Julia en vele jaren lid van de harmonien van Nieuwenhagen en van Eygelshoven. Ze hadden 3 dochters.
4. Maria Carolina (Maria) is geboren op 9-6-1924 en gestorven in Kerkrade op 21-10-2010, 86 jaar oud. Ze was getrouwd met Konstatin Marx, geboren op 6-11-1935 in Hasenfeld (D). Ze hadden geen kinderen.
5. Joseph Willem (Sjef) is geboren op 15-5-1927 en is gestorven op 9-7-1999 in Eygelshoven, 72 jaar oud. Hij trouwde met Maria Catharina Francisca (Toos) van der Poel, geboren op 11-10-1931 in Eygelshoven en overleden 6-9-1993 in Kerkrade. Sjef was elektricien op de mijn Julia en werkte na de mijnsluiting bij Limagas. Ze woonden in Eygelshoven en hadden geen kinderen.
6. Wilhelmina Josephina (Phil) is geboren op 13 -7-1928. Ze trouwde op 13-02-1957 met Huub Grummer, geboren op 14-12-1929 in Kerkrade. Ze kregen 2 kinderen, waarvan een zoon.
7. Gerardus Maria (Sjir) is geboren op 29-12-1932 en gestorven op 30-8-2008, 75 jaar oud. Hij was bankwerker op de kolenmijn Laura en getrouwd met Annie Aretz, geboren op 1-1-1936, en ze hadden één zoon.
8. Hubertus Johannes (Huub) is geboren op 11-12-1936. Hij trouwde met Gertruda Josephina Maria (Gertie) Gerards, geboren op 16-6-1939. Huub overleed op 19-12-2004 in Prinsenbeek, 68 jaar oud. Ze hadden 3 kinderen (2 zoons).
9. Leonie Maria (Lien) is geboren op 22-4-1938. Ze trouwde op 3-5-1962 met Herman Baars, geboren op 5-9-1935 in Hengelo. Ze kregen 3 kinderen, waarvan 2 zoons.
10. Anna Maria Jacqueline (Annemie) is geboren op 23-7-1941. Ze trouwde op 23-4-1966 met Ger Fischer, geboren op 11-3-1943. Hij overleed op 21-4-2016, 73 jaar oud. Ze kregen 4 kinderen, waarvan een dochter.

XI.70LD18 7 1942
Herman is voor WO1 butler bij een dame in het Belgische Rekem geweest en leerde daar autorijden. Hij was als dienstplichtig militair chauffeur van dokter Sneijders in Nieuwenhagen die (ook) als militair arts werkte tijdens de mobilisatie van '14-'18. Op de foto Herman als chauffeur in die auto.

XI.70auto
Op 18-7-1942 verscheen in het Limburgs Dagblad een verhaal naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum bij de Laura.


XI.71 Jacob Karel Slangen Slangen en Rosa Eurelings    Grootgenhout
(zoon van X.48, kleinzoon van IX.31)
XI.71Jacq is geboren op 10-4-1904 in Grootgenhout (Beek) en is daar gestorven op 24-5-1976, 72 jaar oud. Hij trouwde op 16-11-1933 in Schimmert met Rosa Eurelings Ze is op 31-3-1908 in Schimmert geboren als dochter van een landbouwer en gestorven op 12-6-1997, 89 jaar oud. Ze is in Grootgenhout begraven. Jacq was landbouwer van beroep. Hij was mede-oprichter van de fanfare van Genhout en in 1967 was hij 50 jaar lid; hij was toen ook bestuurslid. Ook zong hij meer dan 40 jaar in het Kerkelijk Zangkoor. In mei 1931 verkochten ze een huis in Grootgenhout.
Ze hadden 11 kinderen (7 jongens); alleen van de oudste zoon zijn gegevens beschikbaar.
1. Jacobus Hubertus Gerardus (Hub) is geboren op 13-11-1934. Hij overleed op 6-6-1990 in Bonn, 55 jaar oud, en is begraven in Genhout. Hij studeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij trouwde in 1963 met Anny Stephanie Maria (Ans) Offermans. In 1967 woonden ze in Wageningen, in 1989 in Kesteren. Ze hadden twee zoons.  

XI.72 Gerardus Hubertus Slangen en  Maria Agnes Mariette     Maastricht, Lanaken
(zoon van X.53, kleinzoon van IX.33)
Hubertus is geboren op 6-12-1875 in Roermond, maar is opgegroeid in Maastricht Hij is daar gestorven op 23-4-1954, 78 jaar oud. Hij ging op 12 maart 1895 in militaire dienst en was dat in 1906 nog steeds. Hij trouwde op 25-8-1906 in Maastricht met Maria Agnes Mariette. Zij is geboren op 24-4-1875 in Maastricht en is daar gestorven op 13-3-1939, 63 jaar oud. Hubertus was toen hij trouwde ijzerdraaier van beroep; Maria Agnes was naaister.Later was Hubertus fijnbankwerker. Vanaf 1920 werkte hij in de mijn. Ze woonden eerst op Markt 68, vanaf september 1910 Rechtstraat 14 en vertrokken begin 1913 naar Lanaken, maar later woonden ze weer in Maastricht (Victor de Stuersstraat 36).
Alleen de gegevens van de voor 1915 geboren kinderen zijn openbaar. 
1. Louis Hubert Joseph Antoine is geboren op 17-6-1907 en overleden op 9-5-1982 in Maastricht, 74 jaar oud. Hij was boekhouder en trouwde op 12-5-1939 met Johanna Elisabeth Aarts, geboren op 28-1-1915 in Heerlen en gestorven op 6-12-1977 in Maastricht, 62 jaar oud. 
2. Jean Jules Maria Joseph is geboren op 16-1-1909. In 1920 woonde hij nog bij zijn ouders.
3. Theodor Hubert Antoine Leonard  is geboren op 18-10-1910 en is gestorven op 27-10-1911, een jaar oud.  
4. Maria Hubertina Catharina is geboren op 16-10-1913 in Lanaken en is daar op 17-6-1914 gestorven, 8 maanden oud.

XI.73 Hubert Louis Slangen en  Catharina Lambertina Schijen    Maastricht / Heerlen
(zoon van X.53, kleinzoon van IX.33)
Hubert is geboren op 11-8-1884 in Maastricht en is  in daar gestorven op 28-8-1955, 71 jaar oud. Hij is in Heerlen begraven. Voor zijn huwelijk woonde hij in Meerssen. Hij trouwde op 23-11-1912 in Maastricht met Catharina Lambertina Schijen. Zij is geboren op 25-5-1884 in  Maastricht is gestorven op 5-3-1941 in Heerlen, 56 jaar oud. Hubert was voor 1920 chauffeur en later metaaldraaier van beroep. Na het trouwen woonden ze in St. Pieter, eind 1913 in de Kapoenstraat en vanaf eind 1919 in de Tafelstraat. Van 1921 tot 1924 woonden Hubert en zijn vrouw in Eindhoven en daarna in Heerlen (Kruisstraat).
Ze hadden 5 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. Vier kinderen zijn geboren in Maastricht. 
Op 2e Kerstdag 1952 droegen de drie broers samen een Mis op in de St. Servaas in Maastricht.
1. Louis Marie Joseph is geboren op 2-1-1914 en gestorven op 4-3-1999 in Roermond. In 1940 werd hij tot priester gewijd.Op Eerste Paasdag 1940 droeg hij zijn eerste Heilige Mis op in de Pancratiuskerk in Heerlen. Hij was kapelaan in Wijck en in 1945 tevens aalmoezenier in het interneringskamp in de Grote Looierstraat. Vanaf 1949 was hij kapelaan van de St. Servaas in Maastricht waar hij ook schatbewaarder was. Vanaf 1963 was hij pastoor in Ohé en Laak.
2. Pierre Marie is geboren op 4-3-1917 en is gestorven op 5-7-1989 in Maastricht. Hij werd priester gewijd in Roermond op 6 april 1946. Op eerste Paasdag 1946 deed hij zijn eerste H. Mis in de Pancratiuskerk in Heerlen. Hij was professor  op het seminarie in Rolduc en van 1973-1981 pastoor in Breust (Eijsden). Hij was ook bestuurslid van de Serviam-Mavo in Eijsden.
3. Elise Lambertine is geboren 31-5-1918 en gestorven op 5-7-1918 in Maastricht, 5 weken oud.
4. Pierre Marie Hubert Gerard is geboren op 19-8-1920 en gestorven op 28-4-1922 in Eindhoven, één jaar oud.
5. Paul Marie Theodor Gerard is geboren op 21-6-1922 in Eindhoven. Hij overleed op 21-8-2018, 96 jaar oud. Hij studeerde vanaf 1938 aan het Bisschoppelijk College in Sittard. Hij studeerde Theologie in Tilburg en trad daarna in bij de Trappisten in de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot onder de naam Renatus. Paul zat 11 jaar in dit klooster en volgde in de laatste periode daarvan de Kunstacademie in Amsterdam. In Amsterdam leerde hij Elfriede Brandes kennen die tekenles van hem kreeg. Hij trad uit het klooster en trouwde met haar op 26-10-1957. Friedje is geboren in Amsterdam op 17-7-1933 en overleden op 16-1-2012, 78 jaar oud. Paul was eerst onderwijzer aan de lagere school in Austerlitz en werd daarna leraar aan de Scholengemeenschap Schoonoord in Zeist. Hij schilderde zijn hele leven; vaak waren het iconen. Ze woonden in Austerlitz en hadden een zoon en een dochter.

XI.73zPancrheerlenLD12 8 1931
Op de foto links de Pancratiuskerk in Heerlen, waar Louis en Pierre hun Eerste Heilige Mis opdroegen. Rechts een stuk dat Louis in 1931 (op 17-jarige leeftijd) in het Limburgs Dagblad schreef na een bidtocht in Maastricht op 25 juli waar meer dan 6000 mensen aan deelnamen. De tocht was een protest tegen de vrijdenkersvereniging de Dageraad. 

XI.73 1992
De icoon "Moeder Gods van de Vertroosting" is door Paul Slangen in 1992 geschilderd.


Eijsden nam afscheid van pastoor Slangen (Limburgs Dagblad 12-10-1981)
EIJSDEN - Gisteren heeft de gemeenschap Eijsden afscheid genomen van pastoor Slangen, die na een 8-jarig verblijf zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen stopte. Nadat pastoor Slangen al tijdens alle missen was voorgegaan, volgde er in de aula van de Mariaschool een afscheidsreceptie.
Hiervoor was een uur uitgetrokken, maar de overweldigende belangstelling zorgde ervoor dat dit meer dan verdubbeld werd, ondanks het feit dat vele verenigingen van een speech afzagen. Namens het kerkbestuur dankte de heer Van Ool pastoor Slangen voor de bijzonder fijne samenwerking tussen hem en het kerkbestuur. Ook roemde hij de inzet van hem bij de restauratie van de beide kerken. Burgemeester Wijnands stipte eveneens de vele verdiensten van pastoor Slangen aan. Hij noemde de opening van „de Bron" een gloriedag voor de pastoor in Eijsden. Namens het gemeentebestuur bood hij een genummerd exemplaar aan van het Fotoboek van Eijsden.
Bij de eerste verenigingen die acte de presence gaven waren o.a. de jonkheden van Breust, Caestert en Eijsden. Ook de besturen van de beide harmonieën maakten hun opwachting. Pastoor Slangen roemde ten slotte het fijne saamhorigheidsgevoel in Eijsden en hoopte dat zijn nieuwe hobby „gezond worden" spoedig succes zal hebben. 

XI.74 Wijnandus Josephus Slangen en  Louisa Maria Defesche /Maria Josephina Mourmans     Maastricht
(zoon van X.53, kleinzoon van IX.33)
Jos is geboren op 14-4-1888 in Maastricht en gestorven in Meerssen op 1-1-1971, 82 jaar oud. Hij trouwde op 4-9-1915 in Maastricht met Louisa Maria Defesche. Zij was de dochter van een fabrieksopzichter en is geboren op 22-1-1887 in Maastricht en daar gestorven op 29-9-1937, 50 jaar oud.  Ze woonden eerst in de Lenculenstraat 12, verhuisden eind 1917 naar Kapoenstraat 30 en gingen in juli 1919 terug naar Lenculenstraat 12. In 1924 woonden ze aan de Meerssenerweg. Jos was bankwerker en smid van beroep. Hij hertrouwde op 17-1-1941 in Maastricht met Maria Josephina Mourmans. Zij is geboren op 26-8-1895 in Maastricht en gestorven op 22-10-1970 in Meerssen.
Jos had 3 kinderen.
1. Nicolaas is geboren op 11-8-1916. Zijn beroep was musicus; hij was leider van het orkest Nico Slangen. Nic heeft zijn hele leven gemusiceerd en de Zangeres Zonder Naam, Mary Servaes, was in haar beginjaren zangeres bij het orkest waar hij in speelde. In de '50-er jaren speelden ze regelmatig in Carlton en in Palermo in Eindhoven. Hij was de componist van het winnende Maastrichtse carnavalsliedje in 1950 'Welt geer neet nao de pieringe'. Hij trouwde op 16-10-1942 in Maastricht met Anna Hubertina Retrae, geboren in 1920 in Maastricht. In 2012 vierden ze het 70-jarig huwelijksfeest. Ze woonden in Utrecht. Nico overleed op 1-1-2015 in Houten, 98 jaar oud.
2. Elise Marie Louise is geboren op 17-11-1919 en is gestorven in Maastricht op 24-11-1924, 5 jaar oud.
3. Maria Josephine Gerarda (Mia). Zij is geboren op 29-01-1922 in Maastricht en overleden op 3-6-2011 in Valkenburg aan de Geul. Haar echtgenoot was Mathias Maria Josephus Stijnen (Jef) geboren 25-12-1920 in Geulle en overleden 5-9-1963. Ze kregen 2 kinderen. Allebei werkten ze als onderwijzer. Mia was lid in de orde van Oranje Nassau voor haar inzet meer dan 40 jaar lang voor de Nicolaaskerk in Valkenburg  

.